Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Fakturakopior Jet Luft i Jönköping AB'.

Faktura
Fakturanummer 4087
Säljare
Köpare
Fakturameddelande
Jet luft i Jönköping Aktiebolag
Jönköpings kommun
(GLN: 7365562313054)
(GLN: 7350040360002)
Bultvägen 6 B
Box 393
55302 Jönköping SE
55115 JÖNKÖPING SE
Kontaktuppgifter
Kontakt: Jet luft i Jönköping
Aktiebolag
Telefon: 036310760
Email: xxxxxxxx@xxxxxxx.xx
Beställarreferens
55LALEN
Dokumentreferens
URN:urn:sfti:documents:object:
Fakturadatum
2021-11-17
2103809542
Er kontakt
55LALEN
Fakturans valuta
SEK
Ert VAT-nummer
SE2120000
Betalningsvillkor
30 dagar netto
53001
Förfallodatum
2021-12-16
Ert organisationsnr
2120000530
Fakturarader (2 styck)
Radn
Följesedel
r
Benämning
Fakturerad
kvantitet
À-pris
Summa
Summan
inkluderar
Skatt Orderref
/radnr
/radnr
Datum
Artikelnummer
1
0.00 SEK
555807
20107   RAMAVTAL 16/108-2
              Omställning Bäckadal Etapp 1 del 2.
              Delfaktura nr 3.
              -Leverans av aggregat 57-01-01-LA, 57-01-04-LA
2 Leverans av aggregat
1.00 st 386000.0000
386000.00
25.00
SEK
SEK
% 555807
004
Fakturans mervärdesskatter
Skattesats Skattebelopp
Omräknat
Skattepliktigt
skattebelopp
belopp
Ev undantagsorsak
Ev ursprunglig fakturas
skatt
25.00% 96500.00 SEK
386000.00 SEK
Totalbelopp
Summa radbelopp
Fakturerat belopp exkl moms
Mervärdesskatt
Beloppsutjämning
Fakturan totalt (inkl mervärdesskatt)
386000.00 SEK
386000.00 SEK
96500.00 SEK
482500.00 SEK
Denna faktura kan betalas till:
Bankgiro

Ange vid betalning via BG
Företagets säte
F-skatt
50674951
408765
SE
Godkänd för F-skatt
Plusgiro
Ange vid betalning via PG
Organisationsnummer
Momsregistreringsnummer
43917624
408765
5562313055
SE556231305501
Bank(BIC):ELLFSESS
Ange vid betalning via bank
90251653295
408765
Fakturabilden baseras på ett elektroniskt svefakturadokument
1 / 1