Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Underlag för för beslut om bidrag till Föreningen Svenskt Porträttarkiv'.

Utgiftspost
Uppskattad timtaxa
Upskattat antal
Engångkostnad
Summa (SEK)
(SEK)
timmar
(SEK)
Konsult AI / NLP / Informationsextrahering
1000
200
200000
Extern resurs för manuell data-förberedelse och
500
160
80000
datatvätt
NLP-platform / infrastruktur
100 000
100 000
Import av extraherat data in i plattformen Bildhistoria
800
40
32000
(från Föreningens teknikgrupp)
Projektledning (från Föreningens teknikgrupp)
800
40
32000
Total
444000
Page 1 of 1

Document Outline