Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Geotekniskt arkivmaterial - E45, Malma 1:4'.