Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Fakturakopior Jet Luft i Jönköping AB'.

Faktura
Fakturanummer 4025
Säljare
Köpare
Fakturameddelande
JET-LUFT AB
Jönköpings kommun
Vid betalning efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta m
(PartsID: 5562313055)
(GLN: 7350040360002)
ed 18%  över gällande diskonto.
Box 393
55115 JÖNKÖPING SE
55302 JÖNKÖPING SE
Kontaktuppgifter
Kontakt: Lennarth Andersson
Telefon: 036310760
Fax: 036310761
Email: xxxx@xxxxxxx.xx
Beställarreferens
55RIKMI
Vår referens
Lennarth  Andersson
Fakturadatum
2021-05-26
Er kontakt
55RIKMI
Dokumentreferens
URN:urn:sfti:documents:object:
Fakturans valuta
SEK
2052279761
URN:urn:sfti:documents:object:
Ert VAT-nummer
SE2120000
2052279740
Betalningsvillkor
30 dagar netto
53001
Förfallodatum
2021-06-25
Ert organisationsnr
2120000530
Dröjsmålsränta
18.00%
Fakturarader (8 styck)
Radn
Fakturerad
Summan
Orderref
Följesedel
Benämning
À-pris
Summa
Skatt
Datum
Artikelnummer
r
kvantitet
inkluderar
/radnr
/radnr
25.00
2021-05-
1 RAMAVTAL 16/108-2
0.00
0.00 SEK
0.00 SEK
2012-0071
20111
%
26
2
0.00 SEK
2012-0071
Ombyggnad av Star Center till evakueringskök/matsal.
3
0.00 SEK
2012-0071
Delfaktura nr 2.
4
0.00 SEK
2012-0071
Projektnummer: 367900.
5
0.00 SEK
2012-0071
Objektnummer: 648500.
7
0.00 SEK
2012-0071
Leverans och montage av luftbehandlingsaggregat och
8
0.00 SEK
2012-0071
kombihuv/ takgenomföring.
241700.00
25.00
2021-05-
9 - Material enligt bilaga
2012-0071
SEK
%
26
Fakturans mervärdesskatter
Omräknat
Skattepliktigt
Ev ursprunglig fakturas
Skattesats
Skattebelopp
Ev undantagsorsak
skattebelopp
belopp
skatt
25.00%
60425.00 SEK
241700.00 SEK
Totalbelopp
Summa radbelopp
Fakturerat belopp exkl moms
Mervärdesskatt
Beloppsutjämning
Fakturan totalt (inkl mervärdesskatt)
241700.00 SEK
241700.00 SEK
60425.00 SEK
302125.00 SEK
Denna faktura kan betalas till:
Bankgiro
Ange vid betalning via BG
Företagets säte
F-skatt
50674951
Jönköping SE
Godkänd för F-skatt
Plusgiro
Ange vid betalning via PG
Organisationsnummer
Momsregistreringsnummer
43917624
5562313055
SE556231305501
Bank(BIC):
Ange vid betalning via bank
42301300494
Fakturabilden baseras på ett elektroniskt svefakturadokument
1 / 1