Re: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Önskar två pdf-rapporter upprättade 2022 av Trafikverket om NTF efter visselblåsning om ekonomiska oegentligheter

Till Trafikverket,
Hej igen,
Jag fick klockan 07:00 idag ett mejl från Team Handlingar.se. När det har hänt tidigare har jag alltid haft något nytt att läsa från er. Men denna gång blev jag besviken eftersom jag fortfarande inte fått något svar från Marie Haglund Backlund. Heller inget annat.
Vet ni varför jag ändå har fått mejlet?
Med vänlig hälsning,
Hugo Johansson
-----Original Message-----
Trafikverket har nu tagit emot ditt meddelande.
Tack för att du har kontaktat oss!
Vi kommer behandla ditt ärende så snart som möjligt.
 
Vi vill göra dig uppmärksam på att om du vill anmäla fel, skador eller
hinder som kräver omedelbar åtgärd, ring då Kontaktcenter på telefon
0771-921 921. Där når du oss dygnet runt under årets alla dagar.
 
Med vänlig hälsning,
Trafikverket
-------------------------------------------------------------------
Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2022818-om-den-offentliga-sektorns_sfs-2022-818
Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
foi+[e-postadress]
Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/help/officers
Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.
Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.
-------------------------------------------------------------------

Vägnamn/Vägnummer:Län/Kommun:


,

Kontaktuppgifter:

Namn:
Organisation/företag:
Postadress:
Postnummer:
Postort:
Telefon:
E-post: foi+[e-postadress]