This is an HTML version of an attachment to the Freedom of Information request 'Arbetsförmedlingens arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar'.