This is an HTML version of an attachment to the Freedom of Information request 'Anbud Upphandling avseende konsulter för förvaltning och vidareutveckling av programvara'.