Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Gata, VA-ledningar m.m Nordskog etapp 2 Källby Götene Kommun'.