Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar'.

Date: Mon, 27 May 2019 18:33:17 +0200
Subject: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar
From: Elenor Weijmar <xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx>
To: "Offentlighetsprincipen förfrågningar vid Åklagarmyndigheten" <xxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx>

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

-------------------------------------------------------------------

Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx

Är xxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Åklagarmyndigheten? Om så är fallet, vänligen kontakta oss genom detta formulär:
http://handlingar.se/sv/change_request/new?body=aklagarmyndigheten

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:
http://handlingar.se/sv/help/officers


Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.


-------------------------------------------------------------------