This is an HTML version of an attachment to the Freedom of Information request 'Begäran att få ta del av en allmän handling'.