Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Riksförsäkringsverkets föreskrift (RFFS 1998:13)'.

From: 
Försäkringskassan Rättsavdelningen Kansli 
Sent: 
den 30 maj 2023 13:23 
To: 
'Benny Johansson' 
Subject: 
SV: SV: SV: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Riksförsäkringsverkets 
föreskrift (RFFS 1998:13) 
Attachments: 
RFFS 2003-12.pdf; RRFS 2002-8.pdf 
 
Hej, 
 
Beklagar att vårt svar dröjt, det beror av att vi har beställt akter från centralarkivet men alla har inte kommit 
ännu. Vi har fått två underlag (som bifogas nedan) och ber att få återkomma med de resterande underlagen. 
Vi hade hoppats att vi skulle kunna skicka allt samtidigt, men att vi utreder vidare vart akterna tagit vägen och 
skickar ut resten så fort vi fått tag på dessa. 
 
Återkom om du vill ha underlagen per post, då tillkommer en avgift. 
 
Med vänlig hälsning, 
 
Försäkringskassan 
Angelica Hjertzell 
Administrativ assistent 
Rättsavdelningen 
xxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx 
Tfn: 010 113 45 92, 070 190 31 98 
 
 
-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: Benny Johansson <xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx> 
Skickat: den 30 maj 2023 10:32 
Till: Försäkringskassan Rättsavdelningen Kansli <xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx> 
Ämne: Re: SV: SV: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Riksförsäkringsverkets föreskrift (RFFS 1998:13) 
 
Till Försäkringskassan Rättsavdelningen Kansli, 
 
Hej, 
 
Jag har inte hört något från Er sedan den 19 maj 2023 och undrar vad som händer med min förfrågan. 
 
Med vänliga hälsningar, 
 
Anders 
 
-----Original Message----- 
 
Hej, 
 
Tack för återkopplingen, vi jobbar vidare med att få fram underlagen och återkommer till dig. 
 
Med vänlig hälsning, 
 
Försäkringskassan 
Angelica Hjertzell 
Administrativ assistent 
Rättsavdelningen 
[e-postadress] 

Tfn: 010 113 45 92, 070 190 31 98 
 
 
-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: Benny Johansson <[Registrators #1832 e-postadress]> 
Skickat: den 19 maj 2023 01:15 
Till: Försäkringskassan Rättsavdelningen Kansli <[e-postadress]> 
Ämne: Re: SV: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Riksförsäkringsverkets föreskrift (RFFS 1998:13) 
 
Till Försäkringskassan Rättsavdelningen Kansli, 
 
Tack Mathilda, 
 
Jag är inte helt säker, men troligen är det enligt nedan, så vi börjar där. 
 
- för 7 § bör det vara ändringen i RFFS 2002:8 som är intressant - så bakgrundsfakta, förarbete eller 
konsekvensbeskrivning för denna paragraf i denna version tack. 
- för 8 § bör det vara ändringen i RFFS 2003:12 som är intressant - så bakgrundsfakta, förarbete eller 
konsekvensbeskrivning för denna paragraf i denna version tack. 
 
Med vänliga hälsningar, 
 
Anders 
 
------------------------------------------------------------------- 
Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818) om den offentliga sektorns 
tillgängliggörande av data https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/lag-2022818-om-den-offentliga-sektorns_sfs-2022-818 
 
Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och pengar med Handlingar.se. Vänligen 
använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx 
 
Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör 
effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår 
integritets- och upphovsrättspolicy: 
https://handlingar.se/help/officers 
 
Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd. 
 
Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din 
organisations sida om allmänna handlingar. 
 
-------------------------------------------------------------------