This is an HTML version of an attachment to the Freedom of Information request 'Kommunens gällande kontoplan för 2022'.

DEL KONTONR TEXT
A
5
KOSTNADER FÖR ARBETSKRAFT
A
50
LÖNER ARBETAD TID
A
501
ARVODEN TILL FÖRTROENDEV.
A
5010
Fasta årsarvoden
A
50101
Fasta årsarvoden,född -55
A
50102
Fasta årsarvoden,19-23 år
A
50103
Fasta årsarvoden,född -38
A
50104
Fasta årsarvoden,15-18 år
A
5011
Sammanträdesarvoden
A
50111
Sammanträdesarv,född -55
A
50112
Sammanträdesarvoden,19-23
A
50113
Sammanträdesarv.född -38
A
50114
Sammanträdesarvoden,15-18
A
5012
Förrättningsarvoden
A
50121
Förrättningsarv, född -55
A
50122
Förrättningsarvoden,19-23
A
50123
Förrättningsarv, född -38
A
50124
Förrättningsarvoden,15-18
A
5013
Justeringsarvoden
A
50131
Justeringsarvoden född-55
A
50132
Justeringsarvoden,19-23år
A
50133
Justeringsarvoden född-38
A
50134
Justeringsarvoden,15-18år
A
5014
Ers förl.arbetsförtj.pol.
A
50141
Ers förl arbförtj född-55
A
50142
Ers förl arbförtj.19-23år
A
50143
Ers förl arbförtj född-38
A
50144
Ers förl arbförtj.15-18år
A
5019
Övriga ersättningar
A
50191
Övriga ersättn, född -55
A
50192
Övriga ersättn,19-23 år
A
50193
Övriga ersättn, född -38
A
50194
Övriga ersättn, 15-18 år
A
502
LÖNER TILL ARBETSTAGARE
A
5020
Löner til svidareanstäl d
A
50201
Löner til svid.född -55
A
50202
Löner til svid. 19-23 år
A
50203
Löner til svid.född -38
A
50204
Löner til svid. 15-18 år
A
5021
Löner visstidsanstäl da
A
50211
Löner visstidsanst,född55
A
50212
Lön visstidanst,19-23 år
A
50213
Lön visstidanst,född -38
A
50214
Lön visstidanst,15-18 år
A
5022
Löner timanstäl da
A
50221
Lön timanstäl da,född -55

A
50222
Lön timanstäl d,19-23 år
A
50223
Lön timanstäl d, född -38
A
50224
Lön timanstäl d,15-18 år
A
5023
Lärarlöner
A
50231
Lärarlöner, född -55
A
50232
Lärarlöner, 19-23 år
A
50233
Lärarlöner, född -38
A
50234
Lärarlöner, 15-18 år
A
5024
Anstäl da enligt PAN
A
50241
Anstäl da enl PAN,född-55
A
50242
Anstäl da enl PAN,19-23år
A
50243
Anstäl da enl PAN,född-38
A
50244
Anstäl da enl PAN,15-18år
A
5025
Löner övrig personal
A
50251
Löner övr pers. född -55
A
50252
Löner övr pers.19-23 år
A
50253
Löner övr pers. född -38
A
50254
Löner övr pers.15-18 år
A
5026
Fyl nadslöner
A
50261
Fyl nadslön,född -55
A
50262
Fyl nadslön, 19-23 år
A
50263
Fyl nadslön, född -38
A
50264
Fyl nadslön, 15-18 år
A
5027
OB-ersättning
A
50271
OB-ersättning, född -55
A
50272
OB-ersättning, 19-23 år
A
50273
OB-ersättning, född -38
A
50274
OB-ersättning,15-18 år
A
5028
Övertidsersättning
A
50281
Övertidsersättn,född -55
A
50282
Övertidsersättn,19-23 år
A
50283
Övertidsersättn,född -38
A
50284
Övertidsersättn,15-18 år
A
50290
Övertid under jour/bered
A
502901
Övertid jour/bered,född55
A
502902
Övertid jour/bered,19-23å
A
502903
Övertid jour/bered,född38
A
502904
Övertid jour/bered,15-18å
A
50291
Jour- beredskapsersättn
A
502911
Jour/beredskapsers,född55
A
502912
Jour/beredskapsers,19-23å
A
502913
Jour/beredskapsers,född38
A
502914
Jour/beredskapsers,15-18å
A
50293
Färdtidsersättning
A
502931
Färdtidsersättn,född -55
A
502932
Färdtidsersättn, 19-23 år
A
502933
Färdtidsersättn,född -38

A
502934
Färdtidsersättn,15-18 år
A
50299
Övr ersättn enl avtal
A
502991
Övr.ers enl.avtal,född-55
A
502992
Övr ers enl avtal,19-23år
A
502993
Övr.ers enl.avtal,född-38
A
502994
Övr ers enl avtal,15-18år
A
503
Löner,arbetsmarknadsåtgär
A
5030
Löner månadsanst.enl BEA
A
50301
Löner månadsanst.född -54
A
50302
Löner månadsanst.19-23 år
A
50303
Löner månadsanst.född -38
A
50304
Löner månadsanst.15-18 år
A
5031
Löner timanstäl da enlBEA
A
50311
Löner timanstäl da,född54
A
50312
Löner timanstäl da,19-23å
A
50313
Löner timanstäl da,född38
A
50314
Löner timanstäl da,15-18å
A
5032
OB-ersättning
A
50321
OB-ersättning,född -55
A
50322
OB-ersättning, 19-23 år
A
50323
OB-ersättning, född -38
A
50324
OB-ersättning,15-18 år
A
5033
Övertidsersättning
A
50331
Övertidsersättning,född55
A
50332
Övertidsersättning,19-23å
A
50333
Övertidsersättning,född38
A
50334
Övertidsersättning,15-18å
A
5034
Övriga ersättn, enl avtal
A
50341
Övriga ersättn, född -55
A
50342
Övriga ersättn, 19-23 år
A
50343
Övriga ersättn, född -38
A
50344
Övriga ersättn,15-18 år
A
504
Uppdragstagare
A
5040
Arvodesanst,uppdragstagar
A
50401
Arvodesanst,uppdrgtfödd55
A
50402
Arvodesanst,uppdragt.1923
A
50403
Arvodesanst,uppdrgtfödd38
A
50404
Arvodesanst,uppdragt.1518
A
5041
Kontaktfamilj/Familjehem
A
50411
Kontaktfamilj,född -55
A
50412
Kontaktfamilj, 19-23 år
A
50413
Kontaktfamilj, född -38
A
50414
Kontaktfamilj,15-18 år
A
5042
Kontaktperson
A
50421
Kontaktperson, född -55
A
50422
Kontaktperson, 19-23 år
A
50423
Kontaktperson, född -38

A
50424
Kontaktperson,15-18 år
A
5043
Familjehem
A
50431
Familjehem, född -55
A
50432
Familjehem, 19-23 år
A
50433
Familjehem, född -38
A
50434
Familjehem, 15-18 år
A
5044
Ers.förl.arbförtj.uppdrag
A
50441
Ers.förl.arbförtj.uppdr55
A
50442
Ers.förl.arbförtj.uppdr19
A
50443
Ers.förl.arbförtj.uppdr38
A
50444
Ers.förl.arbförtj.uppdr15
A
5045
Ferieanstäl da,
A
505
Upplupna löner
A
5051
Upplupna löner
A
51
Löner ej arbetad tid
A
511
Semesterlön
A
5110
Semesterlöner BEA
A
51101
Semesterlöner BEA,född-55
A
51102
Semesterlöner BEA,19-23år
A
51103
Semesterlöner BEA,född-38
A
51104
Semesterlöner BEA,15-18år
A
5111
Semesterersättning
A
51111
Semesterersättning,född55
A
51112
Semesterersättning,19-23å
A
51113
Semesterersättning,född38
A
51114
Semesterersättning,15-18å
A
5112
Semesterlön til sv. månad
A
51121
Semesterlöntil sv.född-55
A
51122
Semesterlöntil sv.19-23år
A
51123
Semesterlöntil sv.född-38
A
51124
Semesterlöntil sv.15-18år
A
5113
Semesterersättn.timans
A
51131
Semesterersättntim.född55
A
51132
Semesterersättn.tim,19-23
A
51133
Semesterersättntim.född38
A
51134
Semesterersättn.tim,15-18
A
5114
Semesterlöner under sjuks
A
51141
Semesterl.undersjksfödd55
A
51142
Semesterl.undersjuks,1923
A
51143
Semesterl.undersjksfödd38
A
51144
Semesterl.undersjuks,1923
A
5115
Semesterdagstil ägg
A
51151
Semesterdagstil ägg,f -55
A
51152
Semesterdagstil ägg,19-23
A
51153
Semesterdagstil ägg,f -38
A
51154
Semesterdagstil ägg,15-18
A
5116
Upplupna semesterlöner

A
51161
Upplupna semesterl.född55
A
51162
Upplupna semesterl.19-23å
A
51163
Upplupna semesterl.född38
A
51164
Upplupna semesterl.15-18å
A
512
Sjuklön
A
5120
Sjuklön dag 2-14, 80%
A
51201
Sjuklön dag2-14,80%,f -55
A
51202
Sjuklön dag2-14,80%,19-23
A
51203
Sjuklön dag2-14,80%,f -38
A
51204
Sjuklön dag2-14,80%,15-18
A
5121
Sjuklön dag 15-90, 10%
A
51211
Sjuklön dag15-90,10%,f-55
A
51212
Sjuklön dag15-90,10%,1923
A
51213
Sjuklön dag15-90,10%,f-38
A
51214
Sjuklön dag15-90,10%,1923
A
5122
Sjuklön övrigt
A
51221
Sjuklön, övrigt, född-55
A
51222
Sjuklön, övrigt, 19-23 år
A
51223
Sjuklön, övrigt,född -38
A
51224
Sjuklön, övrigt,15-18 år
A
5123
Sjuklön,beredskap räddn.
A
51231
Sjuklön,ber.räddn.född-55
A
51232
Sjuklön,ber.räddn.19-23år
A
51233
Sjuklön,ber.räddn.född-38
A
51234
Sjuklön,ber.räddn.15-18år
A
513
Lön vid tjänstledighet
A
5130
Föräldraledighet
A
51301
Föräldraledighet,född -55
A
51302
Föräldraledighet,19-23 år
A
51304
Föräldraledighet,15-18 år
A
5131
EA-dagar
A
51311
EA-dagar, född -55
A
51312
EA-dagar, 19-23 år
A
51313
EA-dagar, född -38
A
51314
EA-dagar, 15-18 år
A
5139
Övriga ledigheter med lön
A
51391
Övriga ledigh m lön,f -55
A
51392
Övriga ledigh m lön,19-23
A
51393
Övriga ledigh m lön,f -38
A
51394
Övriga ledigh m lön,15-18
A
519
Övrigt
A
5190
Lön vid facklig arbete
A
51901
Lön vid facklig arb.f -55
A
51902
Lön vid facklig arb.19-23
A
51903
Lön vid facklig arb.f -38
A
51904
Lön vid facklig arb.15-18
A
5191
Lön facklig utbildning

A
51911
Lön facklig utb.född -55
A
51912
Lön facklig utb.19-23 år
A
51913
Lön facklig utb. född -38
A
51914
Lön facklig utb.und.15-18
A
5192
Lön övrig facklig verksam
A
51921
Lön övr.fackl.verks.f -55
A
51922
Lön övr.fackl.verks.19-23
A
51923
Lön övr.fackl.verks.f -38
A
51924
Lön övr.fackl.verks.15-18
A
5193
Avgångsvederlag (lön utan
A
51931
Avgångsvederlag, född-55
A
51932
Avgångsvederlag, 19-23 år
A
51934
Avgångsvederlag,15-18 år
A
5194
Avgångsers.PBF ej soc.avg
A
5195
Avgångsers.PBF soc.avg
A
53
Andra ersättningar
A
530
Andra ersättningar
A
5302
Förslagsbelöningar
A
53021
Förslagsbelöningar,f -55
A
53022
Förslagsbelöningar,19-23å
A
53023
Förslagsbelöningar,f -38
A
53024
Förslagsbelöningar,15-18å
A
5309
Andra kontanta ers.ej ska
A
54
Kostnader för naturaförmå
A
541
Naturaförmåner til  anstä
A
5410
Kostförmåner
A
5411
Subventionerade arbetsklä
A
5412
Kostförmåner, avgår
A
548
Förmånsvärd naturaförm an
A
55
Kostnadsersättningar
A
551
Traktamenten
A
5511
Traktamenten, skattefria
A
55111
Traktament,skattefr.f -55
A
55112
Traktament,skattefr.19-23
A
55113
Traktament,skattefr.f -38
A
55114
Traktament,skattefr.15-18
A
5512
Traktamenten, skatteplikt
A
55121
Traktament,skattepl.f -55
A
55122
Traktament,skattepl.19-23
A
55123
Traktament,skattepl.f -38
A
55124
Traktament,skattepl.15-18
A
5513
Resetil ägg, skatteplikti
A
55131
Resetil ägg,skattepl.f-55
A
55132
Resetil ägg,skattepl.1923
A
55133
Resetil ägg,skattepl.f-38
A
55134
Resetil ägg,skattepl.1518
A
552
Bilersättningar

A
5521
Bilersättningar, skattefr
A
55211
Bilers, skattefr.f -55
A
55212
Bilers, skattefr.19-23 år
A
55213
Bilers, skattefr. f -54
A
55214
Bilers, skattefr.15-18 år
A
5522
Bilersättningar, skattepl
A
55221
Bilers, skattepl.f -55
A
55222
Bilers, skattepl.19-23 år
A
55223
Bilers, skattepl. f -54
A
55224
Bilers, skattepl.15-18 år
A
5523
Fast bilers,lönetil .s.pl
A
55231
Fastbilers,löntil .f -55
A
55232
Fastbilers,löntil .19-23å
A
55233
Fastbilers,löntil .f -38
A
55234
Fastbilers,löntil .15-18å
A
553
Omkostnadsersättningar
A
5531
Omkostnadsersättn,skattef
A
55311
Omkostners.skattefr f-55
A
55312
Omkostners.skattefr.19-23
A
55313
Omkostners.skattefr.f-38
A
55314
Omkostners.skattefr.15-18
A
5532
Omkostners.DBV,skattepl
A
55321
Omkostners.DBV,skattepl55
A
55322
Omkostners.DBV,skattepl19
A
55323
Omkostners.DBV,skattepl38
A
55324
Omkostners.DBV,skattepl15
A
559
Övriga kostnadsersättning
A
5591
Skattefria ersättningar
A
5592
Skattepliktiga ersättning
A
55921
Skattepl.ersättning,f -55
A
55922
Skattepl.ersättning,19-23
A
55923
Skattepl.ersättning,f -38
A
55924
Skattepl.ersättning,15-18
A
56
Sociala avg enl lag/avtal
A
561
Lagstadgade arbetsgivarav
A
5610
Arbetsgivaravgifter, mm
A
5611
Arbetsgivaravgifter,f -55
A
5612
Arbetsgivaravgifter,19-23
A
5614
Arbetsgivaravgifter,15-18
A
562
KALKYLERAD PENSIONSKOSTN.
A
5620
Kalkylerad pensionskostna
A
5621
Kalk pensionskost,f -55
A
5622
Kalk pensionskost,19-23år
A
5624
Kalk pensionskost,15-18år
A
563
Särskild löneskatt
A
5632
Särsk.löneskatt utb pens
A
5633
Särsk.löneskatt på avs.p.

A
5634
Särsk.löneskatt,prem FÅP
A
5635
Särsk.löneskatt,avs.pens.
A
5637
Särsk.lskatt,p.försk.lväx
A
567
Arbetsmarknadsförsäkr.avt
A
5672
Trygghetsförsäkr.a TFA-KL
A
56721
Trygghetsförsäkr.TFA-KL55
A
56722
Trygghetsförsäkr.TFA-KL19
A
56724
Trygghetsförsäkr.TFA-KL15
A
5674
Omstäl ningsförsäkr.KOMKL
A
56741
Omstäl ningsförsäkr.-55
A
56742
Omstäl ningsförsäkr.19-23
A
56744
Omstäl ningsförsäkr.15-18
A
568
Grupplivförsäkring
A
5681
Tjänstegrupplivförs.TGLKL
A
56811
Tjänstgruppförs.TGLKL -55
A
56812
Tjänstgruppförs.TGLKL1923
A
56814
Tjänstgruppförs.TGLKL1518
A
569
Övriga sociala avgifter
A
57
Pensionskostnader
A
571
Pensionsförsäkringspremie
A
5711
Pensionsförsäkravg ens an
A
5712
Pensionsförsäkravg FÅP
A
5713
Pensionsförsäkravg före98
A
572
Förändring av pensionsavs
A
5721
Förändring av pensionsavs
A
5722
Förändring av särsk avtal
A
573
Pensionsutbetalningar
A
5731
Pensionsutb. fr.o.m 1998
A
5732
Pensionsutb. före 1998
A
5733
Pensionsutb. särsk avtal
A
5735
Pensionsutb AKAP-KL
A
574
Förvaltningsavgifter
A
5741
Förvaltningsavgifter
A
575
Pensionskostn,avgiftsb ål
A
5751
Pensionskostn,avgiftsb ål
A
59
Övriga lönejusteringar
A
591
Aktivering av eg.arb.utv.
A
5910
Aktivering av eget arbete
A
595
A-pris (SOC)
A
5950
Fördelning soc
A
5951
Fördelning BoU
A
5980
Fördelning övrigt