Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Fakturakopior Jet Luft i Jönköping AB'.


..  .. 
Il.Il  JONKOPINGS 
W KOMMUN
Ramavtal 
2018-08-24 
-----------� --------------------
Avtalsnamn  Luftbehandlingsarbeten 
Ref.  nr. 
16/108-2 
Startdatum  2019-01-01 
Slutdatum  2020-12-31 
Förlängning  2 st förlängningar a 1 år 
Avtals parter 
Köpare 
Säljare 
Jönköpings kommun 
Jet luft i Jönköping Aktiebolag 
2120000530 
5562313055 
Adress 
Adress 
55189 
Bultvägen 6 B 
JÖNKÖPING 
55302 
Sverige 
JÖNKÖPING 
Sverige 
Kontaktperson 
Kontaktperson 
Peter Strandsäter 
036-102461 (tel)
+46 36 310760
036-102461 (mob)
( xxxxxxxx@xxxxxxx.xx
xxxxx.xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
1. AFA Administrativa föreskrifter
AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 
Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 12 med de ändringar som framgår av dessa 
föreskrifter.  För ramavtalet gäller ABT 06 för totalentreprenader avseende Luftbehandlingsarbeten. 
AFA Allmän orientering 
Ramavtal för löpande luftbehandlingsarbeten på område söder/väster inkl Habo kommun. 

Entreprenör: Jet Luft AB 556231-3055 
AFA. 1  Kontaktuppgifter 
Sida 1/27