This is an HTML version of an attachment to the Freedom of Information request 'Lönelista för Anna Whitlocks gymnasium'.

Anna Whitlock - april 2022
Befattning
Baslön Lönetill Övr till Totallön
BIBLIOTEKARIE
37 100
0
0
37 100
BIBLIOTEKARIE
39 300
0
0
39 300
BIBLIOTEKARIE
40 500
0
0
40 500
BIBLIOTEKARIE
40 500
0
0
40 500
FÖRSTELÄRARE KARRIÄRTJÄNST
51 000
0
0
51 000
FÖRSTELÄRARE KARRIÄRTJÄNST
51 400
0
0
51 400
FÖRSTELÄRARE KARRIÄRTJÄNST
51 800
0
0
51 800
FÖRSTELÄRARE KARRIÄRTJÄNST
52 000
0
0
52 000
FÖRSTELÄRARE KARRIÄRTJÄNST
52 400
0
0
52 400
FÖRSTELÄRARE KARRIÄRTJÄNST
53 600
0
0
53 600
FÖRSTELÄRARE KARRIÄRTJÄNST
53 600
0
0
53 600
FÖRSTELÄRARE KARRIÄRTJÄNST
54 100
0
0
54 100
FÖRSTELÄRARE KARRIÄRTJÄNST
57 170
0
0
57 170
INTENDENT
40 300
0
0
40 300
IT-SAMORDNARE
41 500
0
0
41 500
IT-TEKNIKER
30 000
0
0
30 000
KOCK
23 500
0
0
23 500
KOCK
27 460
0
0
27 460
KOCK
28 230
0
0
28 230
KOCK
28 810
0
0
28 810
KOCK
29 510
0
0
29 510
KOCK
30 010
0
0
30 010
KOCK
31 720
0
0
31 720
KÖKSBITRÄDE
20 850
0
0
20 850
KÖKSBITRÄDE
23 360
0
0
23 360
KÖKSBITRÄDE
23 370
0
0
23 370
KÖKSBITRÄDE
25 000
0
0
25 000
KÖKSBITRÄDE
25 050
0
0
25 050
KÖKSBITRÄDE
25 250
0
0
25 250
KÖKSBITRÄDE
25 550
0
0
25 550
KÖKSBITRÄDE
26 030
0
0
26 030
KÖKSBITRÄDE
27 260
0
0
27 260
KÖKSBITRÄDE
27 800
0
0
27 800
KÖKSCHEF
38 700
0
0
38 700
KÖKSCHEF
49 000
0
0
49 000
LEKTOR KARRIÄRTJÄNST
62 500
0
0
62 500
LÄRARASSISTENT
20 600
0
0
20 600
LÄRARE BILD
44 400
0
0
44 400
LÄRARE BILD
46 200
0
0
46 200
LÄRARE GY EKONOMISKA ÄMNEN
44 050
0
0
44 050
LÄRARE GY EKONOMISKA ÄMNEN
44 500
0
0
44 500
LÄRARE GY EKONOMISKA ÄMNEN
44 850
0
0
44 850
LÄRARE GY EKONOMISKA ÄMNEN
49 900
0
0
49 900
LÄRARE GY MATEMATIK/NATURORIENTERANDE ÄMNEN
39 000
0
0
39 000
LÄRARE GY MATEMATIK/NATURORIENTERANDE ÄMNEN
39 350
0
0
39 350
LÄRARE GY MATEMATIK/NATURORIENTERANDE ÄMNEN
40 000
0
0
40 000
LÄRARE GY MATEMATIK/NATURORIENTERANDE ÄMNEN
40 000
0
0
40 000

Anna Whitlock - april 2022
Befattning
Baslön Lönetill Övr till Totallön
LÄRARE GY MATEMATIK/NATURORIENTERANDE ÄMNEN
40 410
0
0
40 410
LÄRARE GY MATEMATIK/NATURORIENTERANDE ÄMNEN
40 800
0
0
40 800
LÄRARE GY MATEMATIK/NATURORIENTERANDE ÄMNEN
41 100
0
0
41 100
LÄRARE GY MATEMATIK/NATURORIENTERANDE ÄMNEN
41 750
0
0
41 750
LÄRARE GY MATEMATIK/NATURORIENTERANDE ÄMNEN
41 800
0
0
41 800
LÄRARE GY MATEMATIK/NATURORIENTERANDE ÄMNEN
42 800
0
0
42 800
LÄRARE GY MATEMATIK/NATURORIENTERANDE ÄMNEN
43 150
0
0
43 150
LÄRARE GY MATEMATIK/NATURORIENTERANDE ÄMNEN
43 150
0
0
43 150
LÄRARE GY MATEMATIK/NATURORIENTERANDE ÄMNEN
43 150
0
0
43 150
LÄRARE GY MATEMATIK/NATURORIENTERANDE ÄMNEN
43 150
0
0
43 150
LÄRARE GY MATEMATIK/NATURORIENTERANDE ÄMNEN
43 300
0
0
43 300
LÄRARE GY MATEMATIK/NATURORIENTERANDE ÄMNEN
43 350
0
0
43 350
LÄRARE GY MATEMATIK/NATURORIENTERANDE ÄMNEN
43 350
0
0
43 350
LÄRARE GY MATEMATIK/NATURORIENTERANDE ÄMNEN
43 500
0
0
43 500
LÄRARE GY MATEMATIK/NATURORIENTERANDE ÄMNEN
43 500
0
0
43 500
LÄRARE GY MATEMATIK/NATURORIENTERANDE ÄMNEN
43 650
0
0
43 650
LÄRARE GY MATEMATIK/NATURORIENTERANDE ÄMNEN
44 000
0
0
44 000
LÄRARE GY MATEMATIK/NATURORIENTERANDE ÄMNEN
44 050
0
0
44 050
LÄRARE GY MATEMATIK/NATURORIENTERANDE ÄMNEN
44 500
0
0
44 500
LÄRARE GY MATEMATIK/NATURORIENTERANDE ÄMNEN
44 650
0
0
44 650
LÄRARE GY MATEMATIK/NATURORIENTERANDE ÄMNEN
44 850
0
0
44 850
LÄRARE GY MATEMATIK/NATURORIENTERANDE ÄMNEN
45 000
0
0
45 000
LÄRARE GY MATEMATIK/NATURORIENTERANDE ÄMNEN
45 500
0
0
45 500
LÄRARE GY MATEMATIK/NATURORIENTERANDE ÄMNEN
45 520
0
0
45 520
LÄRARE GY MATEMATIK/NATURORIENTERANDE ÄMNEN
45 650
0
0
45 650
LÄRARE GY MATEMATIK/NATURORIENTERANDE ÄMNEN
45 650
0
0
45 650
LÄRARE GY MATEMATIK/NATURORIENTERANDE ÄMNEN
45 650
0
0
45 650
LÄRARE GY MATEMATIK/NATURORIENTERANDE ÄMNEN
46 650
0
0
46 650
LÄRARE GY MATEMATIK/NATURORIENTERANDE ÄMNEN
46 650
0
0
46 650
LÄRARE GY MATEMATIK/NATURORIENTERANDE ÄMNEN
46 850
0
0
46 850
LÄRARE GY MATEMATIK/NATURORIENTERANDE ÄMNEN
47 750
0
0
47 750
LÄRARE GY MATEMATIK/NATURORIENTERANDE ÄMNEN
48 350
0
0
48 350
LÄRARE GY MATEMATIK/NATURORIENTERANDE ÄMNEN
48 750
0
0
48 750
LÄRARE GY MATEMATIK/NATURORIENTERANDE ÄMNEN
49 400
0
0
49 400
LÄRARE GY MATEMATIK/NATURORIENTERANDE ÄMNEN
49 900
0
0
49 900
LÄRARE GY SVENSKA/SAMHÄLLSORIENTERANDE ÄMNEN
38 350
0
0
38 350
LÄRARE GY SVENSKA/SAMHÄLLSORIENTERANDE ÄMNEN
38 500
0
0
38 500
LÄRARE GY SVENSKA/SAMHÄLLSORIENTERANDE ÄMNEN
39 500
0
0
39 500
LÄRARE GY SVENSKA/SAMHÄLLSORIENTERANDE ÄMNEN
39 650
0
0
39 650
LÄRARE GY SVENSKA/SAMHÄLLSORIENTERANDE ÄMNEN
39 650
0
0
39 650
LÄRARE GY SVENSKA/SAMHÄLLSORIENTERANDE ÄMNEN
40 000
0
0
40 000
LÄRARE GY SVENSKA/SAMHÄLLSORIENTERANDE ÄMNEN
40 550
0
0
40 550
LÄRARE GY SVENSKA/SAMHÄLLSORIENTERANDE ÄMNEN
41 350
0
0
41 350
LÄRARE GY SVENSKA/SAMHÄLLSORIENTERANDE ÄMNEN
41 850
0
0
41 850
LÄRARE GY SVENSKA/SAMHÄLLSORIENTERANDE ÄMNEN
41 950
0
0
41 950
LÄRARE GY SVENSKA/SAMHÄLLSORIENTERANDE ÄMNEN
42 300
0
0
42 300
LÄRARE GY SVENSKA/SAMHÄLLSORIENTERANDE ÄMNEN
42 800
0
0
42 800

Anna Whitlock - april 2022
Befattning
Baslön Lönetill Övr till Totallön
LÄRARE GY SVENSKA/SAMHÄLLSORIENTERANDE ÄMNEN
42 850
0
0
42 850
LÄRARE GY SVENSKA/SAMHÄLLSORIENTERANDE ÄMNEN
42 850
0
0
42 850
LÄRARE GY SVENSKA/SAMHÄLLSORIENTERANDE ÄMNEN
43 000
0
0
43 000
LÄRARE GY SVENSKA/SAMHÄLLSORIENTERANDE ÄMNEN
43 300
0
0
43 300
LÄRARE GY SVENSKA/SAMHÄLLSORIENTERANDE ÄMNEN
43 300
0
0
43 300
LÄRARE GY SVENSKA/SAMHÄLLSORIENTERANDE ÄMNEN
43 650
0
0
43 650
LÄRARE GY SVENSKA/SAMHÄLLSORIENTERANDE ÄMNEN
43 650
0
0
43 650
LÄRARE GY SVENSKA/SAMHÄLLSORIENTERANDE ÄMNEN
43 700
0
0
43 700
LÄRARE GY SVENSKA/SAMHÄLLSORIENTERANDE ÄMNEN
43 850
0
0
43 850
LÄRARE GY SVENSKA/SAMHÄLLSORIENTERANDE ÄMNEN
43 850
0
0
43 850
LÄRARE GY SVENSKA/SAMHÄLLSORIENTERANDE ÄMNEN
44 150
0
0
44 150
LÄRARE GY SVENSKA/SAMHÄLLSORIENTERANDE ÄMNEN
44 650
0
0
44 650
LÄRARE GY SVENSKA/SAMHÄLLSORIENTERANDE ÄMNEN
44 650
0
0
44 650
LÄRARE GY SVENSKA/SAMHÄLLSORIENTERANDE ÄMNEN
44 850
0
0
44 850
LÄRARE GY SVENSKA/SAMHÄLLSORIENTERANDE ÄMNEN
45 150
7 676
0
52 826
LÄRARE GY SVENSKA/SAMHÄLLSORIENTERANDE ÄMNEN
47 250
0
0
47 250
LÄRARE GY SVENSKA/SAMHÄLLSORIENTERANDE ÄMNEN
49 250
0
0
49 250
LÄRARE GY SVENSKA/SPRÅK
39 850
0
0
39 850
LÄRARE GY SVENSKA/SPRÅK
40 450
0
0
40 450
LÄRARE GY SVENSKA/SPRÅK
41 850
0
0
41 850
LÄRARE GY SVENSKA/SPRÅK
42 150
0
0
42 150
LÄRARE GY SVENSKA/SPRÅK
42 650
0
0
42 650
LÄRARE GY SVENSKA/SPRÅK
42 650
0
0
42 650
LÄRARE GY SVENSKA/SPRÅK
42 700
0
0
42 700
LÄRARE GY SVENSKA/SPRÅK
42 800
0
0
42 800
LÄRARE GY SVENSKA/SPRÅK
42 850
0
0
42 850
LÄRARE GY SVENSKA/SPRÅK
42 850
0
0
42 850
LÄRARE GY SVENSKA/SPRÅK
43 000
0
0
43 000
LÄRARE GY SVENSKA/SPRÅK
43 150
0
0
43 150
LÄRARE GY SVENSKA/SPRÅK
43 650
0
0
43 650
LÄRARE GY SVENSKA/SPRÅK
43 750
0
0
43 750
LÄRARE GY SVENSKA/SPRÅK
44 000
0
0
44 000
LÄRARE GY SVENSKA/SPRÅK
44 000
0
0
44 000
LÄRARE GY SVENSKA/SPRÅK
44 350
0
0
44 350
LÄRARE GY SVENSKA/SPRÅK
44 600
0
0
44 600
LÄRARE GY SVENSKA/SPRÅK
44 600
0
0
44 600
LÄRARE GY SVENSKA/SPRÅK
44 600
0
0
44 600
LÄRARE GY SVENSKA/SPRÅK
45 450
0
0
45 450
LÄRARE GY SVENSKA/SPRÅK
46 750
0
0
46 750
LÄRARE GY SVENSKA/SPRÅK
46 800
0
0
46 800
LÄRARE GY SVENSKA/SPRÅK
49 140
0
0
49 140
LÄRARE GY TEKNISKA ÄMNEN
43 750
0
0
43 750
LÄRARE IDROTT
39 650
0
0
39 650
LÄRARE IDROTT
42 350
0
0
42 350
LÄRARE IDROTT
42 800
0
0
42 800
LÄRARE IDROTT
43 650
0
0
43 650
LÄRARE PRAKTISKT/ETSTETISK ÄMNE
41 650
0
0
41 650

Anna Whitlock - april 2022
Befattning
Baslön Lönetill Övr till Totallön
LÄRARE PRAKTISKT/ETSTETISK ÄMNE
41 850
0
0
41 850
LÄRARE PRAKTISKT/ETSTETISK ÄMNE
41 850
0
0
41 850
LÄRARE PRAKTISKT/ETSTETISK ÄMNE
42 600
0
0
42 600
LÄRARE PRAKTISKT/ETSTETISK ÄMNE
43 350
0
0
43 350
LÄRARE PRAKTISKT/ETSTETISK ÄMNE
43 350
0
0
43 350
LÄRARE PRAKTISKT/ETSTETISK ÄMNE
44 150
0
0
44 150
LÄRARE PRAKTISKT/ETSTETISK ÄMNE
45 650
0
0
45 650
LÄRARE PRAKTISKT/ETSTETISK ÄMNE
47 850
0
0
47 850
LÄRARE PRAKTISKT/ETSTETISK ÄMNE
51 000
0
0
51 000
LÄRARE ÖVRIGA ÄMNEN
43 650
0
0
43 650
REKTOR
77 850
0
0
77 850
REKTOR BITRÄDANDE
60 000
0
0
60 000
REKTOR BITRÄDANDE
62 500
0
0
62 500
REKTOR BITRÄDANDE
63 500
0
0
63 500
REKTOR BITRÄDANDE
64 100
0
0
64 100
REKTOR BITRÄDANDE
64 300
0
0
64 300
REKTOR BITRÄDANDE
71 000
0
0
71 000
SKOLASSISTENT
33 800
0
0
33 800
SKOLASSISTENT
34 200
0
0
34 200
SKOLKURATOR
40 000
0
0
40 000
SKOLKURATOR
40 600
0
0
40 600
SKOLKURATOR
43 100
0
0
43 100
SKOLKURATOR
44 300
0
0
44 300
SKOLSEKRETERARE
37 300
0
0
37 300
SKOLSEKRETERARE
38 500
0
0
38 500
SKOLSKÖTERSKA
40 000
0
0
40 000
SKOLSKÖTERSKA
44 900
0
0
44 900
SKOLSKÖTERSKA
45 400
0
0
45 400
SKOLVAKTMÄSTARE
29 290
0
0
29 290
SKOLVAKTMÄSTARE
29 500
0
0
29 500
SKOLVAKTMÄSTARE
32 125
0
0
32 125
SPECIALPEDAGOG MED FERIER
45 850
0
0
45 850
SPECIALPEDAGOG MED FERIER
47 000
0
0
47 000
SPECIALPEDAGOG MED FERIER
47 500
0
0
47 500
SPECIALPEDAGOG MED FERIER
49 200
0
0
49 200
STUDIE/YRKESVÄGLEDARE
39 350
0
0
39 350
STUDIE/YRKESVÄGLEDARE
42 200
0
0
42 200
STUDIE/YRKESVÄGLEDARE
44 150
0
0
44 150