This is an HTML version of an attachment to the Freedom of Information request 'Avtal mellan Härnösands Simsällskap och Härnösands Kommun rörande Simhallen'.

Föreningstider HT23-VT24
Stora 
Måndag
Måndag
Tisdag
Tisdag
Onsdag
Onsdag
Torsdag
Torsdag
Fredag
Fredag
Söndag
Söndag
Mellan-
Onsdag
Söndag
Söndag
bassängen
Bilaga 7
HT-23
Bilaga 7
HT-23
Bilaga 7
HT-23
Bilaga 7
HT-23
Bilaga 7
HT-23
Bilaga 7
HT-23
bassängen
Förening
Bilaga 7
HT-23
06:30-07:00
06.30-07.30
14:30-15:00
07:00-07:30
07.30-08.30
1 bana
15:00-15:30
08:00-08:30
1 bana
15:30-16:00
14.30-17.30
08:30-09:00
16:00-16:30
Mellan
16:30-17:00
14:30-15:00
17:00-17:30
16.00-19.00
17.15-19.30
15:00-15:30
17:30-18:00
Mellan
Förening
15:30-16:00
15.00-17.00
18:00-18:30
bokar
16:00-16:30
15.30-17.30
2 banor
18:30-19:00
själv tid i 
16:30-17:00
15.30-18.30
2 banor
15.30-18.30
19:00-19:30
mellan
17:00-17:30
16.30-18.00
14.30-20.00
15.30-19.30
15.30-19.30
2 banor
2 banor
15.30-18.30
19:30-20:00
4 banor
2 banor
15.30-19.45
7 banor
17:30-18:00
2 banor
2 banor
15.30-20.30
2 banor
18:00-18:30
2 banor
2,25/h
3,0/h
3,0/h
18:30-19:00
18.00-19.30
18.30-19.30
18.30-19.30
4 banor
18.30-19.30
19:00-19:30
17.00-21.30
4 banor
4 banor
4 banor
7 banor
19:30-20:00
19.30-20.30
19.30-20.30
Stora
20:00-20:30
7 banor
19.30-21.00
19.30-21.30
2 banor
Summa 
97,0/h Bilaga 7
7 banor
20:30-21:00
20.30-21.30
7 banor
20.30-21.30
Summa 
97,0/h Tider hösten
21:00-21:30
2 banor
7 banor
21:30-22:00
Mellan
Egen bokning 
2,25/h HSS egen tid
Summa 
3,0/h Bilaga 7
Summa
8,0/h
8,0/h
19,0/h
24,0/h
10,0/h
10,0/h
8,0/h
11,0/h
11,5/h
8,5/h
40,5/h
35,5/h Summa 
3,0/h Tider hösten

HÄRNÖSANDS SIMSÄLLSKAP, HIGH COAST APNEA, IF RYCKET & HKA TIDER HÖSTEN 2023
STORA BASSÄNGEN
MELLAN BASSÄNGEN
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Söndag
Onsdag
Söndag
07:30
07:45
Bana 3 & 4
08:00
07.30-08.30
Simgymn.
08:15
08:30
14:30
Bana 3 & 4
14:45
14:30-15:00 ledig tid
15:00
15:15
Bana 3 & 4
15:00-16:00
15:30
Bana 3 & 4
Bana 3 & 4
Bana 3 & 4
Bana 3 & 4
Teknik 3 - 4
15:45
15:30-16:00 ledig tid
15:30-16:00 ledig tid
15:30-16:00 ledig tid
 15:30-16:30
Bana 3 & 4
16:00
15:30-16:30 ledig tid
Crawlkurs
Mellan
16:15
ungdomar
Bana 3 & 4
Bana 3 & 4
Bana 6 & 7
16:00-16:45
16:30
 Bana 3 & 4
Bana 3 & 4
16:00-17:00
16:00-17:00
16:00-18:00
Simskola
Junior & Ungdom
Utmanarna 3 - 4
Simskola, delas med allmänhet
16:45
Bana 3 & 4
Bana 3 & 4
16:00-17:30
16:00-17:30
Mellan
Junior
Junior
17:00
 16:30-17:30
16:30-17:30
16:45-17:30
Ungdom
Teknik
17:15
Bana 1-2
Simskola
17:00-18:30
Mellan
17:30
Bana 3-7
17:15-18:00
Mellan
Simidrott 1 & 2
17:45
Bana 3 & 4
Bana 3 & 4
Bana 3 - 4
Bana 3 & 4
17:00-18:30
Simskola, HSS bokar själv
17:30-18:15
17:30-18:30
17:30-18:30
17:30-18:30
17:30-18:30
Junior & Ungdom
18:00
Bana 3 & 4
Mellan
Simskola
Junior
Utmanarna
Nyb. Crawl 
Ungdom
18:15
Bana 1-2
17:00-19:45
18:00-18:45
Mellan
18:30
18:00-19:00
Bana 2 & 5
Ledig tid
Simskola, HSS bokar själv
Bana 3-7
18:15-19:00
Haj 1-2
18:45
Bana 3 & 4
18.30-19.30
Bana 3 & 4
18:30-19:30
Mellan
Simskola
19:00
18:30-19:30
Bana 2-5
Haj 2-3
18:30-19:30
IF Rycket 3-4
IF Rycket
Utmanarna 4-5
Master/Open Water
18:45-19:30
19:15
18:30-20:00
Bana 1-2, 5-7
DK Botten 5-7
Simskola, HSS bokar själv
Junior&Ungdom
19:30
19:00-20:30
19:45
Bana 3 & 4
DK Botten 5-7
19:30-20:30
Räddningstjänsten
20:00
Bana 1-7
Apnea?
20:15
20:00-21:30
20:30
Crawl forts. 1-2
Bana 1-7
20:45
Triathlon 3
Masters 4-5
20:30-21:30
21:00
Ledig tid
21:30
DK Botten 6-7
Ant
Maeilcfkrning
ån HaSr Sfr
 2å3n H
-05 S-S do
28:  kument 2023-04-24, HSS, DK Botten och IF Rycket eget möte 2023-04-23
Ti
sda
g: 
ar n16:30
u flyt -t17:
at  30
om  4 
 o b
c a
h nt
 fixim
at m
 utar, 21.
ifrån  00
det-21.
 sen30
as  t1 s
e  t.
fö  b
rs an
lagtiem
t m
 av e
 b byt
ass es
än   gm
t o
id t
e  3 st. 
r från ba
e n
nttim
repm
rear
n  ö18.
re 30
n.  -
V 20.
i h 00 (
ar t ba
ill s n
t o
ö r
rs t4 
a st
d .e).len lyckats anpassa oss. Men, tisdag behöver vi hela bassängen från kl 19.00.
OTns
or da
s g
da : 
Le
v d
ill  isg 18:30
imgym -n19
as :3
ie 0 
t t1 st
rän . b
a  a
0 n
7. t3im
0- m
08e.,3 Le
0. d
 Dig
e  18.
t är  30
av -s1
t 9.3
ämt0 2
 m  s
e td.  b
o an
ch  töim
ns m
k ar.
at   
från gymnasiet. Söndag har vi anpassat oss till entreprenörens önskan om stora bassängen fram till kl 17, men det förutsätter att vi kan komma in i mellanbassängen kl 
To
15r.s3da
0! g LLe
illa dbig 15.
ass 30
änge-16.
n k 00
an   1 s
v t. b
ara ö a
p n
p teim
n m
 fö e, 19.
r allm 30
än -h2e0t.e3n0.  2 s
Ge t.
 o b
c an
h t tim
a! Dmar.
et   
ka Snim
 b g
erym
o n
en as
d ie
e pt åön
 h s
u k
r ar 
 vi  tid
ko   t
m o
m r m
er i o
g rg
ånogn is
 m tälle
ed v t
er an
ks n
a an
mh  m
et  epr 
å fle
 r x
ehib
a e
b l t
b id
li  .
någon eller några tider som utgår.
Fr
e
da
n v g: Le
ill v d
i p ig 19:30
åpeka at-t21:
 än0 0
o , 3
m  vst.
i h ban
ar h teim
la  m
b m
as ar.
sän F
g ö
e rd
n e
 s las
å g  om
år in  ttill 
e beft
an erm
a 6, id
 p dag
å g e
ru n
n  d1 h
av rutschkanan att använda till simträning.
Söndag: Ledig 20:30-21:30, 7 st. bantimmar. 
Sim
Kvasrko
 atla
t   o
lö ns
sa da
 2 g
3- : Tr
05- e si
29: mskolegrupper- 17.00-19.30 ev boka 12 v, omfördelad tid från överskott stora bassängen
Sim
* Tiskola 
dag s
trart
Ö  v
ns. 3
k 4.
ar hela bassängen från kl. 19.00, nuvarande förslag kl. 19.30 (Bilaga 7 - 4 st. banor fram till kl. 19.30 därefter 7 st. banor). 
ÖSvrigt
ar: : 14h i bantimmar som är lediga och borde kunna bytas mot tex mellan bassängen alternativt att vi kan få dem att betala för tex rehabbassängen? Eller om vi ska 
ha andra kurser??
* Torsdagar: Simgymnasiet, kl. 07:30-08:30 (istället för kl. 08-09, önskemål från skolan och ledare). 
Svar: 
* Torsdagar: 2 st. banor kl. 19.30-20.30 (Bilaga 7 - 2 st. banor kl. 19.30-20.30). 
Svar: 
* Söndagar mel an: Simskola fyra grupper 15:30-18:30 start v 34. Ändras til  16:00-19:00 (Bilaga 7 - mellanbassäng kl. 14.30-17.30). 
Svar:
* Söndagar stora: simskola kl. 16.00-18.00 dela tid med allmänhet i stora bassängen, bana 6-7 (Bilaga 7 - stora bassäng kl. 14.30-20.00 7 st. banor).
Svar:

Föreningstider HT23-VT24
Stora 
Måndag
Måndag
Måndag
Måndag
Tisdag
Tisdag
Tisdag
Tisdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Fredag
Fredag
Fredag
Fredag
Söndag
Söndag
Söndag
Söndag
bassängen
Bilaga 7
Entreprenör
Förening
HT-23
Bilaga 7
Entreprenör
Förening
HT-23
Bilaga 7
Entreprenör
Förening
HT-23
Bilaga 7
Entreprenör
Förening
HT-23
Bilaga 7
Entreprenör
Förening
HT-23
Bilaga 7
Entreprenör
Förening
HT-23
06:30-07:00
06.30-07.30
07:00-07:30
07.30-08.30
07.30-08.30
1 bana
08:00-08:30
08.00-09.00*
1 bana
1 bana
08:30-09:00
1 bana
14:30-15:00
15:00-15:30
15:30-16:00
15.00-17.00
15.00-17.00
15.00-17.00
16:00-16:30
15.30-17.30
2 banor
2 banor
2 banor
16.00-17.00
16:30-17:00
15.30-18.30
2 banor
15.30-19.30
15.30-18.30
2 banor
14.30-20.00
17:00-17:30 15.30-19.30
15.30-19.30
15.30-19.30
15.30-19.30
16.30-18.00
15.30-19.30
2 banor
2 banor
16.00-18.30
2 banor
15.30-18.30
15.30-19.30
16.30-18.30
2 banor
7 banor
2 banor
2 banor
2 banor
2 banor
4 banor
2 banor
2 banor
15.30-19.45
17:30-18:00
2 banor
2 banor
15.30-20.30
15.30-21.00
2 banor
18:00-18:30
16.00-20.30
2 banor
2 banor
2 banor
18:30-19:00
18.00-19.30
18.30-19.30
18.30-19.30
18.30-19.30
4 banor
18.30-19.30
18.30-19.30
18.30-19.30
19:00-19:30
4 banor
4 banor
4 banor
4 banor
4 banor
4 banor
17.00-21.30
17.00-21.30
17.00-22.00
7 banor
7 banor
19:30-20:00
19.30-20.30
19.30-20.30
7 banor
20:00-20:30
7 banor
19.30-21.30
19.30-21.30
19.30-21.30
2 banor
19.30-21.00
7 banor
20:30-21:00
20.30-21.30
7 banor
7 banor
7 banor
20.30-21.30
21:00-21:30
2 banor
7 banor
21:30-22:00
Summa
8,0/h
8,0/h
8,0/h
8,0/h
19,0/h
22,0/h
22,0/h
24,0/h
10,0/h
10,0/h
9,0/h
10,0/h
8,0/h
9,0/h
10,0/h
11,0/h
11,5/h
11,0/h
2,0/h
8,5/h
40,5/h
39,0/h
35,5/h
35,5/h
Mellan-
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Söndag
Söndag
Söndag
Söndag

Ti
On
To
Fr

Bilaga 7
bassängen
Bilaga 7
Entreprenör
Förening
HT-23
Bilaga 7
Entreprenör
Förening
HT-23
8,0/h
19,0/h
10,0/h
8,0/h
11,5/h
40,5/h
97,0/h
Entreprenör
14:30-15:00
Förening
15:00-15:30

Ti
On
To
Fr

Tider HT-23
S
15:30-16:00
14.30-17.30
8,0/h
22,0/h
10,0/h
9,0/h
11,0/h
39,0/h
99,0/h T
16:00-16:30
Mel an
O
16:30-17:00
15.30-18.30

Ti
On
To
Fr

R
17:00-17:30
Mel an
16.00-19.00
8,0/h
22,0/h
9,0/h
10,0/h
2,0/h
35,5/h
17.15-19.30
86,5/h A
17:30-18:00
Mel an
Förening
18:00-18:30
17.15-19.30
bokar
17.00-20.00

Ti
On
To
Fr

Mel an
18:30-19:00
själv tid i 
Mel an
8,0/h
24,0/h
10,0/h
11,0/h
8,5/h
35,5/h
97,0/h
19:00-19:30
mel an
19:30-20:00
Summa
0,0/h
0,0/h
2,25/h
2,25/h
3,0/h
3,0/h
3,0/h
3,0/h

Stora bassängen Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag
Bana 3
Bana 4
Bana 1
Bana 2
Bana 3
Bana 4
Bana 5
Bana 6
Bana 7
Bana 1
Bana 2
Bana 3
Bana 4
Bana 3
Bana 4
Bana 3
Bana 4
Bana 1
Bana 2
Bana 3
Bana 4
Bana 5
Bana 6
Bana 7
07:30-08:30
Simgymnasiet
14:30-15:00
15:00-15:30
Teknikgruppen bana 3-4 15:00-16:00
15:30-16:00
Sim- el er crawlkurs  ungdomar? 15:30-16:30
Ledig 15:30-16:00
1 bantimma
Ledig 15:30-16:00
1 bantimma
Rasmus och Rafael a
Simskola bana 6-7 15:30-17:30
16:00-16:30
Ev invandrarungdomar??
Juniorgruppen 16:00-17:30
Junior 16:00-17:30
Junior- och ungdomsgrupp  
Utmanarna 16:00-17:00
16:30-17:00
Ungdomsgruppen 16:30-17:30
Teknikgruppen 16:30-17:30
Joel
avbad efter styrka, insim, 16-17
Line och Ebba
17:00-17:30
Samtidigt styrka juniogruppen
Rasmus
Ledig 17:00-19:30
Simidrottskolan bana 1-2 17:00-18:00
Junior och ungdomsgruppen 17:00-18:30
Går ej att använda
17:30-18:00
Juniorgruppen 17:30-18:30 
Utmanarna 17:30-18:30
Nybörjarcrawl 17:30-18:30
Ungdom 17:30-18:30
5 bantimmar
Line och ???
Marlene och Dennis
18:00-18:30
Samtidigt styrka ungdomsgruppen
Line och Ebba?
Joel
Ev Dennis?
Haj 18:00-19:00  bana 1-2
18:30-19:00
Junior och ungdomsgruppen 18:30.20:00
Haj? 18.30-19.30
Utmanarna 18:30-19:30 bana 3-4
Masters el open water, 18:30-19:30
 IF rycket 18:30-19:30 bana 3-4
Dyk 18:30
19:00-19:30
If Rycket 18:30-19:30
Önskar hela bassängen från 19:00
Önskar hela bassängen från 19:00
Joel
Dyk  19:00-20:30        Apnea?        Brandkåren?
19:30-20:00
Går ej att använda
Invandrar kvinnor?? 19:30-20:30
20:00-20:30
Fortsättningscrawl 20-21:30
Triathlon
Masters 20-21:30
Dyk 20-21:30
20:30-21:00
Ledig 20:30-21:30
21:00-21:30
7 bantimmar
Mel anbassängen Onsdag ???
Söndag
09:00-09:30
09:30-10:00
10:00-10:30
14:30-15:00
15:00-15:30
15:30-16:00
Simskola fyra grupper 15:30-18:30 start v 34
16:00-16:30
16:30-17:00
17:00-17:30
Tre simskolegrupper- 17.00 (ev 16.30)-19.30 ev boka 12 v
17:30-18:00
Omfördelad tid från överskott stora bassängen
18:00-18:30
18:30-19:00
19:00-19:30
19:30-20:00
20:00-20:30
20:30-21:00

Document Outline