Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Utdrag om barnkonventionen, barnrätt, våld mellan barn, statistik om barn utifrån ett barnrättsperspektiv'.