Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Kommunala polisrapporter 1/2 1933 - 31/12 1941'.

Date: Mon, 15 Aug 2022 11:33:25 +0200
Subject: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommunala polisrapporter 1/2 1933 - 31/12 1941
From: Christoph Andersson <xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx>
To: "Offentlighetsprincipen förfrågningar vid Katrineholms kommun" <xxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx>

Till Katrineholms kommun,

Vi önskar ta del av kommunala polisrapporter under perioden 1/2 1933 till 31/12 1941, förvarade i ert stadsarkiv eller motsvarande.

 Det sker inom ramen för ett researchprojekt i journalistik, vid på Södertörns högskola, Huddinge, B-nivå, med inriktning på samtidshistoria och det kommunala polisväsendet. 

Vi ber er även att meddela om ni inte har något stadsarkiv eller om dylika handlingar saknas, gärna med information om var dessa kan finnas.

 Notera att vi återkommer med en mer specifik begäran senare, men behöver först veta om ni har ett stadsarkiv som innehåller rapporterna/handlingarna som vi vill ta del av.

Vänliga hälsningar
Christoph Andersson
Lärare i journalistik


Södertörn University
141 89 Huddinge
Rum Me 329

08-6084971, 0760-227714
xxxxxxxxx.xxxxxxxxx@xx.xx

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx

Är xxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Katrineholms kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till xxxx@xxxxxxxxxx.xx:
https://handlingar.se/sv/change_request/new?body=katrineholms_kommun

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.


-------------------------------------------------------------------