Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Budget och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat'.

Date: Mon, 15 Aug 2022 16:57:30 +0200
Subject: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Budget och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat
From: Mattias Axell <xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx>
To: "Offentlighetsprincipen förfrågningar vid Katrineholms kommun" <xxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx>

Till Katrineholms kommun,

Jag vill begära ut verksamhetens planerade utgifter, investerings- och driftbudgeten.

Finns handlingen upprättad i något kalkylarksformat t.ex. CSV-tabell (.CSV), Excel-fil (.XLSX), OpenDocumentSpreadsheet (.ODS) eller annat tabellformat som ligger till grund för budgetdokument publicerad i PDF eller presentationsbilder (.PPTX) begär jag ut budget i kalkylarksformat i första hand.

Om utlämnadet är förknippat med en kostnad, så vill jag gärna ta del av villkoren innan utlämnadet sker.

Finns budgeten publicerad i kalkylarksformat på er webbsida tar jag gärna emot länken. Jag har inte hittat budgeten publicerad som öppna data på nationella plattformen dataportal.se. Jag önskar ta del av handlingen i kalkylarksformat om det finns i PDF.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,

Mattias Axell

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx

Är xxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Katrineholms kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till xxxx@xxxxxxxxxx.xx:
https://handlingar.se/sv/change_request/new?body=katrineholms_kommun

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.


-------------------------------------------------------------------