Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Rapport om Gävlebockens 50-årskalas'.

Gävle kommun
Gävlebockens 50-
årsjubileum
2016-11-30
Undersökning Gävlebocken 50 år
1Om undersökningen
Bakgrund och syfte

För att öka kunskapen om besökarna i samband med 
Gävlebockens 50-årsjubileum ombads Markör att genomföra 
en besöksintervjuundersökning. Under hela helgen pågår 
julevent i staden  under konceptet Julen börjar i Gävle.

Syftet var att få in mer kunskap om vilka besökarna är, var de 
kommer ifrån och vilken turistekonomisk effekt evenemanget 
hade.
Genomförande

Markör genomförde face-to-face intervjuer med personer som 
befann sig på Slottstorget, Rådhustorget, Stortorget samt 
gatorna som förbinder dessa torg. 

Intervjuer gjordes mel an  kl. 11-18 under söndagen den 27 
november 2016.

Intervjuerna genomfördes med hjälp av surfplattor och tog ca 
5-7 minuter att genomföra.

Totalt til frågades 480 personer och 399 valde att delta i 
undersökningen. 70 personer vägrade och 11 avstod på grund 
av språksvårigheter.
Undersökning Gävlebocken 50 år
2Respondentprofil
Undersökning Gävlebocken 50 år
3Kön och ålder
Ålder samtliga i sällskapet
Man     Kvinna
(Bastal 931)
100
Samtliga i säl skapet
(Bastal: 931)
% 50
31
45%
20
14
10
11
10
55%
4
0
0-10 år
11-15 år
16-24 år
25-44 år
45-54 år
55-64 år
65 år eller äldre
Undersökning Gävlebocken 50 år
4
Säl skap
Med
barn
Utan 
barn
Majoriteten av säl skapen var 
37
säl skap utan barn
63
Antal vuxna i sällskapet
Antal barn i sällskapet
(Bastal: 398)
(Bastal: 399)
1 vuxen
2 vuxna
3 el er fler vuxna
Inga barn
1 barn
2 barn
3 el er fler barn
14
4
17
42
Närmare nio av tio av 
al a säl skap bestod av 1-
16
2 vuxna. Det var lika 
63
43
vanligt med säl skap där 
1 barn ingick som med 
säl skap med 2 barn. 
Undersökning Gävlebocken 50 år
5

Hemvist
Turister/Ej turister
(Bastal: 399)
24
76
Är avståndet från din bostad till 
Så gott som al a 
evenemangsplatsen längre än 5 mil?
besökare kom från 
(Bastal: 94)
Sverige
Ja, längre än
76
5 mil
Nej, kortare
24
än 5 mil
0
50
100
%
Undersökning Gävlebocken 50 år
6Härifrån kom de svenska turisterna!
Kommun
Antal intervjuer
Stockholm
14
Uppsala
9
Sandviken
8
Sundsval
5
Söderhamn
5
Tierp
5
Borlänge
4
Undersökning Gävlebocken 50 år
7Resultat
Undersökning Gävlebocken 50 år
8Syfte och tidigare besök
Vilket är det primära syftet med din vistelse i Gävle kommun?
(Bastal: 94)
Evenemanget (Gävlebockens invigning och 50-årskalas)
Annan anledning
Har du besökt Gävlebocken 
tidigare?
(Bastal: 399)
54
46
Undersökning Gävlebocken 50 år
9Undersökning Gävlebocken 50 år
10Undersökning Gävlebocken 50 år
11
Vad associerar du til  Gävle?
Turister
Ej turister
Associationer
Andel
Associationer
Andel
Bocken
49%
Bocken
45%
Brynäs
31%
Brynäs
23%
Gevalia
5%
Hem
8%
Familj
5%
Gevalia
6%
Familj och vänner
3%
Det al ra 
Gävle IF
2%
vanligaste 
besökarna 
Trevlig stad
2%
förknippar med 
Gävle är just 
Gävlebocken
Undersökning Gävlebocken 50 år
12
Övernattning och boendeform
Hur övernattar du i Gävle kommun? (Flera svar möjliga)
(Bastal: 44)
Genomsnittlig 
Hotel /pensionat
Vandrarhem
Dagsbesökare 53%
vistelselängd för 
Campingplats/stugby
Släkt och vänner
Eget fritidshus
Annan boendeform
övernattande var 
3 nätter (4 dagar)
7
Nästan hälften av 
1 övernattning 23%
turisterna stannande 
över natten. De flesta 
bodde på 
hotel /pensionat el er 
50
hos släkt och vänner. 
2 övernattningar 14%
43
3-7 övernattningar 10%
Undersökning Gävlebocken 50 år
13


Turistkronan- Turisternas privata konsumtion
Konsumtion per person och dygn
(Bastal: 94)
Turisterna som besökte Gävlebocken 
Logi
Resturang/caf é
Nöjen/uteliv
Lokala transporter
201 6 spenderade i snitt 2 147 kr per 
Shopping/souvenirer
Entréer/biljetter
Livsmedel
Systembolag
person och dygn i Gävle. Den 
Drivmedel
Övrigt
huvudsakliga utgiften var 
restaurang/café, shopping och logi.
3%
1%
6%
3%
22%
Konsumtion per person och dygn (kr)
3%
Logi
468
Restaurang/café
575
Nöjen/uteliv
249
Lokala transporter
25
Shopping/souvenirer
474
22%
Entréer/biljetter t.ex. 
teater, utstäl ning (exkl. 
70
biljett til  dagens match)
27%
Livsmedel
58
Systembolag
28
Drivmedel
Logi och 
137
1%
12%
restaurang/café 
Övrigt
62
står för nära 
Summa
2 147
hälften av 
konsumtionen
Undersökning Gävlebocken 50 år
14


Turistekonomisk omsättning
Faktorer som påverkar den turistekonomiska 
omsättningen:
Totalt antal deltagare på evenemanget 
18 000
Turistekonomisk 
på söndagen
omsättning:
Turistandel
24 %
27 330 195 SEK
Turisternas genomsnittliga konsumtion 
under hela vistelsen i Gävle kommun*
6 445 SEK
• Konsumtionen exkluderar eventuel  evenemangsavgift
Undersökning Gävlebocken 50 år
15


Sammanfattning
 Nästan en av fyra besökare har sin hemvist utanför Gävle kommun och klassades därmed 
som turister.
 I princip al a besökare var från Sverige och 86 procent hade besökt Gävlebocken tidigare 
år.
 20 procent var barn under 10 år och i säl skapen och 31 procent var 25-44 år.
 Al a var i huvudsak nöjda med kvaliteten i besöket. Utbudet av faciliteter som toaletter 
och papperskorgar var man minst nöjd med. Ungefär en av sex har ingen uppfattning om 
evenemangets fokus på hål barhet.
 Turisterna är över lag något nöjdare med kvalitetsaspekterna av evenemanget än 
lokalborna.
 Lite drygt hälften av turisterna uppgav att huvudsyftet med besöket i Gävle kommun var 
att besöka Gävlebockens 50-årsfirande.
 Nästan hälften övernattade och då huvudsakligen på hotel  el er hos släkt och vänner.
 I snitt spenderade turisten 2 147 kr per dygn och då i huvudsak på café/restaurang, 
shopping och logi.
 Den totala turistomsättningen beräknas til  27 miljoner SEK.
Undersökning Gävlebocken 50 år
16Kontakt Markör
För frågor kontakta:
 Fanny Wigeborn
 xxxxx.xxxxxxxx@xxxxxx.xx
 070 – 697 98 21
 Niklas Carlsson
 xxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxx.xx
 070 - 696 78 58
 Angela Fronda
 xxxxxx.xxxxxx@xxxxxx.xx
 070 - 6016336
Undersökning Gävlebocken 50 år
17