Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Rutiner för lagring av personuppgifter om anställda, praktikanter och prao'.