Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Lönelistan för bitr. enhetschefer inom äldreavdelningen'.

Enhet
Befattning
Totallön
Beställarenheten
Enhetschef Bitr
49100
Hemtjänst Norrmalm
Enhetschef Bitr
46400
Väderkvarnen, ej Medvind
Enhetschef Bitr
54150
Väderkvarnen, ej Medvind
Enhetschef Bitr
57200
Väderkvarnen, ej Medvind
Enhetschef Bitr
51500