Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Upphandlingsavtal, arbetsbeskrivning med BDX.'.

From:                                 Kommunstaben Allmän E-postadress
Sent:                                  Mon, 21 Feb 2022 13:22:00 +0000
To:                                      Kommunstaben Allmän E-postadress
Subject:                             VB: VB: Ärende från kundcenter [2022KC25236]
Attachments:                   image1.jpg, image2.jpg
Categories:                       Ankie
-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: Jan Trohedsen  
Skickat: den 17 februari 2022 17:56 
Till: Luleå Kommun 
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Upphandlingsavtal, arbetsbeskrivning med BDX. 
Till Luleå kommun, 
Begäran om allmän handling med arbetsbeskrivning/uppdragsbeskrivning för den del som avser 
hyresfastighetsförvaltning vintertid. 
Om sekretess framkommer vid eventuell sekretess prövning begär jag att få begärd handling 
utlämnad efter maskning. 
Med vänlig hälsning, 
Jan Trohedsen 
------------------------------------------------------------------- 
Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd 
denna e-postadress för alla svar till denna begäran: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx 
Är xxxxx.xxxxxx@xxxxx.xx fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Luleå kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till 
xxxx@xxxxxxxxxx.xx: 
https://handlingar.se/sv/change_request/new?body=lulea_kommun 
Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. 
Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan 
dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy: 
https://handlingar.se/sv/help/officers 
Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd. 
Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka 
hit från din organisations sida om allmänna handlingar. 
-------------------------------------------------------------------