Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'anteckningar, promemorior och allmän kommunikation (e-post, telefonmeddelanden, chattar och liknande) rörande Europeiska unionens samförståndsavtal med Tunisien'.

 
  
 
 
 
Tjänstemannabesked 
 
 
2023-10-27 
UD2023/14467 
  
 
Utrikesdepartementet 
Sabrina Winter 
 
Mellanöstern och Nordafrikaenheten 
foi+request-2022-
08-405 10 00 
b85d2e66@handlingar 
 
Din begäran att få ta del av handlingar   
Begäran 
Du har begärt att få ta del av anteckningar, promemorior och al männa 
meddelanden (e-post, telefonmeddelanden, chattar och liknande) om 
Europeiska unionens samförståndsavtal med Tunisien som användes på det 
svenska utrikesdepartementet för att förbereda förhandlingarna. 
Bedömning 
Min bedömning är att inga handlingar kan lämnas ut till dig.  
Skälen för bedömningen 
 
Sökningar i enlighet med din begäran har gjorts i Utrikesdepartementet. 
Några allmänna handlingar som omfattas av din begäran förvaras inte hos 
oss. 
Om att begära myndighetens prövning 
Om du inte är nöjd med resultatet av denna prövning kan du vända dig til  
Utrikesdepartementets registrator på xx.xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx och 
begära att frågan ska prövas av myndigheten genom beslut av ett statsråd. 
Det krävs ett beslut av statsrådet för att ett avgörande ska kunna överklagas 
till regeringen. I stället för att pröva frågan själv, får statsrådet överlämna 
frågan direkt til  regeringen. 
Ange vilket besked som du vill ha myndighetens prövning av (diarienummer 
står angivet i sidhuvudet på detta besked) och på vilket sätt du vil  att 
beskedet ska ändras. 
 
 
Telefonväxel: 08-405 10 00 
Postadress: 103 39 Stockholm 
Fax: 08-723 11 76 
Besöksadress: Gustav Adolfs torg 1 
Webb: www.regeringen.se 
E-post: xx.xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx 
  
  
 

Sophie Becker 
Biträdande enhetschef UD-MENA 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 (2)