This is an HTML version of an attachment to the Freedom of Information request 'Lönelista Controller Stadsledningskontoret Stockholm'.

Avdelningen 
Enhet
Befattning
Finansavdelningen
Budget
Controller
Finansavdelningen
Finansenheten
Controller
It och digitalisering
Inköp
Controller
Finansavdelningen
Intern ekonomi
Controller
Avdelningen för kvalitet och säkerhet
Kvalitet
Controller
Avdelningen för kvalitet och säkerhet
Kvalitet
Controller
Avdelningen för kvalitet och säkerhet
Kvalitet
Controller
Avdelningen för kvalitet och säkerhet
Kvalitet
Controller
Avdelningen för kvalitet och säkerhet
Kvalitet
Controller
Avdelningen för kvalitet och säkerhet
Kvalitet
Controller
Avdelningen för kvalitet och säkerhet
Kvalitet
Controller
Avdelningen för kvalitet och säkerhet
Kvalitet
Controller
Avdelningen för kvalitet och säkerhet
Kvalitet
Controller
Avdelningen för kvalitet och säkerhet
Kvalitet
Controller
It och digitalisering
Strategi och styrning
Controller
Finansavdelningen
Strategiskt inköp
Controller
Stadsutveckling och lokalförsörjning
Enheten för lokalförsörjning
Controller
Stadsutveckling och lokalförsörjning
Stadsutveckling och lokalförsörjning
Controller
Stadsutveckling och lokalförsörjning
Stadsutveckling och lokalförsörjning
Controller
Stadsutveckling och lokalförsörjning
Stadsutveckling och lokalförsörjning
Controller
Stadsutveckling och lokalförsörjning
Stadsutveckling och lokalförsörjning
Controller
Stadsutveckling och lokalförsörjning
Stadsutveckling och lokalförsörjning
Controller
Stadsutveckling och lokalförsörjning
Stadsutveckling och lokalförsörjning
Controller

Totallön
57400
57200
60300
51800
51500
56500
48000
51000
35300
58400
56500
50000
49400
52700
70900
46700
64600
55500
50750
54800
59700
55650
58200