This is an HTML version of an attachment to the Freedom of Information request 'Budget och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat'.


 
 
 
 
 
 
 
Investeringsbudget 2022–2024 
 

 
Datum: 2021-11-03 
 
 
 
 

Innehållsförteckning 
Investeringsbudget – Totalt för kommunen ....................................................................................................................................................... 3
 
Kommunfullmäktige ............................................................................................................................................................................................. 9 
Kommunstyrelse ................................................................................................................................................................................................... 9 
Utskottet för arbete och tillväxt ......................................................................................................................................................................... 43 
Barn- och utbildningsnämnden ......................................................................................................................................................................... 45 
Vård- och omsorgsnämnden ............................................................................................................................................................................. 47 
Kultur- och fritidsnämnden ................................................................................................................................................................................ 49 
Tekniska nämnden .............................................................................................................................................................................................. 59 
Byggnadsnämnden ........................................................................................................................................................................................... 100 
VA-verksamhet (NSVA) .................................................................................................................................................................................... 101 
 
 
 
Investeringsbudget 2022–2024 

 

Investeringsbudget – Totalt för kommunen 
Vad ska projektet leda till? 
Nr 
Investeringsprojekt 
Budget 2021 
Prel budget 2022 
Prel plan 2023 
Prel plan 2024 
2 Gruppboende inom LSS för vuxna. 5 
Jämlikhet i olikhet 
644 
+ 6 lgh. Utredning/Projektering 2018-
650 
 
 
 
2020. Inventarier 2021- 
Puls i tryggheten 
 
Albertsshaktet 
 
600 
 
 
Allmän IT-investering (fd GDPR dataöver-
Övrigt 
232 
siktssystem) 
238 
 
 
 
Nästa generation i fokus 
160 
Belysning g/c-vägar 
1 500 
1 500 
1 500 
1 500 
Puls i tryggheten 
Puls i tryggheten 
144 
Belysning GC-tunnlar 
278 
200 
200 
 
Puls i tryggheten 
807 
Billesholm stationsområde 
11 030 
1 000 
 
 
Puls i tryggheten 
813 
Billesholms gård 9:19 
4 381 
4 000 
 
 
Effektivisering/ekonomi 
Kraft i nyskapande 
Billesholms station - reinvestering ge-
Nästa generation i fokus 
140 
nomfartsväg, Storgatan 
2 525 
2 500 
 
 
Puls i tryggheten 
Puls i tryggheten 
804 
Bjuv 4:4 
5 661 
5 661 
 
 
Puls i tryggheten 
 
Bjuvstorp 5:25 - Gamla tennisbanorna 
 
600 
 
 
Effektivisering/ekonomi 
Brandposter - Reinvesteringar enl avtal 
228 
978 
517 

 
Puls i tryggheten 
med NSVA 
Jämlikhet i olikhet 
413 
BUN -elevdatorer och dylikt. 
3 900 
3 900 
3 900 
3 500 
Nästa generation i fokus 
Effektivisering/ekonomi 
229 
Byte av kabelskåp 
652 
350 

 
Puls i tryggheten 
Puls i tryggheten 
 
Byte dagvattenledning Gruvgatan 
 
1 000 
 
 
Nästa generation i fokus 
820 
Cykelväg Mörarp Bjuv 
5 099 
400 
6 600 
 
Puls i tryggheten 
Effektivisering/ekonomi 
Kraft i nyskapande 
 
Digital dokumentsignering 
 
100 
 
 
Nästa generation i fokus 
Effektivisering/ekonomi 
146 
Digitalisering av bygglovshandlingar 
106 
1 000 
 
 
Övrigt 
107 
Digitalisering av KF's möten 
1 000 
100 
100 
100 
Investeringsbudget 2022–2024 

 

Vad ska projektet leda till? 
Nr 
Investeringsprojekt 
Budget 2021 
Prel budget 2022 
Prel plan 2023 
Prel plan 2024 
Nästa generation i fokus 
122 
Ekeby skola 
5 169 
1 000 
45 500 
 
Puls i tryggheten 
818 
Elestorp 7:86 Bjuvsbostäder 
50 
 
 
 
Puls i tryggheten 
801 
Expl B-holmsgård 9:235 (Kungsgård) 
350 
6 200 
 
 
Kraft i nyskapande 
816 
Folketshusparken 
2 503 
1 500 
1 000 
 
Puls i tryggheten 
Nästa generation i fokus 
156 
Förnyelse av gamla lekplatser 
3 543 
4 500 
2 200 
2 200 
Effektivisering/ekonomi 
Förnyelse gatubelysning Ljungsgård 
162 
588 


 
Puls i tryggheten 
(1600m) 
Förnyelse gatubelysning trästolpar och 
Puls i tryggheten 
167 
2 500 
2 500 
2 500 
2 500 
föråldrade Stålstolpar 
Kraft i nyskapande 
Nästa generation i fokus 
166 
GC-väg Billesholm - Ekeby 
100 
5 000 
5 000 
 
Jämlikhet i olikhet 
GC-vägar Orkestergatorna - Asfaltering 
Nästa generation i fokus 
174 
av enstaka grusgång samt belysning på 
500 
500 
 
 
Puls i tryggheten 
GC-vägarna i området. 
Nästa generation i fokus 
 
Gräsklippare 
 
1 000 
1 000 
 
Kraft i nyskapande 
168 
Gunnarstorp 1:267 
700 
700 
 
 
Nästa generation i fokus 
Gunnarstorpsvägen - Hastighetsdäm-
Puls i tryggheten 
175 
pande åtgärder 
380 
 
 
 
Effektivisering/ekonomi 
110 
HR/Personalsystem 
147 
 
 
 
Effektivisering/ekonomi 
Jämlikhet i olikhet 
186 
Industrigatan - Ringgatan, Bjuv 
1 000 
1 500 
 
 
Nästa generation i fokus 
Puls i tryggheten 
Nästa generation i fokus 
414 
Inventarier Ekeby förskola 
1 100 
1 100 
 
 
Inventarier till ny förskola på Brogårda 
Nästa generation i fokus 
415 
området 
177 
 
 
 
Inventarier Vård och Omsorg, utbyte av 
Övrigt 
605 
1 200 
1 600 
1 200 
1 200 
larm 2022 
Kraft i nyskapande 
410 
Investering BUN övergrip. 
1 500 
1 500 
1 500 
1 500 
Jämlikhet i olikhet 
Kraft i nyskapande 
430 
Investering KOF övergrip. 
750 
750 
750 
750 
Nästa generation i fokus 
Puls i tryggheten 
Investeringsbudget 2022–2024 

 

Vad ska projektet leda till? 
Nr 
Investeringsprojekt 
Budget 2021 
Prel budget 2022 
Prel plan 2023 
Prel plan 2024 
Övrigt 
Investeringar för VA- översvämning efter 
Övrigt 
216 
sommaren 2016 
1 727 
2 500 
2 500 
2 500 
Nästa generation i fokus 
170 
IT-infrastruktur i kommunens fastigheter 
1 500 
2 000 
2 000 
 
IT-tekniska utrustning Almlidens konfe-
Effektivisering/ekonomi 
510 
23 
 
 
 
rensrum 
Jämlikhet i olikhet 
Nästa generation i fokus 
123 
Jens Bille skolan entrén vid badet 
2 828 
 
 
 
Puls i tryggheten 
Kristinetorpsvägen - Hastighetsdäm-
Puls i tryggheten 
188 
pande åtgärder 
50 
 
 
 
Nästa generation i fokus 
433 
Kulturskolans lokaler 
150 
150 
 
 
Kyrkskolan - LSS daglig verksamhet - Äs-
Jämlikhet i olikhet 
201 

 
 
 
kats av VoO 
Köksutrustning/utensilier, nya förskolan 
Effektivisering/ekonomi 
 
på Lärkgatan i Ekeby 
 
 
 
 
Effektivisering/ekonomi 
 
Liten sopmaskin 
 
1 400 
 
 
Puls i tryggheten 
Jämlikhet i olikhet 
 
Lokalförändringar kommunhuset 
 
1 000 
 
 
Kraft i nyskapande 
Jämlikhet i olikhet 
125 
LSS-boende fristående, Bjuv 4:4 
16 837 
 
 
 
Puls i tryggheten 
189 
LSS-boende IT och lås 
400 
 
 
 
Puls i tryggheten 
105 
Markförsäljning - exploateringsområden 
-6 000 
-6 000 
-6 000 
 
Puls i tryggheten 
100 
Markförvärv 
2 000 
2 000 
2 000 
 
Kraft i nyskapande 
Nästa generation i fokus 
438 
Multianläggningar i hela Bjuvs kommun 
600 
 
 
 
Puls i tryggheten 
Övrigt 
Effektivisering/ekonomi 
Jämlikhet i olikhet 
 
Möten på distans 
 
200 
200 
200 
Nästa generation i fokus 
Jämlikhet i olikhet 
Kraft i nyskapande 
128 
Möten på distans - videomöten 
150 
 
 
 
Nästa generation i fokus 
Investeringsbudget 2022–2024 

 

Vad ska projektet leda till? 
Nr 
Investeringsprojekt 
Budget 2021 
Prel budget 2022 
Prel plan 2023 
Prel plan 2024 
NSVA Landsbygdsinvesteringar, ej tax-
Nästa generation i fokus 
265 
5 400 
3 600 
400 
400 
edrivand 
Nästa generation i fokus 
Puls i tryggheten 
171 
Ny busshållplats på Norra storgatan 
500 
 
 
 
Nästa generation i fokus 
121 
Ny fsk Lärkgatan 6 - 8 avd. 
32 144 
17 856 
 
 
Övrigt 
266 
Ny investeringar NSVA 
3 750 
17 620 
7 325 
2 160 
Effektivisering/ekonomi 
 
Ny traktor mindre modell 
 
1 000 
 
 
Nästa generation i fokus 
224 
Nya Brogårda förskola 
311 
 
 
 
Puls i tryggheten 
802 
Nya Hedvallska (Bjuv 3:3) 
156 
 
 
 
Jämlikhet i olikhet 
Kraft i nyskapande 
434 
Nytt Bibliotek Bjuv 
900 
 
 
 
Nästa generation i fokus 
Jämlikhet i olikhet 
Planprogram Kungsgårdsgärdet Billes-
Nästa generation i fokus 
 
holm 
 
800 
 
 
Puls i tryggheten 
Övrigt 
112 
QlikView 
800 
 
 
 
Effektivisering/ekonomi 
Re-investering i befintlig asfaltbeläggning 
Nästa generation i fokus 
193 
9 500 
15 000 
15 000 
15 000 
enligt RoSy 
Puls i tryggheten 
Övrigt 
266 
Reinvesteringar NSVA 
27 342 
29 730 
34 021 
33 455 
Puls i tryggheten 
819 
Rudolfska gården 
750 


 
Puls i tryggheten 
 
Småhustomter Valleberga 4:83 
 
1 800 
 
 
Puls i tryggheten 
173 
Staket över stödmur Norra Storgatan 54 
50 
50 
 
 
Puls i tryggheten 
149 
Storgatan Bjuv - upprustning 
1 000 
18 000 
25 900 
5 000 
Kraft i nyskapande 
169 
Stratsys 
200 
 
 
 
Övrigt 
805 
Tibbarp 1:80 
750 
800 
600 
5 000 
Kraft i nyskapande 
817 
Tidiga exploateringsutredningar 
1 000 
1 000 
1 000 
 
Puls i tryggheten 
Effektivisering/ekonomi 
191 
Tillagningskök inventarier 
500 
500 
500 
 
Jämlikhet i olikhet 
 
Tivoliparken 
 
700 
500 
5 000 
Puls i tryggheten 
Investeringsbudget 2022–2024 

 

Vad ska projektet leda till? 
Nr 
Investeringsprojekt 
Budget 2021 
Prel budget 2022 
Prel plan 2023 
Prel plan 2024 
Effektivisering/ekonomi 
Tjänstelegitimation och IDP (identity pro-
Kraft i nyskapande 
 
 
200 
 
 
vider) 
Nästa generation i fokus 
Kraft i nyskapande 
444 
Toalett Gruvmuseet 
250 
 
 
 
Jämlikhet i olikhet 
Kraft i nyskapande 
 
Trygg fritid Bjuv 
 
 
900 
 
Nästa generation i fokus 
Nästa generation i fokus 
 
Trygg fritid i Billesholm 
 
900 
 
 
Puls i tryggheten 
436 
Trygg fritid i Ekeby 
1 200 
 
 
 
Puls i tryggheten 
155 
Trygghet, säkerhet samt myndighetskrav 
1 000 
1 000 
1 000 
 
Övrigt 
810 
Ulven 2 (Trygghetsboende) 
479 
 
 
 
Jämlikhet i olikhet 
Kraft i nyskapande 
227 
Upprustning Ekeby centralt 
1 471 
1 270 
1 500 
 
Nästa generation i fokus 
Puls i tryggheten 
Upprustning Frisbeegolf Gunnarstorpsvä-
Nästa generation i fokus 
187 
150 
 
 
 
gen 
Utbyggnad av ladd infrastruktur för fossil-
Nästa generation i fokus 
152 
200 
200 
200 
 
fria fordon i kommunen 
Effektivisering/ekonomi 
Kraft i nyskapande 
226 
Utbyggnad Ekeby skola - P-yta + Körytor 
500 

 
 
Nästa generation i fokus 
Nästa generation i fokus 
225 
Utemiljö Bofinken 
179 
 
 
 
Jämlikhet i olikhet 
Utreda förutsättningar för ny sporthall i 
Kraft i nyskapande 
437 
Bjuv 
250 
 
 
 
Nästa generation i fokus 
Nästa generation i fokus 
Puls i tryggheten 
439 
Utredning fritidsgård i Billesholm 
250 
4 000 
 
 
Utredning rondell Norra Storgatan/Norra 
Puls i tryggheten 
167 
100 
2 000 
 
 
vägen 
Puls i tryggheten 
120 
Utredning Söderåsbanan 
27 895 

 
 
Jämlikhet i olikhet 
 
Utsmyckning av rondell Storgatan 
 
1 500 
 
 
Puls i tryggheten 
Kraft i nyskapande 
811 
Utveckling av Selleberga 
27 132 
10 000 
37 500 
 
Nästa generation i fokus 
Investeringsbudget 2022–2024 

 

Vad ska projektet leda till? 
Nr 
Investeringsprojekt 
Budget 2021 
Prel budget 2022 
Prel plan 2023 
Prel plan 2024 
Puls i tryggheten 
Nästa generation i fokus 
Puls i tryggheten 
 
Utveckling av Selleberga etapp 2 
 
600 
 
 
Puls i tryggheten 
821 
Utvecklingsplan Sånnadamm 
227 
300 
2 000 
 
Övrigt 
803 
Valleberga 2:139 
300 
3 200 
 
 
Jämlikhet i olikhet 
 
Vattentornet - gruppboende 
 
600 
 
 
Puls i tryggheten 
Verksamhetsmark Bjuvstorp industriom-
Puls i tryggheten 
 
 
600 
 
 
råde 
Verkstadsgatan 1, Samlokalisering och 
Kraft i nyskapande 
204 
1 500 
2 500 
 
 
samordningsvinst 
Övrigt 
176 
Visma Window 
172 
 
 
 
Övrigt 
109 
Väg 110 Flytt av utfart Kristinetorpsvägen 
3 335 
 
 
 
Väg 110 Kristinetorpsvägen (Trafikverket 
Övrigt 
111 
3 000 
 
 
 
åtgärd 4) 
Väg 110 Kungsgårdsvägen (Trafikverket 
Övrigt 
114 
50 
 
 
 
åtgärd 3) 
Väg 110 Södra vägen (Trafikverket åt-
Övrigt 
115 
350 
 
 
 
gärd 2) 
Övrigt 
185 
Årlig investering - Maskiner - lokalvård 
140 
350 
100 
100 
Nästa generation i fokus 
200 
Årlig Investering energieffektivisering 
5 000 
7 000 
7 000 
5 000 
Effektivisering/ekonomi 
Årlig investering Fastighetsinvesteringar 
158 
15 000 
25 000 
25 000 
25 000 
Puls i tryggheten 
(generella/underhållsplan) 
Årlig investering -Maskiner o fordon 
Övrigt 
198 
1 700 
1 700 
1 000 
1 000 
gata/park 
Årlig investering miljöförbättrande åtgär-
Nästa generation i fokus 
148 
100 
100 
100 
 
der - ISO 14001 
Puls i tryggheten 
194 
Årlig investering -Trafiksäkerhetsåtgärder 
1 500 
1 000 
500 
500 
Nästa generation i fokus 
154 
Årlig investering utemiljö Fastighet 
3 500 
4 000 
4 500 
1 500 
Årlig investering. Köksinvesteringar, fast 
Effektivisering/ekonomi 
 
utrustning och maskiner 
 
1 000 
1 000 
1 000 
Jämlikhet i olikhet 
Årliga investeringar i den offentliga miljön 
231 
800 
1 300 
800 
800 
Nästa generation i fokus 
(gata/park) 
Investeringsbudget 2022–2024 

 

Vad ska projektet leda till? 
Nr 
Investeringsprojekt 
Budget 2021 
Prel budget 2022 
Prel plan 2023 
Prel plan 2024 
Puls i tryggheten 
Jämlikhet i olikhet 
Äldreomsorg, Särskilda boenden, Inom-
Kraft i nyskapande 
645 
hus- och utomhusmiljö 
500 
500 
500 
500 
SUMMA 
 
 
263 803 
235 304 
242 496 
117 365 
Kommunfullmäktige 
Investeringsbudget 
Vad ska projektet leda till? 
Nr 
Investeringsprojekt 
Budget 2021 
Prel budget 2022 
Prel plan 2023 
Prel plan 2024 
Övrigt 
107 
Digitalisering av KF's möten 
1 000 
100 
100 
100 
SUMMA 
 
 
1 000 
100 
100 
100 
Kommunstyrelse 
Investeringsbudget 
Vad ska projektet leda till? 
Nr 
Investeringsprojekt 
Budget 2021 
Prel budget 2022 
Prel plan 2023 
Prel plan 2024 
Puls i tryggheten 
 
Albertsshaktet 
 
600 
 
 
Allmän IT-investering (fd GDPR dataöver-
Övrigt 
232 
238 
 
 
 
siktssystem) 
Puls i tryggheten 
807 
Billesholm stationsområde 
11 030 
1 000 
 
 
Puls i tryggheten 
813 
Billesholms gård 9:19 
4 381 
4 000 
 
 
Puls i tryggheten 
804 
Bjuv 4:4 
5 661 
5 661 
 
 
Puls i tryggheten 
 
Bjuvstorp 5:25 - Gamla tennisbanorna 
 
600 
 
 
Nästa generation i fokus 
820 
Cykelväg Mörarp Bjuv 
5 099 
400 
6 600 
 
Puls i tryggheten 
Effektivisering/ekonomi 
Kraft i nyskapande 
 
Digital dokumentsignering 
 
100 
 
 
Nästa generation i fokus 
Investeringsbudget 2022–2024 

 

Vad ska projektet leda till? 
Nr 
Investeringsprojekt 
Budget 2021 
Prel budget 2022 
Prel plan 2023 
Prel plan 2024 
Puls i tryggheten 
818 
Elestorp 7:86 Bjuvsbostäder 
50 
 
 
 
Puls i tryggheten 
801 
Expl B-holmsgård 9:235 (Kungsgård) 
350 
6 200 
 
 
Kraft i nyskapande 
Puls i tryggheten 
816 
Folketshusparken 
2 503 
1 500 
1 000 
 
Effektivisering/ekonomi 
110 
HR/Personalsystem 
147 
 
 
 
Jämlikhet i olikhet 
 
Lokalförändringar kommunhuset 
 
1 000 
 
 
Kraft i nyskapande 
Puls i tryggheten 
105 
Markförsäljning - exploateringsområden 
-6 000 
-6 000 
-6 000 
 
Puls i tryggheten 
100 
Markförvärv 
2 000 
2 000 
2 000 
 
Effektivisering/ekonomi 
Jämlikhet i olikhet 
 
Möten på distans 
 
200 
200 
200 
Nästa generation i fokus 
Jämlikhet i olikhet 
Kraft i nyskapande 
128 
Möten på distans - videomöten 
150 
 
 
 
Nästa generation i fokus 
Puls i tryggheten 
802 
Nya Hedvallska (Bjuv 3:3) 
156 
 
 
 
Jämlikhet i olikhet 
Planprogram Kungsgårdsgärdet Billes-
Nästa generation i fokus 
 
 
800 
 
 
holm 
Puls i tryggheten 
Övrigt 
112 
QlikView 
800 
 
 
 
Puls i tryggheten 
819 
Rudolfska gården 
750 


 
Puls i tryggheten 
 
Småhustomter Valleberga 4:83 
 
1 800 
 
 
Kraft i nyskapande 
169 
Stratsys 
200 
 
 
 
Övrigt 
805 
Tibbarp 1:80 
750 
800 
600 
5 000 
Kraft i nyskapande 
817 
Tidiga exploateringsutredningar 
1 000 
1 000 
1 000 
 
Puls i tryggheten 
Jämlikhet i olikhet 
 
Tivoliparken 
 
700 
500 
5 000 
Puls i tryggheten 
Effektivisering/ekonomi 
Tjänstelegitimation och IDP (identity pro-
Kraft i nyskapande 
 
vider) 
 
200 
 
 
Nästa generation i fokus 
Övrigt 
810 
Ulven 2 (Trygghetsboende) 
479 
 
 
 
Puls i tryggheten 
120 
Utredning Söderåsbanan 
27 895 

 
 
Investeringsbudget 2022–2024 
10 
 

Vad ska projektet leda till? 
Nr 
Investeringsprojekt 
Budget 2021 
Prel budget 2022 
Prel plan 2023 
Prel plan 2024 
Kraft i nyskapande 
Nästa generation i fokus 
811 
Utveckling av Selleberga 
27 132 
10 000 
37 500 
 
Puls i tryggheten 
Nästa generation i fokus 
 
Utveckling av Selleberga etapp 2 
 
600 
 
 
Puls i tryggheten 
Puls i tryggheten 
821 
Utvecklingsplan Sånnadamm 
227 
300 
2 000 
 
Övrigt 
803 
Valleberga 2:139 
300 
3 200 
 
 
Jämlikhet i olikhet 
Puls i tryggheten 
 
Vattentornet - gruppboende 
 
600 
 
 
Verksamhetsmark Bjuvstorp industriom-
Puls i tryggheten 
 
 
600 
 
 
råde 
Övrigt 
176 
Visma Window 
172 
 
 
 
Övrigt 
109 
Väg 110 Flytt av utfart Kristinetorpsvägen 
3 335 
 
 
 
Väg 110 Kristinetorpsvägen (Trafikverket 
Övrigt 
111 
åtgärd 4) 
3 000 
 
 
 
Väg 110 Kungsgårdsvägen (Trafikverket 
Övrigt 
114 
åtgärd 3) 
50 
 
 
 
Väg 110 Södra vägen (Trafikverket åt-
Övrigt 
115 
350 
 
 
 
gärd 2) 
Årlig investering miljöförbättrande åtgär-
Nästa generation i fokus 
148 
100 
100 
100 
 
der - ISO 14001 
SUMMA 
 
 
92 305 
37 961 
45 500 
10 200 
Bilagor investeringsplan 
Albertsshaktet 
Vad ska projektet leda till? 
Puls i tryggheten 
Bakgrund 
Det aktuella området är sedan tidigare planlagt för småhusbebyggelse och planeringsavdelningen avser att genomföra en markanvisning inom området samt ändra detaljplanen i 
samarbete med exploatören. Området bedöms kunna bidra med ett större antal bostäder samtidigt som behovet av allmänna gatuanläggningar minskar. Området ingick tidigare av 
Investeringsbudget 2022–2024 
11 
 

investeringsprojekt Billesholms gård 9:137. 
 
Ekonomi: 
I ett första skede äskas medel för utredningar och plankostnader om ca 600 tkr.  
De allmänna anläggningar som kan komma att bli ett resultat av planarbetet kommer lyftas i nästa budgetbeslut. De kostnader för dagvattenhantering som kommunen redan har 
haft inom området och som avsåg den aktuella delen av tidigare projekt kommer föras över till projektet. 
Mål med projektet 
Ett ökat antal bostäder i kommunen 
Aktivitetskostnader 
Budget 2021 
Prel budget 2022 
Prel plan 2023 
Prel plan 2024 
Driftskostnader 
 
 
 
 
Investeringens kapitalkostnader 
 
 
 
 
Investeringsutgifter 
 
600 
 
 
Allmän IT-investering (fd GDPR dataöversiktssystem) 
Projektnummer 
232 
Vad ska projektet leda till? 
Övrigt 
Bakgrund 
Nya dataskyddsförordningen (GDPR) träder i kraft den 25:e maj 2018, och ställer nya krav på våra verksamheter. Dataskyddsförordningen ersätter då dagens personuppgiftslag 
(PUL).  
 
Dataskyddsförordningen är en klar skärpning av regelverket för hur organisationer inom EU får samla in, ge tillgång till, lagra och hantera data. 
Mål med projektet 
Målet med investeringen är att säkra spårbarhet av inkommande/utgående data, förenkla och säkra logghanteringen och uppfylla incidenthantering enligt dataskyddsförordning-
ens lagkrav. 
Investeringsbudget 2022–2024 
12 
 

Långsiktig effekt (effektmål) 
Bjuvs kommun uppfyller kraven kring incidenthantering i dataskyddsförordningen. 
Aktivitetskostnader 
Budget 2021 
Prel budget 2022 
Prel plan 2023 
Prel plan 2024 
Driftskostnader 
 
 
 
 
Investeringens kapitalkostnader 
64 
63 
 
 
Investeringsutgifter 
238 
 
 
 
Billesholm stationsområde 
Projektnummer 
807 
Vad ska projektet leda till? 
Puls i tryggheten 
Bakgrund 
Projektet syftar till att förbereda Billesholms stationsområde inför trafikstarten på Söderåsbanan som planeras till december 2021 och innehåller olika delmoment med byggandet 
av kommunala allmänna platser, markförhandlingar med trafikverk och ägarna av stationshuset, som ger kommunen rådighet över markområdet, samt detaljplan som gör fastig-
hetsbildning möjlig. 
 
Projektet har funnits med i budget ett antal år och hade från början en större utbredning. Möjligheten att bygga anläggningar även på den västra sidan av stationen studerats men 
har under förprojekteringen skjutits på framtiden. Projektet fokuserar i ett första skede på de anläggningar som är absolut nödvändiga för att få ett fungerande stationsområde till 
trafikstarten dvs. busshållplatser, pendlarparkering och torgytor i anslutning till stationshuset och plattformen. 
 
Under våren har en detaljplan varit utställd för samråd och kommunens konsult har upprättat förfrågningsunderlag för upphandling av anläggningar. Kommunen har förvärvat 
marken norr om stationshuset där torget ska ligga och samordnat utformning av hela området med ledningsägare, trafikverket och Skånetrafiken.  
 
Vid upprättande av ny detaljplan har ytterligare miljöundersökningar utförts inom stationsområdet och en punkt har visat på höga värden PAHer som måste saneras. Komplette-
rande undersökning utförs under oktober och det är först efter att denna har genomförts som det går att beräkna framtida kostnader för efterbehandling och bortkörning av förore-
nade massor. Projektets kalkyl innehåller ingen post för oförutsedda saneringskostnader sedan tidigare utan dessa har fått läggas in i samband med budgetberedningen om 1,2 
miljoner för att täcka utökade utredningskostnader om 200 tkr samt ev. sanering om 1000 tkr. 
 
Ekonomi 
Investeringsbudget 2022–2024 
13 
 

Projektets medel beviljades redan till B20. Afry konsult har tagit fram en förslagshandling för utformning av stationsområdet med tillhörande grovkalkyl. Kalkylen innefattar inte 
kostnader för ny beläggning för befintlig gata. Teknisk drift bedömer att kantsten behöver bytas samt att beläggningen görs om i samband med detta till en tillkommande kostnad 
av ca 1 milj 2022. Inför Budget 21 har projektets kalkyl, som togs fram 2019, justerats avseende oförutsedda kostnader som bedöms kunna uppstå till följd av hanteringen av 
markföroreningar om 1,2 milj.. Dock kan projektets ekonomiska ram kan komma behöva justeras något efter genomförd upphandling. Ej upparbetade medel innevarande år 
kommer tilläggsäskas och föras över i samband med årsbokslutet. Bedöms i dagsläget till ca 2 miljoner. 
Mål med projektet 
Rusta upp det Billesholms stationsområde med nya beläggningar, planteringar, belysning, cykelställ, sittytor och flytt av busshållplats närmare stationsläget. Projektet ska vara 
genomfört till starten av persontrafik på Söderåsbanan 2021. 
Långsiktig effekt (effektmål) 
Försköning av området för att skapa trevligare miljö för medborgarna och öka attraktionskraften för Billesholm. 
Aktivitetskostnader 
Budget 2021 
Prel budget 2022 
Prel plan 2023 
Prel plan 2024 
Driftskostnader 
 
 
 
 
Investeringens kapitalkostnader 
 
 
 
 
Investeringsutgifter 
11 030 
1 000 
 
 
Billesholms gård 9:19 
Projektnummer 
813 
Vad ska projektet leda till? 
Puls i tryggheten 
Bakgrund 
Exploateringsområde för bostäder beläget centralt i Billesholm. Marken var tidigare bebyggd med bostäder från allmännyttan. Markanvisningar har tecknats med två exploatörer 
och bygg och marköverlåtelseprocess pågår  
 
Byggnation har påbörjats inom de båda markanvisningar som tecknats inom exploateringsprojektet och i den västra delen har inflyttning skett i en första etapp om 16 lägenheter. 
ErHo-bygg har byggstartat den byggnad som kommer innehålla LSS-lägenheter. 
För den del av planområdet som innehåller dagvattenhantering, lekplats och parkeringsplats har en systemhandling och kalkyl tagits fram. Lekplatsens utformning samordnas 
med Tekniska förvaltningen utvecklingsplaner vilket gör det möjligt att bygga ut en mer ändamålsenlig anläggning. Projektering och byggnation påbörjas hösten 2020. Upphand-
lingen har dragit ut på tiden och en tilldelning av entreprenad bedöms tidigast kv 1 2022 
Investeringsbudget 2022–2024 
14 
 

 
Ekonomi 
Projektet har beviljade medel från tidigare budget B19 och B20. Den nya grovkalkylen för lekplats och parkering bedöms inrymmas inom befintlig ram varför inga nya medel 
äskas. Enligt prognos -21 kommer ca 400 tkr upparbetas 2021. Resterande förs över till 2022 
Mål med projektet 
Skapa förutsättningar för utbyggnad av bostäder i Bjuvs kommun. 
Långsiktig effekt (effektmål) 
Nya bostäder i Bjuvs kommun. 
Aktivitetskostnader 
Budget 2021 
Prel budget 2022 
Prel plan 2023 
Prel plan 2024 
Driftskostnader 
 
 
 
 
Investeringens kapitalkostnader 
 
 
 
 
Investeringsutgifter 
4 381 
4 000 
 
 
Bjuv 4:4 
Projektnummer 
804 
Vad ska projektet leda till? 
Puls i tryggheten 
Bakgrund 
Projektet syftar till att planlägga och exploatera kommunens mark vid Bjuvs kyrka för bostäder genom markanvisning med en eller flera byggherrar samt skapa förutsättningar 
för ett kommunalt gruppboende (LSS) 
Projektet innehåller kostnader för detaljplan, utredningar, eventuell sanering samt genomförande av dagvattenanläggningar. 
Ett markanvisningsavtal har tecknats med 3Hus som utvecklar ett projekt för ca 40 lägenheter i bostadsrätt. En VA-utredning har genomförts som redovisar förutsättningarna att 
ansluta området till kommunalt VA och hur dagvatten kan hanteras. Fastighetsavdelningen har tagit fram ett förslag på LSS-boende. Detaljplanen har överklagats och arbetet med 
genomförande av allmänna anläggningar kommer fortsätta när planen vinner laga kraft  
 
Ekonomi 
Projektets kalkyl har kompletterats med kostnader för de Va-anläggningar som krävs för att ansluta LSS och ny bebyggelse. Projektet har redan medel beviljade i budget 2020 ( 
Investeringsbudget 2022–2024 
15 
 

850 tkr i 2020 samt 1950 tkr i plan2021) Utifrån kompletterad VA-kalkyl föreslås äskande om ytterligare 3000 tkr till budget 2021. Enligt prognos för -21 kommer ca 500 tkr 
upparbetas. Resterande medel för projektering och investering föreslås överföras till -22. 
Mål med projektet 
Skapa förutsättningar för utbyggnad av bostäder i Bjuvs kommun. 
Aktivitetskostnader 
Budget 2021 
Prel budget 2022 
Prel plan 2023 
Prel plan 2024 
Driftskostnader 
 
 
 
 
Investeringens kapitalkostnader 
 
 
 
 
Investeringsutgifter 
5 661 
5 661 
 
 
Bjuvstorp 5:25 - Gamla tennisbanorna 
Vad ska projektet leda till? 
Puls i tryggheten 
Bakgrund 
Planeringsavdelningen avser att pröva möjligheten att bygga bostäder inom området där det tidigare fanns ett antal tennisbanor vid badet i Folketshusparken. Området är utpekat 
som plats för nya bostäder i gällande översiktsplan och har även pekats ut i det planprogram som upprättades för Bjuvs centrum 2015.  
Projektet innebär att planeringsavdelningen inom ramen för en markanvisning tar fram en ny detaljplan för området i samverkan med exploatören. Projektet bedöms kunna inne-
bära att ytterligare ca 40-50 bostäder kan uppföras i stationsnära läge. En gemensam parkeringslösning kommer studeras inom projektet. 
 
Ekonomi: 
Inledningsvis avser projektet ha kostnader för utredning och plankostnader om ca 600 tkr. 
Mål med projektet 
Ett ökat antal bostäder i Bjuvs centrum genom förtätning 
Aktivitetskostnader 
Budget 2021 
Prel budget 2022 
Prel plan 2023 
Prel plan 2024 
Driftskostnader 
 
 
 
 
Investeringens kapitalkostnader 
 
 
 
 
Investeringsutgifter 
 
600 
 
 
Investeringsbudget 2022–2024 
16 
 

Cykelväg Mörarp Bjuv 
Projektnummer 
820 
Vad ska projektet leda till? 
Nästa generation i fokus 
Puls i tryggheten 
Bakgrund 
Syftet med åtgärden är att knyta ihop orterna och förbättra trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter. Ett genomförande av åtgärden skapar nya förutsättningar för cykelresor från 
Bjuv till Helsingborg. 
 
Kommunen har tecknat ett avtal om medfinansiering med Trafikverket och Helsingborgs stad för att bygga en cykelväg mellan Mörarp och Bjuv. 
Enligt avtalet utgick Bjuvs andel för projektets genomförande till ca 5 miljoner. Efter beslut om utökad budget i b21 beslutade KF att föra till ytterligare 2 milj kr efter att trafik-
verket påtalat ökade kostnader inledningsvis. 
 
Förvaltningen har fört en diskussion med trafikverket om de kan överväga en annan lösning för att korsa LV 110 som inte innefattar en tunnel, säker passage eller dyl, men en 
sådan är inte möjlig med tanke trafiksäkerheten för den mängd cykeltrafik som förväntas. 
Slutgiltig utformning och placering av passage under LV 110 kommer beslutas av trafikverket i samband med projekteringen. Dock bör kommunen själva utreda lämplig kopp-
ling till befintlig cykelinfrastruktur innan trafikverkets projektering inleds. Att utreda och projektera anslutning till befintligt vägnät omfattas inte av medfinansieringsavtalet och 
kostnadsbedömningen i denna. Medel för denna utredning beviljades i B 2020 och bedömdes till 250 tkr 
 
Ekonomi: 
Projektet är försenat och startmöte med trafikverket och kommunen hölls först i augusti -21. Projektet kommer innebära att en ny vägplan upprättas och antas vilket är en process 
som tar drygt 12 mån. Av denna anledning behöver kommunen omfördela investeringsprojektet. 2022 bedöms ca 10% av beloppet behövas till projektering motsv ca 700 tkr.  
Enligt prognos bedöms ca 300 tkr av dessa upparbetas innevarande år. Resterande projekteringskostnader, 400 tkr förs över till 2022 Medel för investering, 6,3 miljoner förs över 
till 2023 
Mål med projektet 
Trafiksäkerhet, Hållbara transporter 
Aktivitetskostnader 
Budget 2021 
Prel budget 2022 
Prel plan 2023 
Prel plan 2024 
Driftskostnader 
 
 
 
 
Investeringens kapitalkostnader 
144 
287 
 
 
Investeringsbudget 2022–2024 
17 
 

Aktivitetskostnader 
Budget 2021 
Prel budget 2022 
Prel plan 2023 
Prel plan 2024 
Investeringsutgifter 
5 099 
400 
6 600 
 
Digital dokumentsignering 
Vad ska projektet leda till? 
Effektivisering/ekonomi 
Kraft i nyskapande 
Nästa generation i fokus 
Bakgrund 
Bjuv har både ett politiskt behov och ett verksamhetsbehov av att kunna signera handlingar digitalt.  
Detta är ett nytt projekt för 2022 
Mål med projektet 
Minskat antal fysiskt underskrivna handlingar 
Långsiktig effekt (effektmål) 
Enbart egenhändigt underskrivna handlingar är undantagna från digitalt signerade handlingar. 
Aktivitetskostnader 
Budget 2021 
Prel budget 2022 
Prel plan 2023 
Prel plan 2024 
Driftskostnader 
 
50 
50 
50 
Investeringens kapitalkostnader 
 
 
 
 
Investeringsutgifter 
 
100 
 
 
Expl B-holmsgård 9:235 (Kungsgård) 
Projektnummer 
801 
Vad ska projektet leda till? 
Puls i tryggheten 
Investeringsbudget 2022–2024 
18 
 

Bakgrund 
Inför budget 2020 äskades medel för att utreda en ny utformning på Kungsgårdsområdets etapp 2 och 3. Etapp 1 där kommunen byggt ut gator och VA har varit mycket svårsåld. 
Planeringsavdelningens analys visar att detta till stora delar beror på prissättningen av tomter som ligger långt över marknadspriset i Billesholm. 
Som ett resultat av pandemin har efterfrågan på tomter i Billesholm tillsammans med väntad trafikstart, tagit fart. Det finns inga lediga tomter i etapp 1 och nu föreslår förvalt-
ningen att etapp 2 genomförs enligt detaljplan.  
Etapp två möjliggör ca 19 villatomter samt innebär kostnader för att bygga ut infart och lokalgata samt VA i gata. 
 
Prisuppgifter i äldre kalkyl har setts över och arbetet med projektering av gata fortgår under 2021. Medel för utbyggnad av allmänna anläggningar samt för kostnader för iord-
ningställande av kvarters-/tomtmark äskas om ca  6,2 milj 
 
 
Möjligheten att genom markanvisning och där till hörande planändring för etapp 3 kvarstår. 
Mål med projektet 
Skapa förutsättningar för ökat antal bostäder i Bjuvs kommun. 
Långsiktig effekt (effektmål) 
Utbyggnad av bostäder i Bjuvs kommun. 
Aktivitetskostnader 
Budget 2021 
Prel budget 2022 
Prel plan 2023 
Prel plan 2024 
Driftskostnader 
 
 
 
 
Investeringens kapitalkostnader 
 
 
 
 
Investeringsutgifter 
350 
6 200 
 
 
Folketshusparken 
Projektnummer 
816 
Vad ska projektet leda till? 
Kraft i nyskapande 
Puls i tryggheten 
Investeringsbudget 2022–2024 
19 
 

Bakgrund 
Syftet med projektet är precis som tidigare att utveckla området kring Folketshusparken med bostadsbebyggelse och verksamhetslokaler och mötesplatser. Under 2018 prövades 
gamla protistatomten som plats för ett kulturhus. Området kommer i det fortsatta projektet prövas genom planläggning och markanvisning för bostadsbebyggelse. Förvaltningen 
har studerat olika lösningar med flerbostadshus på platsen och och har under 2020 genomfört markanvisning med för ca 150 bostäder i blandad bebyggelse. Arbetet med detalj-
planen har påbärjats. 
 
För den del av projektet som omfattar Medborgaren 1 (gamla folketshustomten) har kommunen sökt och beviljats rivningslov för folketshus och kan därmed gå vidare med 
förberedelser för att genomföra markanvisning för fastigheten. Platsen bedöms kunna innehålla butikslägen, parkeringsanläggning, bostäder, arbetsplatser och publika lokaler i 
gatuplan. I anslutning till bebyggelsen finns möjligheter att hantera nivåskillnad mellan gatunivå och park genom tillskapandet av nya allmänna platser.  
 
Kommunen har tecknat en markanvisning med Hemsö AB i syfte att gemensamt verka för en detaljplan och samverka för utveckla ett trygghetsboende, Bibliotek och särskilt 
boende på fastigheten. Planeringsavdelningen vidtar därutöver nödvändiga åtgärder för att genomföra den påbörjade processen om att riva befintlig byggnad på fastigheten. 
 
Ekonomi 
Beroende på hur de två detaljplaner som pågår inom området utvecklas, och allmänna anläggningar kommer att genomföras bedöms behovet av medel i dagsläget främst  avse 
utredningskostnader samt mindre åtgärder på Orren i slutet av -22 för iordningställande av mark. I dagsläget bedöms kostnader för rivning som tidigare legat som ett äskande 
täckas av framtida intäkter från försäljning av mark/byggrätt. 
Mål med projektet 
Markexploatering och bostadsbyggande genom markanvisning. Tillskapande av byggrätter för bostäder, kontor och verksamhetslokaler genom detaljplaneläggning. 
Långsiktig effekt (effektmål) 
Säkerställa kommunens långsiktiga bostadsförsörjning och etablera ändamålsenliga verksamhetslokaler. 
Aktivitetskostnader 
Budget 2021 
Prel budget 2022 
Prel plan 2023 
Prel plan 2024 
Driftskostnader 
 
 
 
 
Investeringens kapitalkostnader 
 
 
 
 
Investeringsutgifter 
2 503 
1 500 
1 000 
 
HR/Personalsystem 
Projektnummer 
110 
Investeringsbudget 2022–2024 
20 
 

Vad ska projektet leda till? 
Effektivisering/ekonomi 
Bakgrund 
Upphandlingen för HR-systemet går ut den 31 augusti 2018. Innan dess behöver vi ha en ny upphandling på plats. HR systemet är det grundläggande systemet för personalfrågor 
i kommunen och ser bland annat till att all personal i kommunen får sin lön, att personalen kan rapportera frånvaro och att cheferna får tillgång till peronalsiffrorna genom 
Qlickview.  
 
Uppdatering inför tilläggsbudgetering 2018:  
Det fanns avsatt 240 tkr för HR/Personalsystem. 
Under 2017 har kommunen upphandlat nytt rekryteringssystem, Visma recruit med en modul för kompetensbaserad rekrytering i enlighet med rutinbeskrivning för rekrytering. 
Det innebar en kostnad om 93 tkr i nyinvestering. Systemet dellevererades vid årsskiftet så kostnaden är inte bokförd utan medlen för denna investering behövs tas av investe-
ringsmedlen 2018. 
Det innebär att av dessa 240 tkr finns det kvar 147 tkr. Under 2018 behöver kommunen upphandla nytt system för lönekartläggning då nuvarande avtal går ut 2018-09-30. Samt 
så upphörde gällande avtal avseende medarbetarundersökning 2017-12-31. Likaså kan det finnas behov av investering av system för att digitalisera anteckningar avseende medar-
betare i Bjuvs kommun för att uppfylla GDPR när det implementeras under året. Därav bedöms det att mellanskillnaden på 147 tkr behöver kvarstå för investeringar som behövs 
göras under 2018. 
Aktivitetskostnader 
Budget 2021 
Prel budget 2022 
Prel plan 2023 
Prel plan 2024 
Driftskostnader 
 
 
 
 
Investeringens kapitalkostnader 
31 
30 
 
 
Investeringsutgifter 
147 
 
 
 
Lokalförändringar kommunhuset 
Vad ska projektet leda till? 
Jämlikhet i olikhet 
Kraft i nyskapande 
Bakgrund 
Förvaltningarna i kommunhuset är trångbodda, nya uppdrag ställer krav på mötesrum, utträdet ur SMFO och rivningen av Mikaelstugan aktualiserar frågan om sammanträdesrum 
för externa besök på kort sikt.  
 
Planeringsavdelningen har inventerat ett antal möjliga åtgärder: 
Investeringsbudget 2022–2024 
21 
 

I anslutning till Kontaktcenter bedöms det finnas goda förutsättningar att omvandla ett antal mötesrum till ett sammanträdesrum för ca 15-18 sittande mötesdeltagare. Fördelen 
med placeringen i huset är att ta emot externa besök utan att dessa måste skrivas in. Placeringen av mötesrummet möjliggör även att handikapptoaletten blir tillgänglig utan att 
besökare måste skrivas in. 
Det bedöms även finnas goda möjligheter att ställa om en del av huset för arbetsplatser i kontorslandskap i kombination med fler mindre mötesrum för digitala möten. 
Behov finns även av ökad säkerhet i kontaktcenter för att minska risken för inbrytning. 
Mindre mötesrum utanför skalskyddet inom uppsikt från KC för säkrare kundmöten ger ökad rättsäkerhet, service och arbetsmiljö. 
 
Förändringarna förutsätter en flytt av barn- och utbildningsförvaltningen till Almliden. Behov av ombyggnation hos stenvalvet måste därför ingå i projektet. 
 
Ekonomi - Förändringarna kommer snabbutredas och kostnadsbedömas under sommaren och en mer träffsäker kalkyl ska ligga till grund för budgetberedningens beredning och 
KF beslut. I samband med beslut i KF kan de medel som beslutas att föras över till Fastighetsavdelningen. 
Mål med projektet 
Bättre Service till invånare 
Förbättrad arbetsmiljö 
Framtidssäkring 
Aktivitetskostnader 
Budget 2021 
Prel budget 2022 
Prel plan 2023 
Prel plan 2024 
Driftskostnader 
 
 
 
 
Investeringens kapitalkostnader 
 
 
 
 
Investeringsutgifter 
 
1 000 
 
 
Markförsäljning - exploateringsområden 
Projektnummer 
105 
Vad ska projektet leda till? 
Puls i tryggheten 
Bakgrund 
Försäljning av bostads- och industrimark inom exploateringsområden. 
Resultat av markförsäljning redovisas i tertialrapport, delårsrapport och årsredovisning. 
Investeringsbudget 2022–2024 
22 
 

Mål med projektet 
Markförsäljning inom de exploateringsområden kommunen utvecklar. 
Långsiktig effekt (effektmål) 
Öka antalet bostäder i kommunen och möjliggöra etablering av nya företag och utveckling av befintliga. 
Aktivitetskostnader 
Budget 2021 
Prel budget 2022 
Prel plan 2023 
Prel plan 2024 
Driftskostnader 
 
 
 
 
Investeringens kapitalkostnader 
 
 
 
 
Investeringsutgifter 
-6 000 
-6 000 
-6 000 
 
Markförvärv 
Projektnummer 
100 
Vad ska projektet leda till? 
Puls i tryggheten 
Bakgrund 
Medel för att kunna göra inköp av strategisk mark i kommunen och i förlängningen genomföra investeringsprojekt på marken. I respektive projekt redovisas sedan de medel som 
krävs för projektering, utbyggnad av infrastruktur och utredningar. 
Mål med projektet 
Att skapa en strategiskt och långsiktig markreserv. 
Långsiktig effekt (effektmål) 
Att skapa en strategiskt och långsiktig markreserv. 
Aktivitetskostnader 
Budget 2021 
Prel budget 2022 
Prel plan 2023 
Prel plan 2024 
Driftskostnader 
 
 
 
 
Investeringens kapitalkostnader 
 
 
 
 
Investeringsutgifter 
2 000 
2 000 
2 000 
 
Investeringsbudget 2022–2024 
23 
 

Möten på distans 
Vad ska projektet leda till? 
Effektivisering/ekonomi 
Jämlikhet i olikhet 
Nästa generation i fokus 
Bakgrund 
Fortsätta arbetet med att digitalisera kommunens möteslokaler för att kunna bättre stödja digitala möten.  
Detta är ett nytt projekt med ett investeringsbehov på 200 tkr per år 2022 och 2023 
Mål med projektet 
ca 5 st möteslokaler utrustade med AV-utrustning för att kunna genomföra digitala möten. 
Långsiktig effekt (effektmål) 
Kommunen ser inte som digitala möten som något komplicerat utan som ett stöd i det dagliga arbetet. 
Aktivitetskostnader 
Budget 2021 
Prel budget 2022 
Prel plan 2023 
Prel plan 2024 
Driftskostnader 
 
 
 
 
Investeringens kapitalkostnader 
 
 
 
 
Investeringsutgifter 
 
200 
200 
200 
Ny webb 
Projektnummer 
106 
Vad ska projektet leda till? 
Jämlikhet i olikhet 
Kraft i nyskapande 
Investeringsbudget 2022–2024 
24 
 

Bakgrund 
2012 lanserades Bjuvs kommuns nya hemsida och intranät. Sedan dess har tekniken utvecklats och systemet inte följt utvecklingen.  Under 2020 kommer dessutom systemet att 
sluta fungera på den nuvarande servern och behöver därför uppdateras eller bytas ut.  
Efter genomförd förstudie har vi landat i att byta system till det system som flesta kommuner använder idag för att ge oss fler synergieffekter och en mer tillgänglig webbplats. 
Mål med projektet 
Att under 2020 bygga upp och införa en ny hemsida samt ett nytt intranät. Arbetet görs tillsammans med verksamheterna. 
Långsiktig effekt (effektmål) 
Hemsidan är vår största externa kommunikationskanal. Genom en välfungerande och uppdaterad hemsida kan vi ge invånare och potentiella invånare korrekt och tillgänglig 
information om Bjuvs kommun. 
Aktivitetskostnader 
Budget 2021 
Prel budget 2022 
Prel plan 2023 
Prel plan 2024 
Driftskostnader 
 
 
 
 
Investeringens kapitalkostnader 
64 
63 
 
 
Investeringsutgifter 
 
 
 
 
Nya Hedvallska (Bjuv 3:3) 
Projektnummer 
802 
Vad ska projektet leda till? 
Puls i tryggheten 
Bakgrund 
Två markanvisningar är under färdigställande inom området som idag kallas nya Hedvallska. MKM Fastigheter och Första Villan färdigställer vardera 10 bostäder. 
 
Inom projektet bildades inledningsvis tre fastigheter. Två av dessa markanvisades till Första villan och de uppförde en BRF med 10 lägenheter inom ett av sina två områden. Den 
sista markanvisningen, närmast bowlinghallen, har kommunen nu fått tillbaka då Första villan inte kunde anpassa sina hus till den nya gatunivån. 
 
Planeringsavdelningen söker att komma till markanvisning på nytt med en ny byggherre och kommer i samband med detta få kostnader för att iordningställa tomten och eventu-
ella anpassningar av denna. 
Investeringsbudget 2022–2024 
25 
 

Mål med projektet 
Skapa förutsättningar för utbyggnad av bostäder i Bjuvs kommun. 
Långsiktig effekt (effektmål) 
Nya bostäder i Bjuvs kommun. 
Aktivitetskostnader 
Budget 2021 
Prel budget 2022 
Prel plan 2023 
Prel plan 2024 
Driftskostnader 
 
 
 
 
Investeringens kapitalkostnader 
 
 
 
 
Investeringsutgifter 
156 
 
 
 
Planprogram Kungsgårdsgärdet Billesholm 
Vad ska projektet leda till? 
Jämlikhet i olikhet 
Nästa generation i fokus 
Puls i tryggheten 
Bakgrund 
Lokalförsörjningsprogrammet aktualiserar behovet av en 6-8 avd förskola i Billesholm av de markinnehav kommunen har i kommundelen bedöms "Kungsgårdsgärdet" del av 
Billesholms gård 9:325, som mest lämpligt att utveckla. Förskoleutredningen från 2018 pekar ut en skola inom området.  
fastigheten är utpekad för bostadsändamål i översiktsplanen och är en del av kommunens strategiska markinnehav. 
 
För att utreda förutsättningarna för att bryta ut en byggrätt inom området anser förvaltningen att området ska studeras genom upprättandet av ett planprogram så att trafik, gatu-
struktur, markavvattning mm, kan studeras i ett sammanhang samt att synpunkter kan inhämtas från allmänheten och länsstyrelsen. 
 
Med planprogrammet som stöd kan sedan planeringen fortskrida för området. 
Mål med projektet 
upprättande av planprogram för framtida detaljplan. 
Byggrätt för förskola 
Aktivitetskostnader 
Budget 2021 
Prel budget 2022 
Prel plan 2023 
Prel plan 2024 
Driftskostnader 
 
 
 
 
Investeringsbudget 2022–2024 
26 
 

Aktivitetskostnader 
Budget 2021 
Prel budget 2022 
Prel plan 2023 
Prel plan 2024 
Investeringens kapitalkostnader 
 
 
 
 
Investeringsutgifter 
 
800 
 
 
Proceedo 
Projektnummer 
108 
Vad ska projektet leda till? 
Effektivisering/ekonomi 
Bakgrund 
Projektet avser införandet av ny fakturaportal eftersom den nuvarande kommer att fasas ut inom kort. 
Mål med projektet 
Skapa bättre förutsättningar för effektivare inköp samt att underlätta för verksamheterna ute att snabbt få veta vilka ramavtal som är tecknade och öka graden av koncentration av 
leverantörer. 
Aktivitetskostnader 
Budget 2021 
Prel budget 2022 
Prel plan 2023 
Prel plan 2024 
Driftskostnader 
 
 
 
 
Investeringens kapitalkostnader 
 
 
 
 
Investeringsutgifter 
 
 
 
 
QlikView 
Projektnummer 
112 
Vad ska projektet leda till? 
Övrigt 
Investeringsbudget 2022–2024 
27 
 

Bakgrund 
Bjuvs Kommun arbetar med QlikView som verktyg för uppföljning av ekonomiskt resultat, personal och verksamhet. Utvecklingen av Qlikview är en del i arbetet mot att ge 
cheferna förutsättningarna att vara goda chefer och ledare. Under 2020 planeras ett utvecklingsarbete där vi uppgraderar till QlikSense vilket påverkar behovet under 2020-2021. 
Mål med projektet 
Målet är att utveckla anpassade uppföljningsrapporter i QlikView till kommunens verksamheter och att integrera dessa med verksamhetssystemet Stratsys för effektiv rapporte-
ring och uppföljning. Rapporterna ska följa upp verksamheternas grunduppdrag/budget liksom prioriterade mål. 
Långsiktig effekt (effektmål) 
Utvecklingen av systemet och integrationen med Stratsys innebär att rapporteringen blir effektivare och att cheferna får bättre verktyg för sin egen uppföljning av både verksam-
het, personal och ekonomi. 
Aktivitetskostnader 
Budget 2021 
Prel budget 2022 
Prel plan 2023 
Prel plan 2024 
Driftskostnader 
 
 
 
 
Investeringens kapitalkostnader 
192 
232 
 
 
Investeringsutgifter 
800 
 
 
 
Rudolfska gården 
Projektnummer 
819 
Vad ska projektet leda till? 
Puls i tryggheten 
Bakgrund 
Projektet syftar till att planlägga den del av Fastigheten Bjuvstorp 9:13 som kallas Rudolfska gården för bostäder och avyttra marken bostadsproduktion genom markanvisning. 
En översiktlig kalkyl har upprättats som innehåller kostnader för Rivning och sanering av gården samt utbyggnad av cykelväg och bro över Tibbarps bäcken. Intäkter från försälj-
ning av byggrätter bedöms täcka investeringskostnader och saneringskostnader. Detta kommer dock studeras närmare i samband med planläggning och detaljplan. 
 
Ekonomi  
Planerat utrednings- och planarbete 2020 har fått prioriteras ner och en plan bedöms tidigast kunna påbörjas 2022 med ett möjligt genomförande med start 2023. Ej upparbetade 
medel 2020 föreslås tilläggsäskas till 2021 för utredningar varför inga nya medel äskas i detta skede. En möjlig investering och projektering skjuts till 2023. 
Investeringsbudget 2022–2024 
28 
 

Mål med projektet 
Skapa förutsättningar för ökat antal bostäder i Bjuvs kommun. 
Aktivitetskostnader 
Budget 2021 
Prel budget 2022 
Prel plan 2023 
Prel plan 2024 
Driftskostnader 
 
 
 
 
Investeringens kapitalkostnader 
 
 
 
 
Investeringsutgifter 
750 


 
Småhustomter Valleberga 4:83 
Vad ska projektet leda till? 
Puls i tryggheten 
Bakgrund 
Sedan 2018 står förskolan i Valleberga tom. På grund av brister i byggteknik anses inte byggnaden lämplig för annan verksamhet eller för omvandling till bostäder. Planeringsav-
delningen vill äska medel för att riva och sanera tomten, ändra detaljplanen (planlagt som A) och bilda 8 tomter som kan förmedlas i via kommunens tomtkö. 
 
Gator och vändplaner är redan genomförda och samma fastighetsindelningen som gällde för området tidigare bedöms lämplig att använda. 
Ekonomi: 
kostnader för planarbete: 300 tkr 
Projektering, upphandling, rivning: ca 1-1,5 milj 
förväntade intäkter från försäljning ca 1,5-2 milj 
Mål med projektet 
Skapa villatomter i Ekeby 
Aktivitetskostnader 
Budget 2021 
Prel budget 2022 
Prel plan 2023 
Prel plan 2024 
Driftskostnader 
 
 
 
 
Investeringens kapitalkostnader 
 
 
 
 
Investeringsutgifter 
 
1 800 
 
 
Investeringsbudget 2022–2024 
29 
 

Stratsys 
Projektnummer 
169 
Vad ska projektet leda till? 
Kraft i nyskapande 
Bakgrund 
Utveckling av verksamhetsstyrningssystemet Stratsys.  
Löpande utveckling behövs för att forma systemet efter verksamheternas behov. Potentiella utvecklingsprojekt under kommande år är: 
- att införa single sign on (SSO)  
- att utveckla en modell verksamhetsmått 
- att utveckla en modell för styrande dokument. 
- att utveckla kopplingar till övriga verksamhetssystem så som Qlikview. 
Mål med projektet 
Utvecklingen av vårt verksamhetssystem Stratsys syftar till att förenkla vardagen för våra medarbetare, öka effektiviteten och frigöra tid till annat verksamhetsnära arbete. 
 
Systemutvecklingen är en del i arbetet med att nå målet "Vi i kommunstyrelsens verksamhet ska bli mer digital och utveckla en god digital infrastruktur." 
Långsiktig effekt (effektmål) 
Investeringen minskar inte driftskostnaderna men beräknas bidra till en mer effektiv verksamhet. 
Aktivitetskostnader 
Budget 2021 
Prel budget 2022 
Prel plan 2023 
Prel plan 2024 
Driftskostnader 
 
 
 
 
Investeringens kapitalkostnader 
85 
127 
 
 
Investeringsutgifter 
200 
 
 
 
Tibbarp 1:80 
Projektnummer 
805 
Investeringsbudget 2022–2024 
30 
 

Vad ska projektet leda till? 
Övrigt 
Bakgrund 
Projektet syftar till att utreda förutsättningarna för och upprätta en ny detaljplan för bostäder på fastigheten som ägs av kommunen. Området är utpekat för bostäder i Översikts-
planen och bedöms lämpligt för blandad bebyggelse, fribyggartomter, parhus radhus. 
har funnits i budget sedan 2020 för att genomföra utredningar och påbörja detaljplanarbete. 
En översiktlig etappindelning och uppskattning av gatukostnader har gjorts baserat på en exploateringsskiss. Planeringsavdelningen föreslog att projektering och genomförande 
påbörjas först när ett tillräckligt stort antal intressenter har tecknat sig i kommunens tomtkö. Nuvarande bedömning är att ett tillräckligt antal intressenter (27) har anmält intresse 
för att gå vidare med planering. 2021 föreslås att inleda arbetet genom upprättandet av ett kvalitets-/ planprogram för området. 
 
Ekonomi 
För den delvis nya inriktningen för projektets genomförande äskas medel för utredning om 800 tkr. Projektering om 600 tkr i plan -23 samt investering om 5000 tkr i plan -24 
Mål med projektet 
Framtagande av tomter för enbostadshus till kommunens tomtkö 
Aktivitetskostnader 
Budget 2021 
Prel budget 2022 
Prel plan 2023 
Prel plan 2024 
Driftskostnader 
 
 
 
 
Investeringens kapitalkostnader 
53 
53 
 
 
Investeringsutgifter 
750 
800 
600 
5 000 
Tidiga exploateringsutredningar 
Projektnummer 
817 
Vad ska projektet leda till? 
Kraft i nyskapande 
Puls i tryggheten 
Bakgrund 
Avsatta medel avser att täcka kostnader för tidigare exploateringsutredningar som efter en inledande "skrivbordsutredning" bedöms ha en marknadspotential, men som kräver en 
mindre utredning (max 250 tkr/projekt) för att kunna utvärderas och lyftas för kommande investeringsbeslut. 
Investeringsbudget 2022–2024 
31 
 

 
När ett projekt genererats ur "Tidiga exploateringsutredningar" ska hittills nedlagda utredningskostnader överföras till respektive exploateringsprojekt. Eventuella förgävesutred-
ningar belastar driftresultatet. 
 
Nedlagda kostnader i "Tidiga exploateringsutredningar" slutredovisas i årsredovisningen. 
Mål med projektet 
Målen med projektet är att: 
- Öka flexibiliteten att möta och utveckla förslag till potentiella exploateringsprojekt med marknadspotential som uppfyller kommunens uppsatta mål som initieras under året. 
- Förbättra kontrollen och förenkla uppföljningen genom att samla samtliga utredningar i tidiga skeden och möjliggöra bättre beslutsunderlag för kommande beslut om exploate-
ringsinvesteringar. 
Långsiktig effekt (effektmål) 
En effektiv förvaltning. 
Aktivitetskostnader 
Budget 2021 
Prel budget 2022 
Prel plan 2023 
Prel plan 2024 
Driftskostnader 
 
 
 
 
Investeringens kapitalkostnader 
 
 
 
 
Investeringsutgifter 
1 000 
1 000 
1 000 
 
Tivoliparken 
Vad ska projektet leda till? 
Jämlikhet i olikhet 
Puls i tryggheten 
Bakgrund 
Projektet avser utredning, detaljplaneläggning samt ev nödvändiga åtgärder för att anlägga en kommunal park inom området. En förutsättning för Bolagets medverkan är att 
möjligheten att planlägga delar av området för Bostäder utreds. Intäkter från försäljning av bostadsmark ger bolagt möjlighet att ha kostnader för sanering och flytt av huvudenté 
mm. Planeringsavdelningen har tagit fram ett utkast till projektbeskrivning som översiktligt analyserar förutsättningar och målsättningar för en park.. 
 
Ekonomi: 
medel äskas för inledande utredningsmedel samt för en grovt uppskattad investeringskostnad om ca 5 milj som bedöms rimlig med tanke på platsen läge och omfattning. Sanno-
likt kommer det krävas åtgärder kopplat till vattendraget som kan påverka kostnaderna ytterligare. 
Investeringsbudget 2022–2024 
32 
 

Aktivitetskostnader 
Budget 2021 
Prel budget 2022 
Prel plan 2023 
Prel plan 2024 
Driftskostnader 
 
 
 
 
Investeringens kapitalkostnader 
 
 
 
 
Investeringsutgifter 
 
700 
500 
5 000 
Tjänstelegitimation och IDP (identity provider) 
Vad ska projektet leda till? 
Effektivisering/ekonomi 
Kraft i nyskapande 
Nästa generation i fokus 
Bakgrund 
Stärka arbetet med ökad informationssäkerhet med hjälp av tvåfaktorsautentisering bestående av tjänstelegitimattion och IDP. 
 
I och med att kommunen blir mer och mer dataintensiv, behöver vi justera behandlingen av data. Området "informationssäkerhet" är det området som kapslar in krav och behov.  
 
Inom kommunen används idag ofta lokala användarnamn och egenskapade lösenord som inloggningsmetod. Denna inloggningslösning är idag kategoriserad som den lägsta 
tillitsnivån i DIGGs sammanställning över tillitsnivåer på inloggingsalternativ.  
 
I förarbete har det konstaterats att privat anskaffad e-legitimation, så som BankID, inte är en lämplig lösning. Kommunen bör anskaffa en legitimering för sin personal som kom-
munen äger och därmed har möjlighet att öppna upp och stänga ner vid behov.  
 
För att arbeta med tjänstelegitimation behöver kommunen arbeta med ett systemstöd som kallas för "identity provider" (IDP). Detta systemstöd läser av användare från en kata-
log, ex. HR-systemet eller AD. Finns användaren i katalogen får användaren också tillgång till sina systemstöd. Finns inte användaren i katalogen kan användaren inte logga på 
sig i systemstöden. Tjänstelegitimationen är alltså kopplad till en IDP. För användaren räcker det därför att logga in sig 1 gång för att komma in i sina systemstöd.  
 
Detta är ett nytt projekt för 2022 
Mål med projektet 
Möjlighet att koppla på legitimering enligt tillitsnivå 3 enligt DIGGs sammanställning. 
Arbeta med systemstöd som applikation på mobila enheter 
Investeringsbudget 2022–2024 
33 
 

Långsiktig effekt (effektmål) 
Hög säkerhet för den data som kommunen hanterar. Nivå 3 enligt DIGGs tillitsnivå. 
Aktivitetskostnader 
Budget 2021 
Prel budget 2022 
Prel plan 2023 
Prel plan 2024 
Driftskostnader 
 
108 
108 
108 
Investeringens kapitalkostnader 
 
 
 
 
Investeringsutgifter 
 
200 
 
 
Ulven 2 (Trygghetsboende) 
Projektnummer 
810 
Vad ska projektet leda till? 
Övrigt 
Bakgrund 
2015 förvärvades del av fastigheten Ulven 2 med syfte att genom ny detaljplan och markanvisning upprätta trygghetsboende.  
Ett förslag till Marköverlåtelseavtal samt avtal om blockförhyrning återremmitterades ab Kommunfullmäktige i januari 2018 och frågan om vilket bolag som ska genomföra 
projektet har därefter utretts på nytt. 
Om och när marköverlåtelsen aktualiseras på nytt kommer det åter att uppstå kostnader för anpassningar av tomten, eventuella förändringar förslag, projektadministration och 
upprättande och omförhandling av avtal. 
Mål med projektet 
Skapa förutsättningar för upprättande av trygghetsboende centralt i Bjuvs kommun. 
Långsiktig effekt (effektmål) 
Upprättande av trygghetsboende centralt i Bjuvs kommun. 
Aktivitetskostnader 
Budget 2021 
Prel budget 2022 
Prel plan 2023 
Prel plan 2024 
Driftskostnader 
 
 
 
 
Investeringens kapitalkostnader 
 
 
 
 
Investeringsutgifter 
479 
 
 
 
Investeringsbudget 2022–2024 
34 
 

Utredning Söderåsbanan 
Projektnummer 
120 
Vad ska projektet leda till? 
Puls i tryggheten 
Bakgrund 
Projektet syftar till att öppna söderåsbanan för persontrafik och baseras på ett medfinansieringsavtal mellan Bjuvs kommun och Trafikverket (TRV). Enligt avtalet skall Bjuvs 
kommun erlägga 34 mnkr i prisnivå juni 2013. Trafikverket har presenterat en plan för rekvirering av utestående belopp där slututbetalning sker 2021. Kommunens kostnader för 
projektet ökar med ca 6600 tkr till följd av indexuppräkningar för entreprenadkostnader. Förvaltningen har granskat siffrorna och bedömer att trafikverkets plan ligger inom 
ramen för medfinansieringsavtalet. 
Till följd av att tidigare äskade medel i investeringsprojektet inte har tagit höjd för indexuppräkning behöver ytterligare 6600 tkr äskas för 2021. Resterande medel 2020 som inte 
rekvirerats vid årets slut föreslås tilläggsäskas. 
Mål med projektet 
Skapa persontågtrafik till Billesholm 2020. 
Långsiktig effekt (effektmål) 
Genom att skapa persontågtrafik till Billesholm 2020 öka attraktionskraften för Billesholm. 
Aktivitetskostnader 
Budget 2021 
Prel budget 2022 
Prel plan 2023 
Prel plan 2024 
Driftskostnader 
 
 
 
 
Investeringens kapitalkostnader 
 
 
 
 
Investeringsutgifter 
27 895 

 
 
Utveckling av Selleberga 
Projektnummer 
811 
Vad ska projektet leda till? 
Kraft i nyskapande 
Investeringsbudget 2022–2024 
35 
 

Nästa generation i fokus 
Puls i tryggheten 
Bakgrund 
Kommunen har förvärvat Sellebergaområdet med syfte att bygga en helt ny stadsdel för 2000 bostäder. I Maj 2019 tillträdde kommunen Sellebergaområdet. I samband med detta 
levererades också det kvalitetsprogram som tagits fram i samverkan med regeringens samordning för bostadsbyggande. 
 
Under 2019 och 2020 har det tekniska utredningsarbetet för det område som pekats ut i kvalitetsprogrammet fortsatt och planarbetet för den första detaljplanetappen påbörjats. 
Under hösten fortsätter planläggning av området samtidigt som projektering av gator och VA påbörjas.  
 
För att hålla tidplanen och ha en möjlig byggstart 2022 av bostäder kommer de första gatorna och VA- anläggningarna byggas 2021. Projektets kalkyl uppdateras fortlöpande och 
en särskild VA kalkyl är under upprättande. 
Enligt förslag till LOI med Hemsö kommer det tecknas en markanvisning för en förskola i etapp 1 
 
Ekonomi 
Tidigare beviljade medel 5 700 tkr i budget 2020, 2 000 tkr i plan 2021 samt 30 000 tkr plan 2022. 
Ny kostnadskalkyl för etapp 1 har tagits fram som fokuserar på kostnader för att genomföra kommunala gator och kommunteknik.  
Enligt prognos kommer ca 4 milj att utnyttjas -21 av beslutade 20 mil.Ej upparbetade medel 2020 föreslås fördelas ut över -22 till 24 utifrån senaste uppskattning av byggstart. 
För 2021 därför 10 milj kr. Till plan 2023 föreslås ett äskande om 37,5 milj kr. Projektet kommer genom nytt beslut om budget inte behöva beslut om tilläggsbudget. 
Mål med projektet 
Målet med projektet är att planera för en helt ny stadsdel inom Sellebergaområdet. 
Långsiktig effekt (effektmål) 
Säkerställa kommunens långsiktiga bostadsförsörjning. 
Aktivitetskostnader 
Budget 2021 
Prel budget 2022 
Prel plan 2023 
Prel plan 2024 
Driftskostnader 
 
 
 
 
Investeringens kapitalkostnader 
 
 
 
 
Investeringsutgifter 
27 132 
10 000 
37 500 
 
Utveckling av Selleberga etapp 2 
Vad ska projektet leda till? 
Nästa generation i fokus 
Investeringsbudget 2022–2024 
36 
 

Puls i tryggheten 
Bakgrund 
Projektet avser arbete med upprättande och genomförande av detaljplan för den andra etappen i projektet. Särskilt fokus ligger på att få fram en byggrätt för den förskola som är 
utpekad i den andra etappen. Enligt Lokalförsörjningsprogrammet finns det ett stort behov av ytterligare en förskola utöver den som planläggs i etapp 1 för att tillgodose befint-
liga brister och ökning i barngrupperna till följd av ökad inflyttning. 
Mål med projektet 
Upprätta detaljplan för andra etappen för Selleberga 
Långsiktig effekt (effektmål) 
Säkrad lokalförsörjning samt bostadsförsörjning. 
Aktivitetskostnader 
Budget 2021 
Prel budget 2022 
Prel plan 2023 
Prel plan 2024 
Driftskostnader 
 
 
 
 
Investeringens kapitalkostnader 
 
 
 
 
Investeringsutgifter 
 
600 
 
 
Utvecklingsplan Sånnadamm 
Projektnummer 
821 
Vad ska projektet leda till? 
Puls i tryggheten 
Bakgrund 
Planeringsavdelningen MEX studerade under 2020 möjligheten att upprätta en ny detaljplan för området och landade i inriktningen att i första hand söka att genomföra befintlig 
detaljplan i delar under förutsättning att en dagvattenlösning kan ordnas. 
 
Med stöd i den VA utrednings som tagits fram vill avdelningen äska medel för att genomföra dagvattenanläggning samt lokalgator. Därutöver äskas medel för masshantering och 
iordningsställande av kvartersmark. 
 anledning av dagvattensituationen för området. VA-utredning kommer genomföras under hösten 2020 
 
Investeringsbudget 2022–2024 
37 
 

Ekonomi 
Kostnader:  
Ny vändplan på Filgatan: 275 000 kr 
Ny beläggning på Filgatan:75 000 kr 
Gatubelysning på Filgatan: 50 000 kr 
Övrigt/oförutsett: 200 000 kr 
Ombyggnad vändplats Skruvgatan: 50 000 kr 
Anläggande dagvattendamm 1 600 000 kr 
Totalt: 2 250 000 kr 
 
Intäkter 
Kvartersmark: 4 843 600 (24 218 kvm á 200 kr) 
Resultat: 2 593 600 kr 
 
Tidplan  
Röjning kvartersmark: vårvintern 2022 
Projektering anläggningsarbeten dagvattendamm: våren 2022 
Anläggningsarbeten Filgatan: hösten 2022 
Mål med projektet 
Förenkla fastighetsbildning samt möjliggöra försäljning av ca 35 000 kvm verksamhetsmark 
Aktivitetskostnader 
Budget 2021 
Prel budget 2022 
Prel plan 2023 
Prel plan 2024 
Driftskostnader 
 
 
 
 
Investeringens kapitalkostnader 
19 
39 
 
 
Investeringsutgifter 
227 
300 
2 000 
 
Valleberga 2:139 
Projektnummer 
803 
Vad ska projektet leda till? 
Övrigt 
Investeringsbudget 2022–2024 
38 
 

Bakgrund 
Projektet syftar till att utreda förutsättningarna för och upprätta en ny detaljplan för bostäder på fastigheten som ägs av kommunen mot bakgrunden att det finns ett uttalat behov 
av att ta fram säljbara tomter för enbostadshus i Ekeby. 
Valleberga 2:139 har studerats översiktligt och MEX föreslår att projektet kan gå vidare till projektering och genomförande när ett tillräckligt antal har anmält sig till kommunens 
nya tomtkö.  En inledande bedömning visar på möjligheten att tillskapa 10 tomter för enbostadshus på kommunens mark. För att genomföra projektet kommer en ändring av 
detaljplanen att krävas samt utbyggnad v kommunal gata inom området 
 
Ekonomi 
Förvaltningen har tagit fram en översiktlig bedömning av kostnader för att bygga ut kommunal gata och teknik på ca 3000 tkr. Av beslutade utredning/projekteringsmedel för 
2021 om 300 tkr är prognosen att 200 tkr av dessa bör föras över till 2022 
Mål med projektet 
Framtagande av tomter för enbostadshus till kommunens tomtkö och bostadsförsörjning i Ekeby 
Aktivitetskostnader 
Budget 2021 
Prel budget 2022 
Prel plan 2023 
Prel plan 2024 
Driftskostnader 
 
 
 
 
Investeringens kapitalkostnader 
53 
53 
 
 
Investeringsutgifter 
300 
3 200 
 
 
Vattentornet - gruppboende 
Vad ska projektet leda till? 
Jämlikhet i olikhet 
Puls i tryggheten 
Bakgrund 
Planeringsavdelningen driver ett planarbete på Bjuv 4:4 som innehåller byggrätt för 6 platser LSS. Planen är överklagad och process med ev överprövning i nästa instans väntas 
ta resterande 2021 för att  det först därefter står klart om delar av planarbetet måst göras om.  
 
För att inte stå utan alternativ för gruppboendet vill planeringsavdelningen pröva en placering mellan Bovlinghallen och vattentornet och se om denna kan bli lämplig för bostads-
ändamål. Avståndet till dagverksamheten är i princip detsamma.  
 
ekonomi. 
Planarbete ca 600 tkr inkl. tekniska utredningar kring ledningsflyttar 
Investeringsbudget 2022–2024 
39 
 

Mål med projektet 
Byggrätter för bostäder och gruppboende 
Aktivitetskostnader 
Budget 2021 
Prel budget 2022 
Prel plan 2023 
Prel plan 2024 
Driftskostnader 
 
 
 
 
Investeringens kapitalkostnader 
 
 
 
 
Investeringsutgifter 
 
600 
 
 
Verksamhetsmark Bjuvstorp industriområde 
Vad ska projektet leda till? 
Puls i tryggheten 
Bakgrund 
Kommunen fastställde 2018 en ny detaljplan för Bjuvstorp industriområde. Planen förutsätter en omfattande gatuanläggning, ny utfart mot LV 107 (med tillhörande förhandling 
med (TRV), har en omfattande dagvattenlösning samt kostsam masshantering. 
 
För att genomföra hela eller delar av området som verksamhetsmark krävs en fördjupad planering av projektet samt kostnader. Avdelningen för även diskussioner med olika 
intressenter om möjligheten att flytta vissa verksamheter till området som kräver ändringar i gatustrukturen. 
 
ekonomi: 
Utredningsmedel medel för omgestaltning och projektering: 300tkr 
Kostnader för ändring i detaljplan: 300 tkr 
Mål med projektet 
Tillskapa ytor för verksamheter 
Aktivitetskostnader 
Budget 2021 
Prel budget 2022 
Prel plan 2023 
Prel plan 2024 
Driftskostnader 
 
 
 
 
Investeringens kapitalkostnader 
 
 
 
 
Investeringsutgifter 
 
600 
 
 
Investeringsbudget 2022–2024 
40 
 

Visma Window 
Projektnummer 
176 
Vad ska projektet leda till? 
Övrigt 
Bakgrund 
Investeringen är att införa Visma Window till Personec P (lönesystem) och till ekonomisystemet från Visma. Visma Windows är ett system för att förenkla inloggningen för 
användarna i systemet genom att Single Sign On införs vilket innebär att användarna har samma inloggningsuppgifter som till sin dator. Likaså blir löne- och ekonomisystem 
samlade under ett och samma gränssnitt och ger information til cheferna inom dessa områden. Likaså ger det anställda i kommunen information direkt om exempelvis frånvaro. 
 
Uppdatering inför tilläggsbudgetering 2018: 
Det har pågått ett projekt att införa Visma Window för Personec P (lönesystemet i kommunen) samt för ekonomisystemen. Båda dessa system levereras av Visma till kommunen. 
Visma Window innebär ett gemensamt gränssnitt för inloggning för dessa systemen vilket underlättar för medarbetare och chefer i kommunen och att det samtidigt är kopplat till 
den datoridentitet som varje användare har, så kallat AD-konto. Detta för att underlätta så att en användare inte behöver hålla reda på ytterligare ett användarnamn och lösenord, 
samt att det finns möjlighet att gå mellan de olika systemen utan att behöva logga in flera gånger. Likaså går inloggningsgränssnittet att skräddarsy med information till olika 
mottagare beroende på roll i kommunen. 
Visma Window har installerats för ekonomisystemen och är kopplat till AD-kontot. Likaså är Visma Windows installerat för Personec P men är inte kopplat till AD-kontot. Vid 
installationen upptäcktes det av leverantören att Personec P inte följde de standard för hur AD-konton byggs upp varav projektet stoppades. Kommunen har försökt få leverantö-
ren att fullfölja installationen men det har dragit ut på tiden för Visma att återkoppla och i dagens läge (2018-02-19) så arbetar leverantören med att presentera en lösning hur 
installationen av Visma Window ska kunna slutföras. 
Därmed är installationen av Visma Window inte gjord och det pågår en dialog mellan kommunen och leverantören avseende vad som avtalats. Därav så är det slutgiltiga kostna-
den inte klarlagd och de resterande avsatta medlen, 172 000 kr, för Visma Window behöver därmed överföras till 2018. 
Mål med projektet 
Avsikten med investeringen är att underlätta för chefer och medarbetare att kunna använda systemen genom enklare inloggning genom att ha ett användarnamn och lösenord. 
Minska kostnaderna för tid som läggs ner på att återställa lösenord. Samt ge chef och medarbetare snabbare aktuell information om saker som berör anställning, medarbetare och 
ekonomi. 
Långsiktig effekt (effektmål) 
Kostnaderna för att medarbetare i Bjuvs kommun ska hålla reda på ytterligare inloggning gör att det blir tidsbesparing vid användandet av systemet. Enklare och därmed enklare 
att använda systemen samt mindre tid för support för bortglömda användaruppgifter. 
Investeringsbudget 2022–2024 
41 
 

Aktivitetskostnader 
Budget 2021 
Prel budget 2022 
Prel plan 2023 
Prel plan 2024 
Driftskostnader 
 
 
 
 
Investeringens kapitalkostnader 
35 
 
 
 
Investeringsutgifter 
172 
 
 
 
Väg 110 Kungsgårdsvägen (Trafikverket åtgärd 3) 
Projektnummer 
Nytt 
Vad ska projektet leda till? 
Övrigt 
Bakgrund 
Kommunen har tecknat avtal om medfinansiering av åtgärder för förbättrad trafiksäkerhet vid fyra infartsvägar utmed LV 110.  
Åtgärden vid infarten till Kungsgårdvägen i Billesholm innebär att en cirkulationsplats byggs.  
 
Utfifrån ansvarsfördelningen i avtalet står Trafikverket för 100% av investeringskostnaden/byggnationen av åtgärden medan kommunen betalar 50% av utrednings- och projekte-
ringskostnad. 
 
Prognos för utbetalningar till Trafikverket för projektering 2019 uppgår till ca 820 tkr 
Mål med projektet 
Ökad trafiksäkerhet 
Aktivitetskostnader 
Budget 2021 
Prel budget 2022 
Prel plan 2023 
Prel plan 2024 
Driftskostnader 
 
 
 
 
Investeringens kapitalkostnader 
 
 
 
 
Investeringsutgifter 
 
 
 
 
Investeringsbudget 2022–2024 
42 
 

Årlig investering miljöförbättrande åtgärder - ISO 14001 
Projektnummer 
148 
Vad ska projektet leda till? 
Nästa generation i fokus 
Bakgrund 
Vi har i visionen slagit fast att vi vill vara ett föredöme inom hållbar utveckling och för att uppnå detta krävs i flera fall investeringar. Investeringsmedlen kommer att gå till att 
stötta investeringar i kommunens verksamheter som minskar miljöpåverkan. Det kan handla om exempelvis vågar och tavlor för att mäta matsvinn i köken, avfallsmöbler i våra 
fastigheter, för att genomföra evenemang med miljötema riktat mot allmännheten, inköp av elcyklar mm 
Mål med projektet 
Bjuvs kommun är ett föredöme i arbetet för en hållbar utveckling och har klimatneutrala verksamheter. 
Aktivitetskostnader 
Budget 2021 
Prel budget 2022 
Prel plan 2023 
Prel plan 2024 
Driftskostnader 
 
 
 
 
Investeringens kapitalkostnader 
43 
59 
 
 
Investeringsutgifter 
100 
100 
100 
 
Utskottet för arbete och tillväxt 
Investeringsbudget 
Vad ska projektet leda till? 
Nr 
Investeringsprojekt 
Budget 2021 
Prel budget 2022 
Prel plan 2023 
Prel plan 2024 
IT-tekniska utrustning Almlidens konfe-
Effektivisering/ekonomi 
510 
23 
 
 
 
rensrum 
SUMMA 
 
 
23   
 
 
Investeringsbudget 2022–2024 
43 
 

Bilagor investeringsplan 
Inventarier - Bjuvs Lärcenter - Futurum 
Projektnummer 
135 
Vad ska projektet leda till? 
Jämlikhet i olikhet 
Bakgrund 
Tekniska förvaltningen har ansvaret för ombyggnad av Gamla Brogårdaskolan till ett nytt Lärcenter. Enligt projektplan ska ombyggnaden vara klar för inflyttning höstterminen 
2020. 
Mål med projektet 
Komplettera befintliga inventarier från Futurum för ett komplett Lärcenter. Ett Lärcenter som innehåller flera verksamheter med syftet att stödja Bjuvs kommunsinvånare med 
vuxenutbildningar och arbetsmarknadsinsatser i kommunal regi. 
Aktivitetskostnader 
Budget 2021 
Prel budget 2022 
Prel plan 2023 
Prel plan 2024 
Driftskostnader 
 
 
 
 
Investeringens kapitalkostnader 
137 
135 
 
 
Investeringsutgifter 
 
 
 
 
IT-tekniska utrustning Almlidens konferensrum 
Projektnummer 
510 
Vad ska projektet leda till? 
Effektivisering/ekonomi 
Bakgrund 
Konferensrummen på Almliden, S8 och Blosset behöver uppgraderas för funktionalitet i samband med nämndsmöten och andra bokade möten. 
Investeringsbudget 2022–2024 
44 
 

Mål med projektet 
Högre utnyttjandegrad 
Aktivitetskostnader 
Budget 2021 
Prel budget 2022 
Prel plan 2023 
Prel plan 2024 
Driftskostnader 
 
 
 
 
Investeringens kapitalkostnader 
34 
33 
 
 
Investeringsutgifter 
23 
 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 
Investeringsbudget 
Vad ska projektet leda till? 
Nr 
Investeringsprojekt 
Budget 2021 
Prel budget 2022 
Prel plan 2023 
Prel plan 2024 
Jämlikhet i olikhet 
Nästa generation i fokus 
413 
BUN -elevdatorer och dylikt. 
3 900 
3 900 
3 900 
3 500 
Nästa generation i fokus 
414 
Inventarier Ekeby förskola 
1 100 
1 100 
 
 
Inventarier till ny förskola på Brogårda 
Nästa generation i fokus 
415 
177 
 
 
 
området 
Kraft i nyskapande 
410 
Investering BUN övergrip. 
1 500 
1 500 
1 500 
1 500 
SUMMA 
 
 
6 677 
6 500 
5 400 
5 000 
Bilagor investeringsplan 
BUN -elevdatorer och dylikt. 
Projektnummer 
413 
Vad ska projektet leda till? 
Jämlikhet i olikhet 
Nästa generation i fokus 
Investeringsbudget 2022–2024 
45 
 

Bakgrund 
Digitalisering av skolan enligt beskrivning i beslutad IKT-strategi. Bjuvs kommun har beslutat att digitalisera verksamheten i förskola och skola. Projektet innebär en uppbygg-
nad under en tre år för att sedan gå över till att ersätta det som förbrukats. Hållbarheten för digital utrustning beräknas till i snitt tre år vilket innebär att beståndet behöver bytas ut 
med en tredjedel varje år. 
Mål med projektet 
Projektet är i första hand ett pedagogiskt projekt som syftar till högre måluppfyllelse och arbetssätt som ligger i linje med dagens samhälle. 
Aktivitetskostnader 
Budget 2021 
Prel budget 2022 
Prel plan 2023 
Prel plan 2024 
Driftskostnader 
 
 
 
 
Investeringens kapitalkostnader 
2 713 
3 857 
 
 
Investeringsutgifter 
3 900 
3 900 
3 900 
3 500 
Inventarier till ny förskola på Brogårda området 
Projektnummer 
415 
Vad ska projektet leda till? 
Nästa generation i fokus 
Bakgrund 
Förskoleutredningen visar på behov av ny förskola. Beroende på vilka beslut som fattas kommer det att krävas inventarier till ny förskola. Beloppet uträknat enligt schablon. 
Mål med projektet 
Möta behovet av förskoleplatser. 
Långsiktig effekt (effektmål) 
Kunna erbjuda förskoleplatser. 
Aktivitetskostnader 
Budget 2021 
Prel budget 2022 
Prel plan 2023 
Prel plan 2024 
Driftskostnader 
 
 
 
 
Investeringens kapitalkostnader 
233 
248 
 
 
Investeringsutgifter 
177 
 
 
 
Investeringsbudget 2022–2024 
46 
 

Investering BUN övergrip. 
Projektnummer 
410 
Vad ska projektet leda till? 
Kraft i nyskapande 
Bakgrund 
Ny- och ersättningsinvesteringar för standardförbättring och/eller utbyte av inventarier i BUNs verksamheter som exempelvis möbler, slöjdsalsinventarier, redskap till idrottsun-
dervisning, lekredskap ute på skolgård, förvaring av material mm. 
Aktivitetskostnader 
Budget 2021 
Prel budget 2022 
Prel plan 2023 
Prel plan 2024 
Driftskostnader 
 
 
 
 
Investeringens kapitalkostnader 
355 
523 
 
 
Investeringsutgifter 
1 500 
1 500 
1 500 
1 500 
Vård- och omsorgsnämnden 
Investeringsbudget 
Vad ska projektet leda till? 
Nr 
Investeringsprojekt 
Budget 2021 
Prel budget 2022 
Prel plan 2023 
Prel plan 2024 
2 Gruppboende inom LSS för vuxna. 5 
Jämlikhet i olikhet 
644 
+ 6 lgh. Utredning/Projektering 2018-
650 
 
 
 
2020. Inventarier 2021- 
Inventarier Vård och Omsorg, utbyte av 
Övrigt 
605 
1 200 
1 600 
1 200 
1 200 
larm 2022 
Jämlikhet i olikhet 
Äldreomsorg, Särskilda boenden, Inom-
645 
500 
500 
500 
500 
Kraft i nyskapande 
hus- och utomhusmiljö 
SUMMA 
 
 
2 350 
2 100 
1 700 
1 700 
Investeringsbudget 2022–2024 
47 
 

Bilagor investeringsplan 
2 Gruppboende inom LSS för vuxna. 5 + 6 lgh. Utredning/Projektering 2018-2020. Inventarier 2021- 
Projektnummer 
644 
Vad ska projektet leda till? 
Jämlikhet i olikhet 
Bakgrund 
Under 2021 kommer det nya gruppboendet i Billesholm stå klart för inflyttning. I väntan på att boendet som projekteras i Bjuv står klart kommer kontraktet på Västergatan för-
längas och en del av verksamheten fortsätter bedrivas där. 
Mål med projektet 
Att skapa trivsamma och ändamålsenliga gruppboenden för vuxna inom LSS. 
Aktivitetskostnader 
Budget 2021 
Prel budget 2022 
Prel plan 2023 
Prel plan 2024 
Driftskostnader 
 
 
 
 
Investeringens kapitalkostnader 
61 
79 
 
 
Investeringsutgifter 
650 
 
 
 
Inventarier Vård och Omsorg, utbyte av larm 2022 
Projektnummer 
605 
Vad ska projektet leda till? 
Övrigt 
Bakgrund 
Diverse investeringsbehov för att förbättra såväl arbetsmiljö som inomhusmiljö. Under 2022 kommer de digitala låsen som används i ordinärt boende bytas ut. 
Investeringsbudget 2022–2024 
48 
 

Mål med projektet 
Att underhålla och förbättra arbetsmiljön för att ha ändamålsenliga arbetsplatser och att bibehålla och utveckla kvaliteten i våra olika verksamheter. 
Aktivitetskostnader 
Budget 2021 
Prel budget 2022 
Prel plan 2023 
Prel plan 2024 
Driftskostnader 
 
 
 
 
Investeringens kapitalkostnader 
286 
420 
 
 
Investeringsutgifter 
1 200 
1 600 
1 200 
1 200 
Äldreomsorg, Särskilda boenden, Inomhus- och utomhusmiljö 
Projektnummer 
645 
Vad ska projektet leda till? 
Jämlikhet i olikhet 
Kraft i nyskapande 
Bakgrund 
Det finns ett behov av att kontinuerligt förbättra och anpassa miljön på särskilda boende för att hålla en god standard för såväl boende som personal. 
Aktivitetskostnader 
Budget 2021 
Prel budget 2022 
Prel plan 2023 
Prel plan 2024 
Driftskostnader 
 
 
 
 
Investeringens kapitalkostnader 
143 
198 
 
 
Investeringsutgifter 
500 
500 
500 
500 
Kultur- och fritidsnämnden 
Investeringsbudget 
Vad ska projektet leda till? 
Nr 
Investeringsprojekt 
Budget 2021 
Prel budget 2022 
Prel plan 2023 
Prel plan 2024 
Jämlikhet i olikhet 
Kraft i nyskapande 
430 
Investering KOF övergrip. 
750 
750 
750 
750 
Nästa generation i fokus 
Investeringsbudget 2022–2024 
49 
 

Vad ska projektet leda till? 
Nr 
Investeringsprojekt 
Budget 2021 
Prel budget 2022 
Prel plan 2023 
Prel plan 2024 
Puls i tryggheten 
Övrigt 
Nästa generation i fokus 
433 
Kulturskolans lokaler 
150 
150 
 
 
Kraft i nyskapande 
Nästa generation i fokus 
438 
Multianläggningar i hela Bjuvs kommun 
600 
 
 
 
Puls i tryggheten 
Övrigt 
Jämlikhet i olikhet 
Kraft i nyskapande 
434 
Nytt Bibliotek Bjuv 
900 
 
 
 
Nästa generation i fokus 
Kraft i nyskapande 
444 
Toalett Gruvmuseet 
250 
 
 
 
Jämlikhet i olikhet 
Kraft i nyskapande 
 
Trygg fritid Bjuv 
 
 
900 
 
Nästa generation i fokus 
Nästa generation i fokus 
 
Trygg fritid i Billesholm 
 
900 
 
 
Puls i tryggheten 
436 
Trygg fritid i Ekeby 
1 200 
 
 
 
Jämlikhet i olikhet 
Utreda förutsättningar för ny sporthall i 
Kraft i nyskapande 
437 
250 
 
 
 
Bjuv 
Nästa generation i fokus 
Nästa generation i fokus 
439 
Utredning fritidsgård i Billesholm 
250 
4 000 
 
 
Puls i tryggheten 
SUMMA 
 
 
4 350 
5 800 
1 650 
750 
Bilagor investeringsplan 
Belysning av fotbollsplan vid Ekeby skola 
Projektnummer 
445 
Vad ska projektet leda till? 
Kraft i nyskapande 
Nästa generation i fokus 
Investeringsbudget 2022–2024 
50 
 

Bakgrund 
Ingen fotbollsplan med naturgräs har belysning i Bjuvs kommun. Förvaltning ställer sig mycket positiv till att någon av gräsplanerna utrustas med belysning. Förvaltningen 
föreslår att en utredning görs på vilken av naturgräsplanerna i kommunen som bäst lämpar sig för spel tidig vår och sen höst. 
Mål med projektet 
Att kunna erbjuda spel på naturgräs under tidig vår och sen höst. 
Långsiktig effekt (effektmål) 
Belysning för spel och träning på naturgräs. 
Aktivitetskostnader 
Budget 2021 
Prel budget 2022 
Prel plan 2023 
Prel plan 2024 
Driftskostnader 
 
 
 
 
Investeringens kapitalkostnader 
81 
80 
 
 
Investeringsutgifter 
 
 
 
 
Investering KOF övergrip. 
Projektnummer 
430 
Vad ska projektet leda till? 
Jämlikhet i olikhet 
Kraft i nyskapande 
Nästa generation i fokus 
Puls i tryggheten 
Övrigt 
Bakgrund 
I Bjuvs kommun finns det många aktiva och ideellt arbetande föreningar som bidrar till möjligheter vad gäller val av fritidssysselsättningar. I de dialoger som kultur- och fritids-
förvaltningen haft med föreningarna över tid har ett övergripande behov återkommande uttryckts, nämligen möjligheten att kunna få ekonomisk stöttning till mindre förbättringar 
av lokaler eller utrymmen som föreningens verksamhet håller till i och som kommunen äger och förvaltar. Investeringsutrymmet ligger sedan tidigare år till 750 tkr/år. En given 
förutsättning för den här typen av ekonomisk stöttning är att det finns en skriftlig överenskommelse mellan aktuell förening och kultur- och fritidsförvaltningen innan något 
arbete sätts igång eller utförs. 
Investeringsbudget 2022–2024 
51 
 

Mål med projektet 
Kultur- och fritidsförvaltningen vill prioritera ett utökat utrymme för att över tid höja statusen på befintliga idrotts- och kulturanläggningar. Det är led i att stärka varumärket 
Bjuv, då våra publika anläggningar är det de flesta som besöker kommunen möter. 
Långsiktig effekt (effektmål) 
Förbättrade förutsättningar för meningsfulla fritids- och kulturupplevelser för alla invånare i Bjuvs kommun. 
Aktivitetskostnader 
Budget 2021 
Prel budget 2022 
Prel plan 2023 
Prel plan 2024 
Driftskostnader 
 
 
 
 
Investeringens kapitalkostnader 
209 
292 
 
 
Investeringsutgifter 
750 
750 
750 
750 
Kulturskolans lokaler 
Projektnummer 
433 
Vad ska projektet leda till? 
Nästa generation i fokus 
Bakgrund 
2015 invigdes dåvarande musikskolans lokaler. En viss anpassning av lokalerna behövs göras för att möta kulturskolans utökade behov. 
Mål med projektet 
Anpassade lokaler för kulturskolans verksamhet. 
Aktivitetskostnader 
Budget 2021 
Prel budget 2022 
Prel plan 2023 
Prel plan 2024 
Driftskostnader 
 
 
 
 
Investeringens kapitalkostnader 
 
 
 
 
Investeringsutgifter 
150 
150 
 
 
Investeringsbudget 2022–2024 
52 
 

Ljud och bild upptagning Gruvmuseet 
Projektnummer 
446 
Vad ska projektet leda till? 
Nästa generation i fokus 
Aktivitetskostnader 
Budget 2021 
Prel budget 2022 
Prel plan 2023 
Prel plan 2024 
Driftskostnader 
 
 
 
 
Investeringens kapitalkostnader 
 
 
 
 
Investeringsutgifter 
40 
 
 
 
Multianläggningar i hela Bjuvs kommun 
Projektnummer 
438 
Vad ska projektet leda till? 
Kraft i nyskapande 
Nästa generation i fokus 
Puls i tryggheten 
Övrigt 
Bakgrund 
Att skapa mötesplatser som leder till aktivitet och hälsosammare livsmönster. Under åren har multianläggningar byggts vid samtliga skolor, som används både under skoltid och 
på fritiiden. Under 2020-2021 påbörjar vi arbetet med att utveckla inriktningen  på investeringen med fokus på rekreationsområden samt flickors möjligheter till aktivitet och 
hälsosamma levnadsvanor. Det arbetet påbörjas under hösten 2020 och fortsätter under 2021. 
Mål med projektet 
Förbättrad folkhälsa och fler möjligheter till spontan aktivitet och rörelse. 
Långsiktig effekt (effektmål) 
Folkhälsa och meningsfull fritid. 
Investeringsbudget 2022–2024 
53 
 

Aktivitetskostnader 
Budget 2021 
Prel budget 2022 
Prel plan 2023 
Prel plan 2024 
Driftskostnader 
 
 
 
 
Investeringens kapitalkostnader 
701 
778 
 
 
Investeringsutgifter 
600 
 
 
 
Ommålning och bänkbyte i Brogårdaskolans idrottshall 
Projektnummer 
441 
Vad ska projektet leda till? 
Jämlikhet i olikhet 
Kraft i nyskapande 
Nästa generation i fokus 
Bakgrund 
Nu när nya Brogårdaskolan är invigd och matsalen byggts om och till återstår en uppdatering av idrottshallen för att skapa ett riktigt fint intryck av helheten. Golvet i hallen 
byttes sommaren 2018 och kan med ljusa väggar skapa en bättre upplysning av idrottshallen. Något som alla elever och föreningsverksamheten är betjänta av. 
Mål med projektet 
Skapa en bra helhet för Brogårdaskolan och föreningslivet som nyttjar idrottshallen. 
Långsiktig effekt (effektmål) 
Bättre upplysning samt en förbättring av publikytorna i Brogårdaskolans idrottshall. 
Aktivitetskostnader 
Budget 2021 
Prel budget 2022 
Prel plan 2023 
Prel plan 2024 
Driftskostnader 
 
 
 
 
Investeringens kapitalkostnader 
27 
27 
 
 
Investeringsutgifter 
 
 
 
 
Investeringsbudget 2022–2024 
54 
 

Tillbyggnad av tillagningskök i Bowlinghallen 
Projektnummer 
442 
Vad ska projektet leda till? 
Effektivisering/ekonomi 
Kraft i nyskapande 
Nästa generation i fokus 
Puls i tryggheten 
Bakgrund 
Under flera år har kultur- och fritidsförvaltningen fört en dialog med BBF om hur verksamheten i bowlinghallen ska kunna utvecklas i syfte att öka intäkterna för föreningen. 
Spelade serier i bowlinghallen, försäljnings- och sponsorintäkter behöver öka. För att lyckas med det behöver föreningen ett tillagningskök som möjliggör ett annat utbud av mat 
och dryck, som i sin tur kan skapa förutsättningar för helt annat innehåll i verksamheten. 
Mål med projektet 
Att skapas bättre förutsättningar för intäktsmöjligheter för BBF. 
Långsiktig effekt (effektmål) 
Att BBF över tid kan bära verksamheten i bowlinghallen på egen hand. 
Aktivitetskostnader 
Budget 2021 
Prel budget 2022 
Prel plan 2023 
Prel plan 2024 
Driftskostnader 
 
 
 
 
Investeringens kapitalkostnader 
171 
169 
 
 
Investeringsutgifter 
 
 
 
 
Toalett Gruvmuseet 
Projektnummer 
444 
Vad ska projektet leda till? 
Kraft i nyskapande 
Investeringsbudget 2022–2024 
55 
 

Bakgrund 
Länge har guiderna på Gruvmuseet efterfrågat en fast toalett inne på museet. Hittills har tillfälliga toaletter placerats utanför museet under sommarhalvåret. 
Mål med projektet 
Tillgång till toalett hela året på Gruvmuseet. 
Långsiktig effekt (effektmål) 
Högre tillgänglighet och möjlighet till toalett över hela året. 
Aktivitetskostnader 
Budget 2021 
Prel budget 2022 
Prel plan 2023 
Prel plan 2024 
Driftskostnader 
 
 
 
 
Investeringens kapitalkostnader 
29 
29 
 
 
Investeringsutgifter 
250 
 
 
 
Trygg fritid Bjuv 
Vad ska projektet leda till? 
Jämlikhet i olikhet 
Kraft i nyskapande 
Nästa generation i fokus 
Aktivitetskostnader 
Budget 2021 
Prel budget 2022 
Prel plan 2023 
Prel plan 2024 
Driftskostnader 
 
 
 
 
Investeringens kapitalkostnader 
 
 
 
 
Investeringsutgifter 
 
 
900 
 
Trygg fritid i Billesholm 
Vad ska projektet leda till? 
Nästa generation i fokus 
Investeringsbudget 2022–2024 
56 
 

Bakgrund 
Utifrån strategin och planen för delaktighet bland ungdomar, som togs fram 2021, fortsätter ar-betet med att utveckla Trygg fritid, denna gång i Billesholm.  
Planen används för att, i dialog med Billesholms invånare, utveckla den fysiska fritidsmiljön i Billesholm. Trygghetsaspekter ska vara en del av projektet. 
Projektet ska genomföras av samtliga enheter på kultur- och fritidsförvaltningen och därför vara ett samarbete mellan bibliotek, fritidsgårdar, föreningar och kulturskola. 
Målsättningen är att projektet året efter ska genomföras i Bjuv, utifrån delaktighetsstrategin. 
Aktivitetskostnader 
Budget 2021 
Prel budget 2022 
Prel plan 2023 
Prel plan 2024 
Driftskostnader 
 
 
 
 
Investeringens kapitalkostnader 
 
 
 
 
Investeringsutgifter 
 
900 
 
 
Upprustning sporthall Ekeby 
Projektnummer 
443 
Vad ska projektet leda till? 
Kraft i nyskapande 
Nästa generation i fokus 
Puls i tryggheten 
Bakgrund 
Generellt finns det investeringsbehov i alla sporthallar i kommunen. Nu prioriteras sporthallen i Ekeby under perioden 2020-2021. 
Mål med projektet 
Mer funktionella lokaler för undervisning och föreningslivet i Ekeby. 
Långsiktig effekt (effektmål) 
Kvalitativa lokaler för skola och föreningsliv. 
Aktivitetskostnader 
Budget 2021 
Prel budget 2022 
Prel plan 2023 
Prel plan 2024 
Driftskostnader 
 
 
 
 
Investeringens kapitalkostnader 
86 
114 
 
 
Investeringsutgifter 
 
 
 
 
Investeringsbudget 2022–2024 
57 
 

Utreda sim- och badanläggningar 
Projektnummer 
440 
Vad ska projektet leda till? 
Jämlikhet i olikhet 
Kraft i nyskapande 
Nästa generation i fokus 
Puls i tryggheten 
Bakgrund 
Föreningar i kommunen uttrycker ett behov av en sporthall i Bjuv. Under eftermiddagar och tidiga kvällar är det svårt att få tider i de två idrottshallar som finns i Bjuv. Idrottshal-
larna lever heller inte upp till krav på planstorlek, kringytor för försäljning och förvaring, etc. Kultur- och fritidsförvaltningen vill utreda förutsättningarna för en ny sporthall som 
kompletterar de befintliga. Utredningen ska ge en detaljerad bild av hur behovet ser ut över just nu samt hur det kan förändras över tid. Utredningen ska även visa på hur före-
ningar kan bidra ekonomiskt genom exempelvis sponsorer och bidrag. I utredningen ska det även framgå vilka olika alternativa placeringar som finns samt vilka förutsättningar 
som finns på de olika platserna. De olika alternativen ska kostnadsberäknas och ges en ungefärlig tidsram. 
Mål med projektet 
En ny sporthall skulle skapa fler och bättre möjligheter för barn och unga att delta i föreningsaktiviteter på tider som passar dem. Det skulle även underlätta och ge föreningar 
större möjligheter att öka kvalitén på arrangemang som matcher, turneringar och liknande. 
Långsiktig effekt (effektmål) 
En ökad aktivitetsgrad som leder till bättre folkhälsa, samt större förutsättningar för ett breddat och utvecklat föreningsliv. 
Aktivitetskostnader 
Budget 2021 
Prel budget 2022 
Prel plan 2023 
Prel plan 2024 
Driftskostnader 
 
 
 
 
Investeringens kapitalkostnader 
 
 
 
 
Investeringsutgifter 
 
 
 
 
Investeringsbudget 2022–2024 
58 
 

Tekniska nämnden 
Investeringsbudget 
Vad ska projektet leda till? 
Nr 
Investeringsprojekt 
Budget 2021 
Prel budget 2022 
Prel plan 2023 
Prel plan 2024 
Nästa generation i fokus 
160 
Belysning g/c-vägar 
1 500 
1 500 
1 500 
1 500 
Puls i tryggheten 
Puls i tryggheten 
144 
Belysning GC-tunnlar 
278 
200 
200 
 
Effektivisering/ekonomi 
Kraft i nyskapande 
Billesholms station - reinvestering ge-
Nästa generation i fokus 
140 
nomfartsväg, Storgatan 
2 525 
2 500 
 
 
Puls i tryggheten 
Effektivisering/ekonomi 
Brandposter - Reinvesteringar enl avtal 
Puls i tryggheten 
228 
med NSVA 
978 
517 

 
Effektivisering/ekonomi 
Puls i tryggheten 
229 
Byte av kabelskåp 
652 
350 

 
Puls i tryggheten 
 
Byte dagvattenledning Gruvgatan 
 
1 000 
 
 
Nästa generation i fokus 
122 
Ekeby skola 
5 169 
1 000 
45 500 
 
Nästa generation i fokus 
156 
Förnyelse av gamla lekplatser 
3 543 
4 500 
2 200 
2 200 
Effektivisering/ekonomi 
Förnyelse gatubelysning Ljungsgård 
Puls i tryggheten 
162 
(1600m) 
588 


 
Förnyelse gatubelysning trästolpar och 
Puls i tryggheten 
167 
2 500 
2 500 
2 500 
2 500 
föråldrade Stålstolpar 
Kraft i nyskapande 
166 
GC-väg Billesholm - Ekeby 
100 
5 000 
5 000 
 
Nästa generation i fokus 
Jämlikhet i olikhet 
GC-vägar Orkestergatorna - Asfaltering 
Nästa generation i fokus 
174 
av enstaka grusgång samt belysning på 
500 
500 
 
 
Puls i tryggheten 
GC-vägarna i området. 
Nästa generation i fokus 
 
Gräsklippare 
 
1 000 
1 000 
 
Kraft i nyskapande 
168 
Gunnarstorp 1:267 
700 
700 
 
 
Nästa generation i fokus 
Gunnarstorpsvägen - Hastighetsdäm-
Puls i tryggheten 
175 
380 
 
 
 
pande åtgärder 
Effektivisering/ekonomi 
186 
Industrigatan - Ringgatan, Bjuv 
1 000 
1 500 
 
 
Jämlikhet i olikhet 
Investeringsbudget 2022–2024 
59 
 

Vad ska projektet leda till? 
Nr 
Investeringsprojekt 
Budget 2021 
Prel budget 2022 
Prel plan 2023 
Prel plan 2024 
Nästa generation i fokus 
Puls i tryggheten 
Investeringar för VA- översvämning efter 
Övrigt 
216 
1 727 
2 500 
2 500 
2 500 
sommaren 2016 
Nästa generation i fokus 
170 
IT-infrastruktur i kommunens fastigheter 
1 500 
2 000 
2 000 
 
Jämlikhet i olikhet 
Nästa generation i fokus 
123 
Jens Bille skolan entrén vid badet 
2 828 
 
 
 
Puls i tryggheten 
Kristinetorpsvägen - Hastighetsdäm-
Puls i tryggheten 
188 
50 
 
 
 
pande åtgärder 
Kyrkskolan - LSS daglig verksamhet - Äs-
Jämlikhet i olikhet 
201 

 
 
 
kats av VoO 
Köksutrustning/utensilier, nya förskolan 
Effektivisering/ekonomi 
 
på Lärkgatan i Ekeby 
 
 
 
 
Effektivisering/ekonomi 
Puls i tryggheten 
 
Liten sopmaskin 
 
1 400 
 
 
Jämlikhet i olikhet 
125 
LSS-boende fristående, Bjuv 4:4 
16 837 
 
 
 
Puls i tryggheten 
189 
LSS-boende IT och lås 
400 
 
 
 
Nästa generation i fokus 
171 
Ny busshållplats på Norra storgatan 
500 
 
 
 
Puls i tryggheten 
Nästa generation i fokus 
121 
Ny fsk Lärkgatan 6 - 8 avd. 
32 144 
17 856 
 
 
Effektivisering/ekonomi 
 
Ny traktor mindre modell 
 
1 000 
 
 
Nästa generation i fokus 
224 
Nya Brogårda förskola 
311 
 
 
 
Effektivisering/ekonomi 
Re-investering i befintlig asfaltbeläggning 
Nästa generation i fokus 
193 
9 500 
15 000 
15 000 
15 000 
enligt RoSy 
Puls i tryggheten 
Puls i tryggheten 
173 
Staket över stödmur Norra Storgatan 54 
50 
50 
 
 
Puls i tryggheten 
149 
Storgatan Bjuv - upprustning 
1 000 
18 000 
25 900 
5 000 
Effektivisering/ekonomi 
191 
Tillagningskök inventarier 
500 
500 
500 
 
Puls i tryggheten 
155 
Trygghet, säkerhet samt myndighetskrav 
1 000 
1 000 
1 000 
 
Jämlikhet i olikhet 
Kraft i nyskapande 
227 
Upprustning Ekeby centralt 
1 471 
1 270 
1 500 
 
Nästa generation i fokus 
Puls i tryggheten 
Investeringsbudget 2022–2024 
60 
 

Vad ska projektet leda till? 
Nr 
Investeringsprojekt 
Budget 2021 
Prel budget 2022 
Prel plan 2023 
Prel plan 2024 
Upprustning Frisbeegolf Gunnarstorpsvä-
Nästa generation i fokus 
187 
150 
 
 
 
gen 
Utbyggnad av ladd infrastruktur för fossil-
Nästa generation i fokus 
152 
fria fordon i kommunen 
200 
200 
200 
 
Effektivisering/ekonomi 
Kraft i nyskapande 
226 
Utbyggnad Ekeby skola - P-yta + Körytor 
500 

 
 
Nästa generation i fokus 
Nästa generation i fokus 
225 
Utemiljö Bofinken 
179 
 
 
 
Utredning rondell Norra Storgatan/Norra 
Puls i tryggheten 
167 
100 
2 000 
 
 
vägen 
Jämlikhet i olikhet 
Puls i tryggheten 
 
Utsmyckning av rondell Storgatan 
 
1 500 
 
 
Verkstadsgatan 1, Samlokalisering och 
Kraft i nyskapande 
204 
1 500 
2 500 
 
 
samordningsvinst 
Övrigt 
185 
Årlig investering - Maskiner - lokalvård 
140 
350 
100 
100 
Nästa generation i fokus 
200 
Årlig Investering energieffektivisering 
5 000 
7 000 
7 000 
5 000 
Effektivisering/ekonomi 
Årlig investering Fastighetsinvesteringar 
158 
15 000 
25 000 
25 000 
25 000 
Puls i tryggheten 
(generella/underhållsplan) 
Årlig investering -Maskiner o fordon 
Övrigt 
198 
gata/park 
1 700 
1 700 
1 000 
1 000 
Puls i tryggheten 
194 
Årlig investering -Trafiksäkerhetsåtgärder 
1 500 
1 000 
500 
500 
Nästa generation i fokus 
154 
Årlig investering utemiljö Fastighet 
3 500 
4 000 
4 500 
1 500 
Årlig investering. Köksinvesteringar, fast 
Effektivisering/ekonomi 
 
 
1 000 
1 000 
1 000 
utrustning och maskiner 
Jämlikhet i olikhet 
Årliga investeringar i den offentliga miljön 
Nästa generation i fokus 
231 
800 
1 300 
800 
800 
(gata/park) 
Puls i tryggheten 
SUMMA 
 
 
120 500 
130 893 
146 400 
63 600 
Investeringsbudget 2022–2024 
61 
 

Bilagor investeringsplan 
Belysning g/c-vägar 
Projektnummer 
160 
Vad ska projektet leda till? 
Nästa generation i fokus 
Puls i tryggheten 
Bakgrund 
Om g/c-vägar saknar belysning kan de upplevas som otrygga under vinterhalvåret och därför inte nyttjas i samma utsträckning. Det kan även inträffa överfall och olyckor i mörka 
passager. Skolbarn ska känna sig trygga när de går till och från skolan. 
Mål med projektet 
Öka tryggheten. 
Långsiktig effekt (effektmål) 
Leveransmål: ny belysning på g/c-vägar 
 
Effektmål: upplysta g/c-vägar som ger ökat nyttjande 
Aktivitetskostnader 
Budget 2021 
Prel budget 2022 
Prel plan 2023 
Prel plan 2024 
Driftskostnader 
 
 
 
 
Investeringens kapitalkostnader 
 
 
 
 
Investeringsutgifter 
1 500 
1 500 
1 500 
1 500 
Belysning GC-tunnlar 
Projektnummer 
144 
Investeringsbudget 2022–2024 
62 
 

Vad ska projektet leda till? 
Puls i tryggheten 
Bakgrund 
För att öka tryggheten bör belysningen alla GC-tunnlar i kommunen ses över och bytas till vandalskyddade armaturer som ger högre belysningsstyrka än idag samt bättre komfort 
genom lägre bländning och bättre färgåtergivning = LED. 
Mål med projektet 
Öka tryggheten i GC-tunnlar. 
Aktivitetskostnader 
Budget 2021 
Prel budget 2022 
Prel plan 2023 
Prel plan 2024 
Driftskostnader 
 
 
 
 
Investeringens kapitalkostnader 
32 
38 
 
 
Investeringsutgifter 
278 
200 
200 
 
Bevattning och dränering på kommunens fotbollsplaner. 
Projektnummer 
211 
Vad ska projektet leda till? 
Puls i tryggheten 
Bakgrund 
För att förbättra fotbolls och idrottsplanerna i kommunen är det ett behov att förse de med automatisk bevattning samt förbättra dränering. Norrlyckan N Vram åtgärdat 2018. IP 
Billesholm pågår 2019. Återstår Hedvalla Bjuv 2020. 
Mål med projektet 
Förbättra standarden på fotbollsplaner 
Långsiktig effekt (effektmål) 
Förbättra standarden på fotbollsplanerna. 
Investeringsbudget 2022–2024 
63 
 

Aktivitetskostnader 
Budget 2021 
Prel budget 2022 
Prel plan 2023 
Prel plan 2024 
Driftskostnader 
 
 
 
 
Investeringens kapitalkostnader 
97 
96 
 
 
Investeringsutgifter 
 
 
 
 
Billesholms station - reinvestering genomfartsväg, Storgatan 
Projektnummer 
140 
Vad ska projektet leda till? 
Effektivisering/ekonomi 
Kraft i nyskapande 
Nästa generation i fokus 
Puls i tryggheten 
Bakgrund 
Projekt Billesholm station skall stå klart slutet av 2021. För att skapa en helhet, bör även genomfartsgatan (Storgatan) justeras i sträckning, hastighetsdämpande åtgärder, ny topp 
och kantsten. 
Mål med projektet 
Skapa en helhet ihop med projekt Billesholms station. 
Långsiktig effekt (effektmål) 
Skapa helhetsintryck och trivsel med driftsbesparing. 
Aktivitetskostnader 
Budget 2021 
Prel budget 2022 
Prel plan 2023 
Prel plan 2024 
Driftskostnader 
 
 
 
 
Investeringens kapitalkostnader 
70 
138 
 
 
Investeringsutgifter 
2 525 
2 500 
 
 
Investeringsbudget 2022–2024 
64 
 

Brandposter - Reinvesteringar enl avtal med NSVA 
Projektnummer 
228 
Vad ska projektet leda till? 
Effektivisering/ekonomi 
Puls i tryggheten 
Bakgrund 
Överenskommelse har upprättats mot bakgrund av att det inte har funnits en samsyn mellan Kommuner och NSVA och att det har funnits skillnader mellan kommunerna för hur 
Brandvatten hanteras. I flertal av kommuner anslutna till NSVA har det inte heller funnits en ekonomisk reglering och/eller avtal mellan den som ska underhålla och sköta brand-
posterna (NSVA) och huvudmannen (kommunen). 
Avtalet reglerar både drift och reinvesteringsbehov. 
Kommunen förbundit sig att investera 517tkr/år kommande fem år för att bibehålla tillgången på brandsläckningsvatten enligt de behov som räddningstjänsten har. Beloppen är 
beräknade i en utredning som NSVA gjort med stöd av Tyrens. 
Mål med projektet 
Vidhålla ett fungerande brandvattensystem. 
Långsiktig effekt (effektmål) 
Vidhålla ett fungerande brandvattensystem. 
Aktivitetskostnader 
Budget 2021 
Prel budget 2022 
Prel plan 2023 
Prel plan 2024 
Driftskostnader 
52 
52 
 
 
Investeringens kapitalkostnader 
89 
147 
 
 
Investeringsutgifter 
978 
517 

 
Byte av kabelskåp 
Projektnummer 
229 
Investeringsbudget 2022–2024 
65 
 

Vad ska projektet leda till? 
Effektivisering/ekonomi 
Puls i tryggheten 
Bakgrund 
22 stycken kabelskåp för gatubelysning är i akut behov av att bytas ut under en 2 års period samt demontering av icke fungerande kabel-tv-skåp som inte är i bruk längre, ägare 
okänd. 
Projektet prioriteras ur elsäkerhetssynpunkt. 
Mål med projektet 
Återställa el-säkerhet och minska fel/driftskostnader. 
Långsiktig effekt (effektmål) 
Återställa el-säkerhet och minska fel/driftskostnader. 
Aktivitetskostnader 
Budget 2021 
Prel budget 2022 
Prel plan 2023 
Prel plan 2024 
Driftskostnader 
 
 
 
 
Investeringens kapitalkostnader 
86 
114 
 
 
Investeringsutgifter 
652 
350 

 
Byte dagvattenledning Gruvgatan 
Vad ska projektet leda till? 
Puls i tryggheten 
Bakgrund 
Känt problem sen tidigare, Rötter i ledning 
Mål med projektet 
Puls i tryggheten 
Långsiktig effekt (effektmål) 
Säkrare drift och vattenavledning för att förhindra översvämmning 
Investeringsbudget 2022–2024 
66 
 

Aktivitetskostnader 
Budget 2021 
Prel budget 2022 
Prel plan 2023 
Prel plan 2024 
Driftskostnader 
 
 
 
 
Investeringens kapitalkostnader 
 
 
 
 
Investeringsutgifter 
 
1 000 
 
 
Ekeby skola 
Projektnummer 
122 
Vad ska projektet leda till? 
Nästa generation i fokus 
Bakgrund 
Ekeby skola ny skola och åtgärder efter skolutredningen och planprogram ( 2015) 
 
Skolans behov behöver utredas närmare för att uppnå en långsiktighet, trygghet och arbetsro för skolans elever. Men även uppnå en god arbetsmiljö för skolans pedagoger. 
 
Förslaget är att ta fram underlag gällande plats/lokalisering, skisser samt ritningsunderlag, projekthandlingar samt kalkyl för att möta behovet.  
Projekteringstid och planjustering 2020 
 
Verksamheten har behov av anpassade lokaler, man ser ett behov av 10-12 klassrum, grupprum samt administrations lokaler. 
Detta för att skapa bra förutsättningar för pedagogiskt lärande och mål-uppfyllelse. 
Detta hanteras i dag genom tillfälliga moduler som används som klassrum med begränsade bygglov  
Enligt befolkningstillväxten kommer inte behovet att försvinna de närmsta 10 åren utan under enstaka år kommer vissa årskullar att eventuellt behöva bli 3-paralleliga dvs utökas. 
 
 
Tidplan: 
Utredning 2020. 
Ev. byggnation 2021–2022 
MEX kostnader är exkluderade. 
Långsiktig effekt (effektmål) 
Lösa platsbristen på skola och förskola samt att skapa en tryggare och effektivare skolmiljö 
Investeringsbudget 2022–2024 
67 
 

Aktivitetskostnader 
Budget 2021 
Prel budget 2022 
Prel plan 2023 
Prel plan 2024 
Driftskostnader 
 
 
 
 
Investeringens kapitalkostnader 
 
2 567 
 
 
Investeringsutgifter 
5 169 
1 000 
45 500 
 
Förnyelse av gamla lekplatser 
Projektnummer 
156 
Vad ska projektet leda till? 
Nästa generation i fokus 
Bakgrund 
Flera lekplatser närmar sig sitt livslängdsslut och behöver bytas ut i sin helhet. En lekplatsplan har skapats för att upprusta lekplatserna mot nya krav, rekommenderade avstånd 
mellan lekplatserna och vilka åtgärder som är nödvändiga. Tot: 11 mkr vilket kan fördelas över 5 år vilket ger 2,2 mkr per år. 
Mål med projektet 
Förnya Lekplatserna 
Aktivitetskostnader 
Budget 2021 
Prel budget 2022 
Prel plan 2023 
Prel plan 2024 
Driftskostnader 
 
 
 
 
Investeringens kapitalkostnader 
381 
836 
 
 
Investeringsutgifter 
3 543 
4 500 
2 200 
2 200 
Förnyelse gatubelysning Ljungsgård (1600m) 
Projektnummer 
162 
Vad ska projektet leda till? 
Effektivisering/ekonomi 
Puls i tryggheten 
Investeringsbudget 2022–2024 
68 
 

Bakgrund 
Ljungsgårdsvägen har kvar kreosotbehandlade trästolpar för gatubelysningen samt kraftkabel som är i mycket dåligt skick med frekventa, svårhittade fel (och klagomål) som 
konsekvens. Behov att byta ut alla 45 stycken trästolpar mot stål samt markförlägga kraftkabel från dagens luftledning. 
Mål med projektet 
Modernisera och säkra driften av gatubelysningen. 
Långsiktig effekt (effektmål) 
Ekonomisk besparing på längre sikt och säkerställa trafiksäkerhet och trygghet. 
Aktivitetskostnader 
Budget 2021 
Prel budget 2022 
Prel plan 2023 
Prel plan 2024 
Driftskostnader 
 
 
 
 
Investeringens kapitalkostnader 
58 
57 
 
 
Investeringsutgifter 
588 


 
Förnyelse gatubelysning trästolpar och föråldrade Stålstolpar 
Projektnummer 
167 
Vad ska projektet leda till? 
Puls i tryggheten 
Bakgrund 
Gatubelysning med föråldrade trästolpar behöver bytas ut till stålstolpar. Gäller gatorna Lillemarksvägen, Östergatan. Detta är bara exempel på en del gator. Fler gator och vägar 
finns. Även vägar med föråldrade stålstolpar ingår i detta  Västergatan och "Gudagatorna". 
Mål med projektet 
Öka tryggheten och säkerheten inom gatubelysning 
Långsiktig effekt (effektmål) 
Leveransmål: Gatubelysning med stålstolpar 
Effektmål: Driftssäker belysning med reducerad risk för avbrott 
Investeringsbudget 2022–2024 
69 
 

Aktivitetskostnader 
Budget 2021 
Prel budget 2022 
Prel plan 2023 
Prel plan 2024 
Driftskostnader 
 
 
 
 
Investeringens kapitalkostnader 
 
 
 
 
Investeringsutgifter 
2 500 
2 500 
2 500 
2 500 
Förråd till förskolor 
Projektnummer 
124 
Vad ska projektet leda till? 
Nästa generation i fokus 
Bakgrund 
I stort sätt alla förråd på förskolorna lider av eftersatt underhåll med följd av att de flesta inte går att renovera utan mest kostnadseffektivt är att sätta upp nya. För att underlätta 
för framtiden så kommer ett standardförråd att placeras ut på varje förskola som ingår i hyran. Önskas ytterligare förråd så får detta tas som en investering för verksamheten eller 
läggas som ett tillägg på hyran. Se projekt 158 där det ingår nu. 
Långsiktig effekt (effektmål) 
Verksamheterna skall ha ett fungerande förråd för leksaker mm på sina gårdar. Förråden skall vara standardiserade, lätt underhåll. Dessutom skall förråden vara flyttbara om 
behov förändras 
Aktivitetskostnader 
Budget 2021 
Prel budget 2022 
Prel plan 2023 
Prel plan 2024 
Driftskostnader 
 
 
 
 
Investeringens kapitalkostnader 
81 
96 
 
 
Investeringsutgifter 

 
 
 
GC-väg Billesholm - Ekeby 
Projektnummer 
166 
Investeringsbudget 2022–2024 
70 
 

Vad ska projektet leda till? 
Kraft i nyskapande 
Nästa generation i fokus 
Bakgrund 
Efter diskussioner med MEX, är en cykelväg som binder ihop Ekeby/Billesholm/Bjuv det mest akuta GC-projektet just nu. Förr eller senare bör projektet genomföras. En 
kvadratmeterbedömning om 200kr/m² ger investeringsbehovet 4,3 mnkr för en grusad GC-väg exkl. belysning. 
 
Tidigare äskande för belysning i separat projekt: belysning 50 tkr (2020) och 1 500 tkr (2021). 
Mål med projektet 
Öka cykeltransporter och tillgänglighet/kommunikation mellan Ekeby och Billesholm/Bjuv. 
Långsiktig effekt (effektmål) 
Ökad kommunikation, folkhälsa och transportmöjligheter 
Aktivitetskostnader 
Budget 2021 
Prel budget 2022 
Prel plan 2023 
Prel plan 2024 
Driftskostnader 
 
 
 
 
Investeringens kapitalkostnader 
14 
22 
 
 
Investeringsutgifter 
100 
5 000 
5 000 
 
GC-vägar Orkestergatorna - Asfaltering av enstaka grusgång samt belysning på GC-vägarna i området. 
Projektnummer 
174 
Vad ska projektet leda till? 
Jämlikhet i olikhet 
Nästa generation i fokus 
Puls i tryggheten 
Bakgrund 
Önskemål och behov finns att koppla ihop Orkestergatorna med  belysta GC-vägar. 
Investeringsbudget 2022–2024 
71 
 

Mål med projektet 
Öka trygghet, tillgänglighet och framkomlighet 
Långsiktig effekt (effektmål) 
Ökad kommunikation och trygghet. 
Aktivitetskostnader 
Budget 2021 
Prel budget 2022 
Prel plan 2023 
Prel plan 2024 
Driftskostnader 
 
 
 
 
Investeringens kapitalkostnader 
27 
27 
 
 
Investeringsutgifter 
500 
500 
 
 
Gräsklippare 
Vad ska projektet leda till? 
Nästa generation i fokus 
Bakgrund 
Bef 2 Toro gräsklippare börjar bli till åren. Behövs ersättas med likvärdiga. 3 st gräsklippare finns i dagsläget . 1 st Ramzones behålls. 1 st Toro bytes år 1 och året därpå byts den 
andra Toro´n 
Mål med projektet 
Uppdaterad maskinpark för att minska underhåll och säkra driften. 
Långsiktig effekt (effektmål) 
Uppdaterad maskinpark 
Aktivitetskostnader 
Budget 2021 
Prel budget 2022 
Prel plan 2023 
Prel plan 2024 
Driftskostnader 
 
 
 
 
Investeringens kapitalkostnader 
 
 
 
 
Investeringsutgifter 
 
1 000 
1 000 
 
Investeringsbudget 2022–2024 
72 
 

Gunnarstorpsvägen - Hastighetsdämpande åtgärder 
Projektnummer 
175 
Vad ska projektet leda till? 
Puls i tryggheten 
Bakgrund 
Hastighetsdämpande åtgärder på Gunnarstrpsvägen efterfrågas både av invånare och polisen. Hastighetsmätningar och genomförda trafikkontroller pekar entydigt på att hastig-
hetsgränsen 50km/h genomgående inte respekteras. Hastighetsdämpande åtgärder måste anläggas för att komma till rätta med problemet. 
Investering 1,7 mnkr för chikaner ersätts med 100tkr för enklare vägribbor. 
Mål med projektet 
Ökad trafiksäkerhet och trygghet. 
Långsiktig effekt (effektmål) 
Ökad trafiksäkerhet. 
Aktivitetskostnader 
Budget 2021 
Prel budget 2022 
Prel plan 2023 
Prel plan 2024 
Driftskostnader 
 
 
 
 
Investeringens kapitalkostnader 


 
 
Investeringsutgifter 
380 
 
 
 
Industrigatan - Ringgatan, Bjuv 
Projektnummer 
186 
Vad ska projektet leda till? 
Effektivisering/ekonomi 
Jämlikhet i olikhet 
Nästa generation i fokus 
Puls i tryggheten 
Investeringsbudget 2022–2024 
73 
 

Bakgrund 
Gatan har behövt renoveras sedan länge, men i samband med bygget av LSS-huset har gatan skadats/slitets extra mycket. Fiberåterställning har planerats, men bättre vore att 
renovera hela gatan istället för nya lapplagningar i lapptäcket. Dessutom har Bjuvsbostäder inkommit med ritningar och önskemål om en förändring av befintliga parkeringar och 
GC-ytornas sträckning/bredder. Investeringen är estimerad. 
Mål med projektet 
Reinvestera och modernisera Industrigatan i Bjuv med målet att skapa fler parkeringsplaster och trevligare miljö. 
Långsiktig effekt (effektmål) 
Minska driftskostnader, öka tillgänglighet och öka trivsel. 
Aktivitetskostnader 
Budget 2021 
Prel budget 2022 
Prel plan 2023 
Prel plan 2024 
Driftskostnader 
 
 
 
 
Investeringens kapitalkostnader 
41 
54 
 
 
Investeringsutgifter 
1 000 
1 500 
 
 
Investeringar för VA- översvämning efter sommaren 2016 
Projektnummer 
216 
Vad ska projektet leda till? 
Övrigt 
Bakgrund 
Den 15 juni 2016 kom ett kraftigt regn över Bjuv. Det blev stora översvämningar och cirka 340 fastigheter drabbades. Under 2016-2017 har utredningar gjorts för att se vilka 
åtgärder som behövs för att minimera att detta händer igen. Inför budget 2018 är inte åtgärderna prioriterade men vi vet att flera åtgärder behöver görs och att dessa är kost-
samma. Åtgärder som bör göras görs i samverkan med NSVA för att ge bästa effekt för framtiden.  
Förslag är att avsätta 1 000 tkr årligen för investeringar som ska minska risken för framtida investeringar. Om dessa medel är tillräckliga är svårt att veta då de åtgärder som finns 
inom ramen för utredningen inte anger någon kostnad.  
Under sommaren 2017 så har det återigen regnat mycket och flera fastigheter i Bjuvs kommun har återigen drabbats av skador pga. det kraftiga regnet.  
 
ÄSKANDE - Förslag: 
2019: Från planerade 1000 till 4600 
Investeringsbudget 2022–2024 
74 
 

2020: Från planerade 1000 till 2500 
(enl dagvattenplanen krävs crika 6100 fram till 2022 + de årliga 1000 för mindre projekt). 
 
Markprover 2019 har visat att vissa massor måste skickas på deponi (MKM) med fördyring som följd mot dagvattenplanens budget. 
Mål med projektet 
Minimera översvämningar i framtiden 
Långsiktig effekt (effektmål) 
Minimera översvämningar i framtiden. 
Aktivitetskostnader 
Budget 2021 
Prel budget 2022 
Prel plan 2023 
Prel plan 2024 
Driftskostnader 
 
 
 
 
Investeringens kapitalkostnader 
290 
332 
 
 
Investeringsutgifter 
1 727 
2 500 
2 500 
2 500 
IT-infrastruktur i kommunens fastigheter 
Projektnummer 
170 
Vad ska projektet leda till? 
Nästa generation i fokus 
Bakgrund 
Utbyte av 72 AP och 27 swichar i snitt per år av befintligt samt utbyggnad och kablage av ytterligare infrastruktur i kommunens fastigheter för att möta digitala behovet i kom-
munen. 
Mål med projektet 
Möta digitala behovet i kommunen. 
Aktivitetskostnader 
Budget 2021 
Prel budget 2022 
Prel plan 2023 
Prel plan 2024 
Driftskostnader 
 
 
 
 
Investeringens kapitalkostnader 
 
 
 
 
Investeringsbudget 2022–2024 
75 
 

Aktivitetskostnader 
Budget 2021 
Prel budget 2022 
Prel plan 2023 
Prel plan 2024 
Investeringsutgifter 
1 500 
2 000 
2 000 
 
Jens Bille skolan entrén vid badet 
Projektnummer 
123 
Vad ska projektet leda till? 
Jämlikhet i olikhet 
Nästa generation i fokus 
Puls i tryggheten 
Bakgrund 
2019 renoveras stora parkeringen vid badet. Kvarstår dock fastighetsytan från busstaketet till entrén. I och med nybygget av omklädningsrum blir färdigt bör denna delen av 
skolgården/entrén anpassas till parkeringen. Detta innebär ny asfalt, sittgrupper/samlingsplats för att skapa samlingsytor för såväl badbesökare, personer på skolan samt föräldrar 
med barn på motorikbanan eller på simskola.Projektet är framflyttat till 2020 för att omklädningsrummen skall bli färdiga innan utemiljön åtgärdas. Åtgärderna avser utemiljön 
såsom sittytor på innergård, asfalt och plattläggning på baksidan samt huvudentré söder. 
Långsiktig effekt (effektmål) 
Skapa en inbjudande entré som är tillgänglighetsanpassad samt möjliggör sittmöjlighet till alla som skall till skolan eller badet. 
Aktivitetskostnader 
Budget 2021 
Prel budget 2022 
Prel plan 2023 
Prel plan 2024 
Driftskostnader 
 
 
 
 
Investeringens kapitalkostnader 
325 
386 
 
 
Investeringsutgifter 
2 828 
 
 
 
Kristinetorpsvägen - Hastighetsdämpande åtgärder 
Projektnummer 
188 
Vad ska projektet leda till? 
Puls i tryggheten 
Investeringsbudget 2022–2024 
76 
 

Bakgrund 
Hastighetsdämpande åtgärder på Kristinetorpsvägen efterfrågas både av invånare (45 stycken namnunderskrifter). Hastighetsmätningar och genomförda trafikkontroller pekar 
entydigt på att hastighetsgränsen 50km/h genomgående inte respekteras. Hastighetsdämpande åtgärder måste anläggas för att komma till rätta med problemet. De nya utfarterna 
2020 från Bjuv mot 110:an förändrar dock körbeteendet och kan påverka trafiken positivt på Kristinetorpsvägen. 
 
Ingår i projekt 194, Årlig investering - Trafiksäkerhetsåtgärder 
Mål med projektet 
Ökad trafiksäkerhet och trygghet. 
Långsiktig effekt (effektmål) 
Ökad trafiksäkerhet och trygghet. 
Aktivitetskostnader 
Budget 2021 
Prel budget 2022 
Prel plan 2023 
Prel plan 2024 
Driftskostnader 
 
 
 
 
Investeringens kapitalkostnader 


 
 
Investeringsutgifter 
50 
 
 
 
Kyrkskolan -LSS-verksamhet och konferenslokal 
Projektnummer 
201 
Vad ska projektet leda till? 
Puls i tryggheten 
Bakgrund 
Behovet att förse den dagliga verksamheten med ändamålsenliga lokaler är mycket stort. Kyrkskolan skulle passa mycket bra för detta och är en förutsättning för att det önskade 
tvätteriet kan bli verklighet. Lagom stora lokaler och bra placerat. En del av byggnaden planeras för konferenslokal med plats för mer än 40 personer som kan användas/bokas av 
samtliga förvaltningar. Inventarier och utrustning för konferenslokalen ingår INTE i föreslaget budgetbelopp. 
Mål med projektet 
Skapa en meningsfull, aktiv och trygg vardag för många deltagare i den dagliga verksamheten. Minska bristen på konferenslokaler. 
Investeringsbudget 2022–2024 
77 
 

Aktivitetskostnader 
Budget 2021 
Prel budget 2022 
Prel plan 2023 
Prel plan 2024 
Driftskostnader 
 
 
 
 
Investeringens kapitalkostnader 
390 
 
 
 
Investeringsutgifter 
-342 
 
 
 
Köket matsal Brogårdaskolan 
Projektnummer 
192 
Vad ska projektet leda till? 
Effektivisering/ekonomi 
Aktivitetskostnader 
Budget 2021 
Prel budget 2022 
Prel plan 2023 
Prel plan 2024 
Driftskostnader 
 
 
 
 
Investeringens kapitalkostnader 
928 
 
 
 
Investeringsutgifter 
 
 
 
 
Köksutrustning/utensilier, nya förskolan på Lärkgatan i Ekeby 
Vad ska projektet leda till? 
Effektivisering/ekonomi 
Bakgrund 
En ny större förskola håller på att byggas i Ekeby med ett större tillagningskök som behöver utensilier/köksutrustning. 
Långsiktig effekt (effektmål) 
Utrustad förskola för att upprätthålla livsmedelssäkerhet, beredning, tillagning samt servering av mat och måltider samt för att arbetsmiljö för barn och personal.. 
Aktivitetskostnader 
Budget 2021 
Prel budget 2022 
Prel plan 2023 
Prel plan 2024 
Driftskostnader 
 
 
 
 
Investeringens kapitalkostnader 
 
 
 
 
Investeringsutgifter 
 
 
 
 
Investeringsbudget 2022–2024 
78 
 

Liten sopmaskin 
Vad ska projektet leda till? 
Effektivisering/ekonomi 
Puls i tryggheten 
Bakgrund 
Mindre sopmaskin behövs för att komma till på trottoarer och g/c-vägar. 
Mål med projektet 
Slippa blåsa och handsopa. Renare gator och G/c-vägar året om. 
Långsiktig effekt (effektmål) 
Renare miljö renare samhälle 
Aktivitetskostnader 
Budget 2021 
Prel budget 2022 
Prel plan 2023 
Prel plan 2024 
Driftskostnader 
 
 
 
 
Investeringens kapitalkostnader 
 
 
 
 
Investeringsutgifter 
 
1 400 
 
 
LSS-boende fristående, Bjuv 4:4 
Projektnummer 
125 
Vad ska projektet leda till? 
Jämlikhet i olikhet 
Bakgrund 
För att säkerställa behovet av LSS-lägenheter så har VoO och Fastighetsavdelningen tittat på olika alternativ och hittat Framtidens LSS boende i ett 1 plan med 6 platser. 
 
 
Total budget 18 mnkr 
Uppskattat utfall 2019 1 mnkr 
Investeringsbudget 2022–2024 
79 
 

Kvarvarande 17 mnkr 2020 
 
Text från T1 2019 
Krav från verksamheten finns framme, men det kvarstår utredning ang placering av boendet. Prognosen bygger på förseningen och avvikelsen önskas ombudgeteras till 2021 
Långsiktig effekt (effektmål) 
Tryggt, säkert och funktionellt boende för både personal och de boende 
Aktivitetskostnader 
Budget 2021 
Prel budget 2022 
Prel plan 2023 
Prel plan 2024 
Driftskostnader 
 
 
 
 
Investeringens kapitalkostnader 
861 
 
 
 
Investeringsutgifter 
16 837 
 
 
 
LSS-boende IT och lås 
Projektnummer 
189 
Vad ska projektet leda till? 
Puls i tryggheten 
Bakgrund 
Investeringen handlar om kostnader för IT och lås i samband med blockförhyrning av LSS-boende i Billesholm. Investeringen ligger i hyresberäkningen till VoO. 
 
Justerad tidplan, samma budget som tidigare beslutad ram 
Aktivitetskostnader 
Budget 2021 
Prel budget 2022 
Prel plan 2023 
Prel plan 2024 
Driftskostnader 
 
 
 
 
Investeringens kapitalkostnader 
85 
84 
 
 
Investeringsutgifter 
400 
 
 
 
Investeringsbudget 2022–2024 
80 
 

Lärcenter (fd Futurum) 
Projektnummer 
197 
Vad ska projektet leda till? 
Effektivisering/ekonomi 
Bakgrund 
Nuvarande lokaler för Futurums verksamhet är inte ändamålsenliga. Arbetsmiljön och säkerheten är inte tillfredställande för den verksamhet som bedrivs idag. G:a Brogårdasko-
lan töms i januari 2019 och lokalerna kan anpassas och förädlas till ändamålsenliga kommunala lokaler för bland annat undervisning och vägledningsinsatser för vuxna.  
Den stora utmaningen vår verksamhet står inför är att fylla gapet mellan arbetsmarknadsbehovet och kompetensen hos dem som kommit de senaste åren. Det är viktigt att de 
kommer i arbete, dels för att inte belasta kommunens ekonomi och dels för att de representerar den arbetskraftsreserv som behövs framöver för att säkerställa vår välfärd och 
samhällets ansvar för omsorg, skola och andra viktiga samhällsfunktioner. 
Utmaningen för de som arbetar med människor i vår organisation ligger i att motivera människor till lusten att utvecklas. En ytterligare utmaning är att locka till oss andra verk-
samheter som kan komplettera kommunens verksamheter. t.ex. Arbetsförmedlingen. 
 
Lokalerna 
Futurums nuvarande lokaler inryms i ett före detta bostadshus som har tre våningar och tre trappuppgångar vilket gör lokalerna svårtillgängliga och osäkra. Personalens fysiska 
arbetsmiljö är sedan många år ett problem.  
Den fysiska arbetsmiljön har flera brister. Ventilationen är otillräcklig och flera värmeväxlare har köpts in och placerats utanför byggnaden. Detta leder dessvärre till vibrationer 
och påfrestande buller i undervisningslokalerna. Värmesystemet är underdimensionerat och räcker inte till för att värma upp lokalerna till dräglig miljö under vinterhalvåret. 
Byggnadens struktur med tre ingångar på baksidan, en på framsidan och tre våningar gör lokalerna svåröverskådliga.   
Kontraktet upphör 2020 och förutsättningarna för att anpassa de lokalerna är små mot bakgrund av de beskrivna volymökningarna, samordningsbehoven mellan arbetsmarknad 
och utbildning samt metodiken runt vuxnas lärande.  
Förutsättningarna för nuvarande Brogårdaskolan att anpassas till flexibla lokaler för vuxna är därför gynnsamma.  
Lokalerna som redan är avsedda för undervisning och endast med relativt små förändringar kan tas i bruk för vuxna och vuxenpedagogik. Personalrum, toaletter, IT-utrymmen, 
etc. behöver dock ges en ny finish. Genom att dra nytta av atriumgårdarna som yta för cafeteria och studielandskap skapas ett helt nytt utnyttjande av huskroppen som därmed 
kan användas många år framöver för kommunens verksamheter. Husets många ingångar kan snabbt ställas om för annan verksamhet om behov finns. I nuläget kommer däremot 
endast en entré byggas och resterande användas som utrymningsvägar.  
I lokalerna kommer även AME, Arbetsförmedlingen och Finsamverksamheten Vuxsam kunna inrymmas 
Mål med projektet 
Effektivisering av verksamheterna 
Att anpassa lokalerna till ett Lärcentrum för vuxna skulle enligt utredningen kräva en investering på 27 mnkr. En avskrivning på 25 år skulle innebära ökade kapitalkostnader på 
Investeringsbudget 2022–2024 
81 
 

cirka 1,5 mnkr/år. Brogårdaskolans hyra för BUN är idag totalt 3,3 mnkr exkl. matsal och idrottshall, vilket inte kommer utnyttjas av Futurum.  
Preliminär ny hyreskostnad beräknas bli 3,3 + 1,5 = 4,8 mnkr. Futurum betalar idag 3,1 mnkr/år och övriga verksamheter interna såväl som externa kan då växlas ut för en kost-
nad på 2500 kr/kvm.  Vilket då motsvarar 1,5 mnkr/år vid utnyttjande av 600 kvm.   
Det innebär att en ombyggnad inte skulle behöva kosta verksamheterna mycket mer än idag. Allt finns samlat i redan befintliga lokaler. Lokaler som är så flexibla att de snabbt 
kan iordningställas för andra verksamheters framtida behov. 
 
Skälen  
Skälen till ett investeringsanslag för en verksamhetsanpassning av Brogårdaskolan till ett modernt lärcentrum är; 
 
-Volymökningarna  
-Arbetsmiljöproblem och säkerhet 
-Krav på utbildning för målgrupperna 
-Den s.k. utbildningsplikten för nyanlända 
-Behov/krav på samverkan inom Fam. Helsingborg och arbetsförmedlingen 
-Behovet av yrkesutbildningar 
-Branschutbildningar för det lokala näringslivet 
-Rättighetslagstiftning om behörighetskurser 
-En gemensam plats för de kommunala arbetsmarknadspolitiska insatserna 
-En gemensam studie och yrkesvägledning för vuxna 
Långsiktig effekt (effektmål) 
Att öka tillgängligheten och möta individernas och företagens kompetensbehov förutsätter att vi är i framkant och skapar moderna aktiva mötesplatser för arbete och utbildning.  
Egenförsörjningsgraden måste öka och arbetslösheten måste sjunka. 
Aktivitetskostnader 
Budget 2021 
Prel budget 2022 
Prel plan 2023 
Prel plan 2024 
Driftskostnader 
 
 
 
 
Investeringens kapitalkostnader 
1 469 
 
 
 
Investeringsutgifter 
 
 
 
 
Ny fsk Lärkgatan 6 - 8 avd. 
Projektnummer 
121 
Investeringsbudget 2022–2024 
82 
 

Vad ska projektet leda till? 
Nästa generation i fokus 
Bakgrund 
Ekeby förskola 
Behov av ny förskola i samband av nerläggning av Valleberga förskolan, förskole utredningen samt plan-program (2015). Men även utifrån ett arbetsmiljöperspektiv  . 
Behovet av ny förskola i Ekeby är viktigt utifrån att trygga barnomsorgen i orten men även ur ett barn-perspektiv samt arbetsmiljöperspektiv är prioritering att en förskola byggs 
först i Ekeby.  
Planen från början var att ”Investera” i befintlig miljö men då detta inte är möjligt har vi hittat lämpligt område och möjligheter att planera /projektera för en hållbar utveckling av 
barnomsorgen i Ekeby över tid. (Bygger på känd befolknings statistik från BUN ) Förslaget är förankrat med skol ledning. 
Behov: 8 avd till ca 140 barn  
Kostnad förskola 50 miljoner kronor utifrån ett referens projekt, MEX kostnader är exkluderade  
Föreslagen plats : i anslutning till Lärk gatan  
Framtid : Möjlighet till eventuella utbyggnad (planarbete) 
 
Justerad tidplan för projektet, samma budgetvolym som tidigare antaget 
Långsiktig effekt (effektmål) 
Lösa platsbristen på Ekebyskola och förskola 
Aktivitetskostnader 
Budget 2021 
Prel budget 2022 
Prel plan 2023 
Prel plan 2024 
Driftskostnader 
 
 
 
 
Investeringens kapitalkostnader 
 
2 567 
 
 
Investeringsutgifter 
32 144 
17 856 
 
 
Ny traktor mindre modell 
Vad ska projektet leda till? 
Effektivisering/ekonomi 
Bakgrund 
En st gammal traktor som inte används frekvent avyttras och för vinsten köps nya redskap in till Weidemann som kan göra en del av jobbet isf John Deere. 1 st John Deere trak-
tor bytas in mot ny traktor mindre modell. 
Investeringsbudget 2022–2024 
83 
 

Mål med projektet 
Effektivisering av maskinpark 3st traktorer behövs inte. 1 st traktor används inte så mycket utan andra maskiner som weidemann kan utnyttjas mer. 
Långsiktig effekt (effektmål) 
Effektivisering av maskinpark 
Aktivitetskostnader 
Budget 2021 
Prel budget 2022 
Prel plan 2023 
Prel plan 2024 
Driftskostnader 
 
 
 
 
Investeringens kapitalkostnader 
 
 
 
 
Investeringsutgifter 
 
1 000 
 
 
Nya Brogårda förskola 
Projektnummer 
224 
Vad ska projektet leda till? 
Nästa generation i fokus 
Bakgrund 
I Budgetprocessen inför 2018 beslutades att senarelägga detta projekt ett år, men är nu uppstartat med projektering. 
En ny förskola med 6 avdelningar och tillagningskök planeras att byggas och projektering pågår nu under hösten. 
Befintlig byggnad byggs om till 2 avdelningar samt tillbyggnad av 4 nya avdelningar 
Verksamheten har varit med i hittills i processen och kommer fortsätta att vara det. 
 
Uppskattad tidplan 
Projekteringsstart september  
Våren 2019, slutförande av ritningar, upphandling mm 
Hösten 2019, byggstart 
Inflyttning hösten 2020 
 
Medför att investeringsmedel 2019 delvis förs över till 2020. 
Investeringsbudget 2022–2024 
84 
 

Aktivitetskostnader 
Budget 2021 
Prel budget 2022 
Prel plan 2023 
Prel plan 2024 
Driftskostnader 
 
 
 
 
Investeringens kapitalkostnader 
314 
 
 
 
Investeringsutgifter 
311 
 
 
 
Nytt omklädningsrum Jens Billeskolan 
Projektnummer 
221 
Vad ska projektet leda till? 
Nästa generation i fokus 
Bakgrund 
Skolan är mycket trångbodd när det gäller omklädningsrum. Gymnastiksalen utnyttjas alltid av två klasser samtidigt vilket gör att omklädningsrummen inte räcker till. Önskan 
om att bygga ett nytt omklädningsrum som dockas mot gaveln på gymnastikhallen. Det nya omklädningsrummet skall nås både utifrån och inifrån. Fördelen med placeringen och 
att det går att skilja av från sko-lans verksamhet är att det är lättare att hyra ut hallen på helger och kvällar utan att skolan behöver öppnas. Minskar behovet av städning och risk 
för skadegörelse i övriga delar när externa nyttjar hallen. Underlättar även vid utomhusaktiviteter under skoltid.  
Under 2016 och 2017 har utredningar gjorts för att se om det varit möjligt att bygg om så att nya omklädningsrum kan skapas. Utredningarna har visat att i förhållande till vad det 
kostar och andra nackdelar så är detta ingen hållbar lösning. 
Mål med projektet 
Bra omklädningsrum bidrar till att profilen "Idrott och Friluftsliv". 
Aktivitetskostnader 
Budget 2021 
Prel budget 2022 
Prel plan 2023 
Prel plan 2024 
Driftskostnader 
 
 
 
 
Investeringens kapitalkostnader 
215 
 
 
 
Investeringsutgifter 
 
 
 
 
Re-investering i befintlig asfaltbeläggning enligt RoSy 
Projektnummer 
193 
Investeringsbudget 2022–2024 
85 
 

Vad ska projektet leda till? 
Effektivisering/ekonomi 
Nästa generation i fokus 
Puls i tryggheten 
Bakgrund 
Efter en första analys (190625) från det nya asfaltplaneringsverktyget "RoSy" (Road system), framgår att underhållsskulden är motsvarande 68 mnkr. Att maximera besparings-
potentialen kräver investering 2019/2020 på 24 mnkr. Detta är dock inte realistiskt utifrån kapital- och resursskäl. Vid en årlig investeringstakt på 9,5 mnkr, kommer man ifatt 
underhållsskulden under kommande cirka 9 år (se bilaga). Utöver dessa kostnader tillkommer sedan kostnader för åtgärder av sidoanläggningar (justering av brunnar, kantstenar, 
gångbanor etc). Detta är även exklusive drift, återställningar och nyproduktion. 
Mål med projektet 
Att komma ifatt underhållsskulden och minska underhållskostnader som i många fall är kortsiktiga nödåtgärder. 
Långsiktig effekt (effektmål) 
Att komma ifatt underhållsskulden och minska de långsiktiga totalkostnaderna samt öka funktion och trivsel på kommunens gator och vägar (se bilaga). 
Aktivitetskostnader 
Budget 2021 
Prel budget 2022 
Prel plan 2023 
Prel plan 2024 
Driftskostnader 
 
 
 
 
Investeringens kapitalkostnader 
503 
1 115 
 
 
Investeringsutgifter 
9 500 
15 000 
15 000 
15 000 
Skolutredning (lokaler)- Jens Billeskolan 
Projektnummer 
209 
Vad ska projektet leda till? 
Övrigt 
Bakgrund 
Utreda lokalbehovet för framtiden för skolan. Idag finns två paviljonger som har tillfälligt bygglov i 5 år (placerades hösten 2016). 
Investeringsbudget 2022–2024 
86 
 

Mål med projektet 
Lokalbehov samt ersättningslokaler för paviljonger. 
Långsiktig effekt (effektmål) 
Effektiva och bra lokaler som möter framtida behov. 
Aktivitetskostnader 
Budget 2021 
Prel budget 2022 
Prel plan 2023 
Prel plan 2024 
Driftskostnader 
 
 
 
 
Investeringens kapitalkostnader 
 
 
 
 
Investeringsutgifter 
 
 
 
 
Storgatan Bjuv - upprustning 
Projektnummer 
149 
Vad ska projektet leda till? 
Puls i tryggheten 
Bakgrund 
Södra Storgatan utgör huvudgatan genom sydöstra Bjuv och längs gatan finns flertalet brister avseende bland annat beläggning och säkerhet för oskyddade trafikanter. Gatan har 
en utformning motsvarande en väg, med breda körfält som gör att den inte känns stadsmässig och inbjuder till högre hastigheter och nedprioriterar oskyddade trafikanter. 
Förstudie har tagits fram med åtgärder för att öka framkomligheten och säkerheten för oskyddade trafikanter, förbättra tillgängligheten vid busshållplatserna samt öka stadsmäss-
igheten genom förändrad gestaltning och prioritering i gaturummet. 
Åtgärdsförslagen har tagits fram tillsammans med en bedömd entreprenadkostnad uppdelad i etapper för att på så sätt kunna utgöra underlag för hur Södra Storgatan succesivt 
kan byggas om baserat på kommunens investeringsbudget. 
Mål med projektet 
Förbättra Storgatans yta inklusive kringliggande område. 
Långsiktig effekt (effektmål) 
Attraktiv miljö samt öka trafiksäkerheten 
Investeringsbudget 2022–2024 
87 
 

Aktivitetskostnader 
Budget 2021 
Prel budget 2022 
Prel plan 2023 
Prel plan 2024 
Driftskostnader 
 
 
 
 
Investeringens kapitalkostnader 
 
497 
 
 
Investeringsutgifter 
1 000 
18 000 
25 900 
5 000 
Tillagningskök inventarier 
Projektnummer 
191 
Vad ska projektet leda till? 
Effektivisering/ekonomi 
Bakgrund 
Behov finns av kontinuerligt utbyte av gamla, förslitna köksmaskiner och inventarier. Maskiner och utrustning måste fungera för att tillagning ska kunna ske. 
Mål med projektet 
Skapa/bibehålla effektiva tillagningskök. 
Aktivitetskostnader 
Budget 2021 
Prel budget 2022 
Prel plan 2023 
Prel plan 2024 
Driftskostnader 
 
 
 
 
Investeringens kapitalkostnader 
139 
194 
 
 
Investeringsutgifter 
500 
500 
500 
 
Tillagningskök Nya Brogårda förskola 
Projektnummer 
224 
Vad ska projektet leda till? 
Nästa generation i fokus 
Investeringsbudget 2022–2024 
88 
 

Bakgrund 
Ombyggnad av tillagningskök är beslutat sedan tidigare men omfattade inte inventarier och utrustning 
Mål med projektet 
Att utrusta köket med inventarier 
Aktivitetskostnader 
Budget 2021 
Prel budget 2022 
Prel plan 2023 
Prel plan 2024 
Driftskostnader 
 
 
 
 
Investeringens kapitalkostnader 
286 
282 
 
 
Investeringsutgifter 
 
 
 
 
Trafiklösning vid Brogårdaskolan 
Projektnummer 
210 
Vad ska projektet leda till? 
Övrigt 
Bakgrund 
Ny Brogårdaskolan beslutades av KF under våren 2017. Ny skola förläggs norr om befintliga Brogårdaskolan och den befintliga skolans lokaler utreds att användas till vuxenut-
bildning.Brogårdaskolans verksamhet ska utökas från dagens 370 elever till 450. Dessutom diskuteras att Stjärnans förskola ska utökas från 3 till 6 avdelningar och flyttas längre 
söderut i området. Idag upplever skolan att det finns ett problem med hämtning/lämning vid befintlig Brogårdaskolan. 
 
Samhällsbyggnadförvaltningen gav Tyréns i uppdrag att ta fram en trafikutredning för de nya verksamheterna. Utredningen visar att det finns behov av att trygga hämtning och 
lämning av barnen till skolan, utökning av parkeringsplatser men också att förändra miljön så att gång- och cykeltrafikanter får företräde framför bilen.  
 
 
Trafiklösningen är delat i två etapper. Första etapen bör stå klar våren 2019 då ny skola är klar. Etapp tvås utformning och behov är avhäng på beslut om vuxenutbildning och ny 
förskola beviljas. 
Mål med projektet 
Trygg och säker trafikmiljö kring de verksamheter som finns i området. (För- och grundskola samt vuxenutbildning) 
Investeringsbudget 2022–2024 
89 
 

Långsiktig effekt (effektmål) 
Trygg och säker trafikmiljö 
Aktivitetskostnader 
Budget 2021 
Prel budget 2022 
Prel plan 2023 
Prel plan 2024 
Driftskostnader 
 
 
 
 
Investeringens kapitalkostnader 
 
 
 
 
Investeringsutgifter 
4 000 
 
 
 
Upprustning Ekeby centralt 
Projektnummer 
227 
Vad ska projektet leda till? 
Jämlikhet i olikhet 
Kraft i nyskapande 
Nästa generation i fokus 
Puls i tryggheten 
Aktivitetskostnader 
Budget 2021 
Prel budget 2022 
Prel plan 2023 
Prel plan 2024 
Driftskostnader 
 
 
 
 
Investeringens kapitalkostnader 
146 
193 
 
 
Investeringsutgifter 
1 471 
1 270 
1 500 
 
Utbyggnad Ekeby skola - P-yta + Körytor 
Projektnummer 
226 
Vad ska projektet leda till? 
Effektivisering/ekonomi 
Kraft i nyskapande 
Nästa generation i fokus 
Investeringsbudget 2022–2024 
90 
 

Bakgrund 
Projekt "Utredning Ekeby skola - P-yta+Trafiksituation pågår. Dagens stora parkering måste utökas. 
Vidare planeras utbyggnad av skolans lokaler och område. Detta medför ett behov av nya körytor och ännu fler parkeringsplatser inom skolans område. Beroende på denna 
utvecklingen måste det tas höjd för även dessa behov som kan uppgå till 6mnkr. 
Mål med projektet 
Tillgänglighetsanpassa parkering och körytor till förändringarna på Ekeby skola. 
Långsiktig effekt (effektmål) 
Tillgänglighetsanpassa parkering och körytor till förändringarna på Ekeby skola. 
Aktivitetskostnader 
Budget 2021 
Prel budget 2022 
Prel plan 2023 
Prel plan 2024 
Driftskostnader 
 
 
 
 
Investeringens kapitalkostnader 
 
228 
 
 
Investeringsutgifter 
500 

 
 
Utemiljö Bofinken 
Projektnummer 
225 
Vad ska projektet leda till? 
Nästa generation i fokus 
Bakgrund 
I och med den utökade behovet av förskoleplatser så har moduler placerats på Bofinken 1. Dessa investeringspengar skall skapa en attraktiv utemiljö för barn och pedagoger. 
Aktivitetskostnader 
Budget 2021 
Prel budget 2022 
Prel plan 2023 
Prel plan 2024 
Driftskostnader 
 
 
 
 
Investeringens kapitalkostnader 
34 
 
 
 
Investeringsutgifter 
179 
 
 
 
Investeringsbudget 2022–2024 
91 
 

Utredning Ekeby nya dagvatten 
Projektnummer 
208 
Vad ska projektet leda till? 
Effektivisering/ekonomi 
Övrigt 
Aktivitetskostnader 
Budget 2021 
Prel budget 2022 
Prel plan 2023 
Prel plan 2024 
Driftskostnader 
 
 
 
 
Investeringens kapitalkostnader 
55 
54 
 
 
Investeringsutgifter 
 
 
 
 
Utredning rondell Norra Storgatan/Norra vägen 
Projektnummer 
167 
Vad ska projektet leda till? 
Puls i tryggheten 
Mål med projektet 
Fastställa om det finns ett behov av rondell eller annan trafiksäkerhetshöjande åtgärd 
Långsiktig effekt (effektmål) 
Säkrare trafikmiljö 
Aktivitetskostnader 
Budget 2021 
Prel budget 2022 
Prel plan 2023 
Prel plan 2024 
Driftskostnader 
 
 
 
 
Investeringens kapitalkostnader 
 
 
 
 
Investeringsutgifter 
100 
2 000 
 
 
Investeringsbudget 2022–2024 
92 
 

Utsmyckning av rondell Storgatan 
Vad ska projektet leda till? 
Jämlikhet i olikhet 
Puls i tryggheten 
Aktivitetskostnader 
Budget 2021 
Prel budget 2022 
Prel plan 2023 
Prel plan 2024 
Driftskostnader 
 
 
 
 
Investeringens kapitalkostnader 
 
 
 
 
Investeringsutgifter 
 
1 500 
 
 
Varagårdsskolan entrén 
Projektnummer 
127 
Vad ska projektet leda till? 
Nästa generation i fokus 
Bakgrund 
Entrén mot expedition, högstadiet och 5 årsverksamheten är inte funktionell eller visuellt tillta-lande. Trafik från tex sophantering och mattransporter blandas med barn och 
vuxna. Avfallscon-tainrar står fullt synligt, dåligt utformad cykelparkering och otydliga gångstråk samt misskötta växter måste åtgärdas för att få en bättre och säkrare entrén. 
Långsiktig effekt (effektmål) 
Trygg och säker entré som dessutom är visuellt tilltalande och skapar en välkomnande känsla. 
Aktivitetskostnader 
Budget 2021 
Prel budget 2022 
Prel plan 2023 
Prel plan 2024 
Driftskostnader 
 
 
 
 
Investeringens kapitalkostnader 
128 
 
 
 
Investeringsutgifter 
 
 
 
 
Investeringsbudget 2022–2024 
93 
 

Varagårdsskolan utemiljö högstadiet 
Projektnummer 
205 
Vad ska projektet leda till? 
Nästa generation i fokus 
Bakgrund 
Högstadiets utemiljö är oerhört sliten och skapar ingen möjlighet till relevant utomhus aktivitet. Asfalten är dålig och befintliga bänkar och vindskydd är trasiga och inte inklude-
rande. 
Långsiktig effekt (effektmål) 
Skapa en utemiljö som är säker, inkluderande och attraktiv för högstadieelever. 
Aktivitetskostnader 
Budget 2021 
Prel budget 2022 
Prel plan 2023 
Prel plan 2024 
Driftskostnader 
 
 
 
 
Investeringens kapitalkostnader 
97 
96 
 
 
Investeringsutgifter 
 
 
 
 
Årlig investering - Maskiner - lokalvård  
Projektnummer 
185 
Vad ska projektet leda till? 
Övrigt 
Bakgrund 
Nyanskaffning av maskiner inom Lokalvården 
Mål med projektet 
Förbättra arbetsmiljön för lokalvårdarna 
Investeringsbudget 2022–2024 
94 
 

Långsiktig effekt (effektmål) 
Underhållet förbättras och renare lokaler. 
Aktivitetskostnader 
Budget 2021 
Prel budget 2022 
Prel plan 2023 
Prel plan 2024 
Driftskostnader 
 
 
 
 
Investeringens kapitalkostnader 
40 
56 
 
 
Investeringsutgifter 
140 
350 
100 
100 
Årlig Investering energieffektivisering 
Projektnummer 
200 
Vad ska projektet leda till? 
Nästa generation i fokus 
Bakgrund 
Fastighetsavdelningens mål är att aktivt arbeta med energieffektivisering. För att klara detta mål krävs investeringar både i stort och i smått. Tex utbyte av energikrävande utrust-
ning så som pumpar, ventilationsanläggningar, styrsystem. Utbyggnad av solceller på kommunens fastigheter är något som avdelningen kollar på, bla på administrativa byggna-
der, idrottshallar, samt Särskilda boende.  
 
För att uppnå kommunens miljömål, förbättra arbetsmiljö samt uppnå god ekonomisk hushållning kravs en utökad investeringsbudget. 
Mål med projektet 
Uppnå energieffektiva lokaler i kommunens fastighetsbestånd. 
Långsiktig effekt (effektmål) 
Sänka energianvändning och kostnad i kommunens lokaler, förbättra arbetsmiljö och inomhusklimat. 
Aktivitetskostnader 
Budget 2021 
Prel budget 2022 
Prel plan 2023 
Prel plan 2024 
Driftskostnader 
 
 
 
 
Investeringens kapitalkostnader 
517 
706 
 
 
Investeringsutgifter 
5 000 
7 000 
7 000 
5 000 
Investeringsbudget 2022–2024 
95 
 

Årlig investering Fastighetsinvesteringar (generella/underhållsplan) 
Projektnummer 
158 
Vad ska projektet leda till? 
Effektivisering/ekonomi 
Puls i tryggheten 
Bakgrund 
Underhållet av kommunens fastigheter har under flera år varit bristande. Underhållet av kommunens lokaler kräver en utökade resurser utöver nuvarande investeringsnivå. I 
första hand föreligger stora utmaningar att täta skalskydd så som tak, fönster och fasader. Utöver det föreligger stora uppfräschningsbehov i kommunens skolor, förskolor samt 
boende. 
Mål med projektet 
Ändamålsenliga lokaler 
Långsiktig effekt (effektmål) 
Utveckling av kommunens lokaler och säkerställa funktion och inneklimat 
Aktivitetskostnader 
Budget 2021 
Prel budget 2022 
Prel plan 2023 
Prel plan 2024 
Driftskostnader 
 
 
 
 
Investeringens kapitalkostnader 
1 114 
1 734 
 
 
Investeringsutgifter 
15 000 
25 000 
25 000 
25 000 
Årlig investering -Maskiner o fordon gata/park 
Projektnummer 
198 
Vad ska projektet leda till? 
Övrigt 
Investeringsbudget 2022–2024 
96 
 

Bakgrund 
Utbyte av äldre maskiner o fordon samt investering i nya moderna maskiner. 
 
2021: inkluderar traktor 1 mkr till fastighetsavdelningen. 
Mål med projektet 
Hålla oss ajour med en bra och tillförlitlig maskinpark 
Långsiktig effekt (effektmål) 
Sänka underhållskostnaderna 
Aktivitetskostnader 
Budget 2021 
Prel budget 2022 
Prel plan 2023 
Prel plan 2024 
Driftskostnader 
 
 
 
 
Investeringens kapitalkostnader 
203 
281 
 
 
Investeringsutgifter 
1 700 
1 700 
1 000 
1 000 
Årlig investering -Trafiksäkerhetsåtgärder 
Projektnummer 
194 
Vad ska projektet leda till? 
Puls i tryggheten 
Bakgrund 
Åtgärder i trafikmiljön; hastighetsdämpande åtgärder, åtgärder för att styra bort oskyddade trafikanter från gator och vägar, öka tillgängligheten i gatumiljön. 
 
2021: Inkl. Lågfartsområde Mejerigatan ca 600 tkr. (offert 2016) 
Mål med projektet 
Öka tryggheten, säkerheten och tillgängligheten för Bjuvs kommuns invånare och besökare. 
Långsiktig effekt (effektmål) 
Trafiksäkerhet 
Investeringsbudget 2022–2024 
97 
 

Aktivitetskostnader 
Budget 2021 
Prel budget 2022 
Prel plan 2023 
Prel plan 2024 
Driftskostnader 
 
 
 
 
Investeringens kapitalkostnader 
77 
112 
 
 
Investeringsutgifter 
1 500 
1 000 
500 
500 
Årlig investering utemiljö Fastighet 
Projektnummer 
154 
Vad ska projektet leda till? 
Nästa generation i fokus 
Bakgrund 
Under flera år har det funnits tre projekt för utemiljö projekt nummer 139,187,132. Pengarna har används till upprustning av utemiljö på skola och förskola enligt tidigare äs-
kande. För att underlätta önskas dessa tre projekt slås samman till ett projekt. Det kvarstår stort underhållsbehov och utbytesbehov på lekutrustningar på skolor och förskolor. 
Under 2020 ligger det i plan att ersätta grusytor på skeneholm med gräs samt kontinuerligt byta lekutrustning. 
 
Utökning av medel för att lyfta utemiljön kring Varagårdsskolan, då framförallt innergården är väldigt sliten. 
Långsiktig effekt (effektmål) 
Skapa säkra och stimulerade lekmiljöer på skolor och förskolor 
Aktivitetskostnader 
Budget 2021 
Prel budget 2022 
Prel plan 2023 
Prel plan 2024 
Driftskostnader 
 
 
 
 
Investeringens kapitalkostnader 
144 
191 
 
 
Investeringsutgifter 
3 500 
4 000 
4 500 
1 500 
Årlig investering. Köksinvesteringar, fast utrustning och maskiner 
Vad ska projektet leda till? 
Effektivisering/ekonomi 
Investeringsbudget 2022–2024 
98 
 

Mål med projektet 
Upprätthålla god standar i kommunens tillagningskök, serveringskök mm 
Aktivitetskostnader 
Budget 2021 
Prel budget 2022 
Prel plan 2023 
Prel plan 2024 
Driftskostnader 
 
 
 
 
Investeringens kapitalkostnader 
 
 
 
 
Investeringsutgifter 
 
1 000 
1 000 
1 000 
Årliga investeringar i den offentliga miljön (gata/park) 
Projektnummer 
231 
Vad ska projektet leda till? 
Jämlikhet i olikhet 
Nästa generation i fokus 
Puls i tryggheten 
Bakgrund 
Det behövs årligen investeras på i den offentliga miljön. Det är planteringar som behöver utvecklas och byggas om,  träd som behöver ersättas och nya planteras. 
Mål med projektet 
Att utveckla kommunen offentlig miljö samt reinvesteringar av lektrustning och träd. 
Långsiktig effekt (effektmål) 
Utveckla den offentliga miljön i kommunen. 
Aktivitetskostnader 
Budget 2021 
Prel budget 2022 
Prel plan 2023 
Prel plan 2024 
Driftskostnader 
 
 
 
 
Investeringens kapitalkostnader 
93 
136 
 
 
Investeringsutgifter 
800 
1 300 
800 
800 
Investeringsbudget 2022–2024 
99 
 

Byggnadsnämnden 
Investeringsbudget 
Vad ska projektet leda till? 
Nr 
Investeringsprojekt 
Budget 2021 
Prel budget 2022 
Prel plan 2023 
Prel plan 2024 
Effektivisering/ekonomi 
146 
Digitalisering av bygglovshandlingar 
106 
1 000 
 
 
SUMMA 
 
 
106 
1 000   
 
Bilagor investeringsplan 
Digitalisering av bygglovshandlingar 
Projektnummer 
146 
Vad ska projektet leda till? 
Effektivisering/ekonomi 
Bakgrund 
Vi vill skapa ett digitalt ritningsarkiv för våra bygglovshandlingar och ritningar som finns på mikrofilm. 
 
Vi har ett närarkiv där pågående ärenden förvaras i form av ärendemappar och ett slutarkiv nere i källaren där avslutade ärenden finns på motsvarande sätt. Våra nyare bygglovsä-
renden finns digitalt i vårt verksamhetssystem Vision. Dock finns inte alla ärendemappar inskannande. Då ärendena växer blir det också ont om plats i de båda arkiven. Arkivet i 
källaren är dessutom direkt olämpligt att förvara handlingar i då det går en vattenledning genom rummet och det varit översvämmat tidigare. Förstörda handlingar i slutarkivet 
kan inte ersättas då de inte är sparade digitalt. Byggnadsförvaltningen har under senhösten 2020 gjort en undersökning av ungefärlig kostnad för att skanna in alla pappershand-
lingar i arkivet och har därefter justerat äskandet så att det bättre stämmer överens med faktisk kostnad. 
 
Tidigare hade vi också många mikrofilmskort där det fanns ritningar. Vi kunde inte läsa av dessa då vi saknar en mikrofilmskanner. När kunden begärde ut ritningarna behövde 
vi skicka det till ett annat företag (Arkitektkopia) som skannade in de ritningar vi begärde och skickade det till oss. Detta skapade väntetid för kunden och gav oss ökad administ-
ration. Denna hantering innebar att mycket tid lades ner på att skicka iväg handlingarna och dessutom kostade det oss pengar att få mikrofilmer inskannade. Dessa mikrofilmer 
skannades in under 2019 som en del av detta projekt med att digitalisera bygglovshandlingarna. 
Investeringsbudget 2022–2024 
100 
 

 
Många kommuner har redan digitaliserat sina bygglovshandlingar och skapat ett digitalt ritningsarkiv som är tillgängligt för alla. 
Mål med projektet 
Målet är att bli helt digitala på lång sikt och är ett led i kommunens arbete mot ett e-arkiv. 
Långsiktig effekt (effektmål) 
Mindre administration, vi slipper ägna tid åt att skicka mikrofilmskort 
till annat företag. Det blir effektivare handläggning och bättre service också till kund eftersom vi då kan hämta informationen direkt. 
Aktivitetskostnader 
Budget 2021 
Prel budget 2022 
Prel plan 2023 
Prel plan 2024 
Driftskostnader 
 
 
 
 
Investeringens kapitalkostnader 
106 
105 
 
 
Investeringsutgifter 
106 
1 000 
 
 
VA-verksamhet (NSVA) 
Investeringsbudget 
Vad ska projektet leda till? 
Nr 
Investeringsprojekt 
Budget 2021 
Prel budget 2022 
Prel plan 2023 
Prel plan 2024 
NSVA Landsbygdsinvesteringar, ej tax-
Nästa generation i fokus 
265 
edrivand 
5 400 
3 600 
400 
400 
Övrigt 
266 
Ny investeringar NSVA 
3 750 
17 620 
7 325 
2 160 
Övrigt 
266 
Reinvesteringar NSVA 
27 342 
29 730 
34 021 
33 455 
SUMMA 
 
 
36 492 
50 950 
41 746 
36 015 
Bilagor investeringsplan 
NSVA Landsbygdsinvesteringar, ej taxedrivand 
Projektnummer 
265 
Investeringsbudget 2022–2024 
101 
 

Vad ska projektet leda till? 
Nästa generation i fokus 
Aktivitetskostnader 
Budget 2021 
Prel budget 2022 
Prel plan 2023 
Prel plan 2024 
Driftskostnader 
 
 
 
 
Investeringens kapitalkostnader 
 
 
 
 
Investeringsutgifter 
5 400 
3 600 
400 
400 
Ny investeringar NSVA 
Projektnummer 
266 
Vad ska projektet leda till? 
Övrigt 
Aktivitetskostnader 
Budget 2021 
Prel budget 2022 
Prel plan 2023 
Prel plan 2024 
Driftskostnader 
 
 
 
 
Investeringens kapitalkostnader 
837 
923 
 
 
Investeringsutgifter 
3 750 
17 620 
7 325 
2 160 
Reinvesteringar NSVA 
Projektnummer 
266 
Vad ska projektet leda till? 
Övrigt 
Aktivitetskostnader 
Budget 2021 
Prel budget 2022 
Prel plan 2023 
Prel plan 2024 
Driftskostnader 
 
 
 
 
Investeringens kapitalkostnader 
2 789 
4 183 
 
 
Investeringsutgifter 
27 342 
29 730 
34 021 
33 455 
Investeringsbudget 2022–2024 
102 
 

 
Investeringsbudget 2022–2024 
103