Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Fakturakopior Jet Luft i Jönköping AB'.

Faktura
Fakturanummer 4034
Säljare
Köpare
Fakturameddelande
JET-LUFT AB
Jönköpings kommun
Vid betalning efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta m
(PartsID: 5562313055)
(GLN: 7350040360002)
ed 18%  över gällande diskonto.
Box 393
55115 JÖNKÖPING SE
55302 JÖNKÖPING SE
Kontaktuppgifter
Kontakt: Lennarth Andersson
Telefon: 036310760
Fax: 036310761
Email: xxxx@xxxxxxx.xx
Beställarreferens
55RIKMI
Vår referens
Lennarth  Andersson
Fakturadatum
2021-07-09
Er kontakt
55RIKMI
Dokumentreferens
URN:urn:sfti:documents:object:
Fakturans valuta
SEK
2065729562
URN:urn:sfti:documents:object:
Ert VAT-nummer
SE2120000
2065729505
Betalningsvillkor
30 dagar netto
53001
Förfallodatum
2021-08-08
Ert organisationsnr
2120000530
Dröjsmålsränta
18.00%
Fakturarader (10 styck)
Radn
Fakturerad
Summan
Orderref
Följesedel
Benämning
À-pris
Summa
Skatt
Datum
Artikelnummer
r
kvantitet
inkluderar
/radnr
/radnr
25.00
2021-07-
1 RAMAVTAL 16/108-2
0.00
0.00 SEK
0.00 SEK
2012-0071
20111
%
09
2
0.00 SEK
2012-0071
Ombyggnad av Star Center till evakueringskök/matsal.
3
0.00 SEK
2012-0071
Delfaktura nr 3.
4
0.00 SEK
2012-0071
Projektnummer: 367900
5
0.00 SEK
2012-0071
Objektnummer: 648500
33600.00
25.00
2021-07-
7 - Projektering/utredning
84.00 Tim
400.00 SEK
2012-0071
SEK
%
09
238000.00
25.00
2021-07-
8 - Arbetstid montör
680.00 Tim
350.00 SEK
2012-0071
SEK
%
09
63800.00
25.00
2021-07-
9 - Lager/övrigt enligt specifikation
2012-0071
SEK
%
09
373515.16
25.00
2021-07-
10 - Material enligt bilaga
2012-0071
SEK
%
09
25.00
2021-07-
11 - Förbrukningsmaterial
6500.00 SEK
2012-0071
%
09
Fakturans mervärdesskatter
Omräknat
Skattepliktigt
Ev ursprunglig fakturas
Skattesats
Skattebelopp
Ev undantagsorsak
skattebelopp
belopp
skatt
25.00% 178853.79 SEK
715415.16 SEK
Totalbelopp
Summa radbelopp
Fakturerat belopp exkl moms
Mervärdesskatt
Beloppsutjämning
Fakturan totalt (inkl mervärdesskatt)
715415.16 SEK
715415.16 SEK
178853.79 SEK
0.05 SEK
894269.00 SEK
Denna faktura kan betalas till:
Bankgiro
Ange vid betalning via BG
Företagets säte
F-skatt
50674951
Jönköping SE
Godkänd för F-skatt
Plusgiro
Ange vid betalning via PG
Organisationsnummer
Momsregistreringsnummer
43917624
5562313055
SE556231305501
Bank(BIC):
Ange vid betalning via bank
42301300494
Fakturabilden baseras på ett elektroniskt svefakturadokument
1 / 1