Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Enköpings hyresbostäder avtal med kommunikationsoperatör för fibernät'.