Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Lönelistor trafikkontoret avd park och stadsmiljö'.


   
Trafikkontoret 
               
 
               
 
 Sida 1 (1)  
 
 
2022-03-28 
 
 
 
Lönelista 
Avdelning 
Enhet 
Månadslön 
Stadsmiljö 
Park & Stadsmiljö 
32 000 
Stadsmiljö 
Park & Stadsmiljö 
45 100 
Stadsmiljö 
Park & Stadsmiljö 
45 500 
Stadsmiljö 
Park & Stadsmiljö 
46 200 
Stadsmiljö 
Park & Stadsmiljö 
46 000 
Stadsmiljö 
Park & Stadsmiljö 
55 000 
Stadsmiljö 
Park & Stadsmiljö 
46 600 
Stadsmiljö 
Park & Stadsmiljö 
47 100 
Stadsmiljö 
Park & Stadsmiljö 
46 900 
Stadsmiljö 
Park & Stadsmiljö 
46 400 
Stadsmiljö 
Park & Stadsmiljö 
52 300 
Stadsmiljö 
Park & Stadsmiljö 
50 300 
Stadsmiljö 
Park & Stadsmiljö 
47 300 
Stadsmiljö 
Park & Stadsmiljö 
51 900 
Stadsmiljö 
Park & Stadsmiljö 
54 400 
Stadsmiljö 
Park & Stadsmiljö 
50 100 
Stadsmiljö 
Park & Stadsmiljö 
50 700 
Stadsmiljö 
Park & Stadsmiljö 
53 300 
Stadsmiljö 
Park & Stadsmiljö 
78 100 
Stadsmiljö 
Park & Stadsmiljö 
52 900