Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Lönelista med samtliga anställda på DIGG'.