Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Fakturakopior Jet Luft i Jönköping AB'.

Faktura
Fakturanummer 4081
Säljare
Köpare
Fakturameddelande
JET-LUFT AB
Jönköpings kommun
Vid betalning efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta m
(GLN: 7365562313054)
(GLN: 7350040360002)
ed 18%  över gällande diskonto.
Box 393
55115 JÖNKÖPING SE
55302 JÖNKÖPING SE
Kontaktuppgifter
Kontakt: Lennarth Andersson
Telefon: 036310760
Fax: 036310761
Email: xxxx@xxxxxxx.xx
Beställarreferens
55WAHRA
Vår referens
Lennarth  Andersson
Fakturadatum
2021-10-19
Er kontakt
55WAHRA
Dokumentreferens
URN:urn:sfti:documents:object:
Fakturans valuta
SEK
2094497016
URN:urn:sfti:documents:object:
Ert VAT-nummer
SE2120000
2094497014
Betalningsvillkor
30 dagar netto
53001
Förfallodatum
2021-11-18
Ert organisationsnr
2120000530
Dröjsmålsränta
18.00%
Fakturarader (4 styck)
Radn
Fakturerad
Summan
Orderref
Följesedel
Benämning
À-pris
Summa
Skatt
Datum
Artikelnummer
r
kvantitet
inkluderar
/radnr
/radnr
25.00
2021-10-
1 RAMAVTAL 16/108-2
0.00
0.00 SEK
0.00 SEK
21063
%
19
2
0.00 SEK
Flahults sporthall- byte av fläktlager
25.00
2021-10-
4 - Arbetstid
14.00 Tim
350.00 SEK 4900.00 SEK
%
19
25.00
2021-10-
5 - Lager/övrigt enligt specifikation
1550.00 SEK
%
19
Fakturans mervärdesskatter
Omräknat
Skattepliktigt
Ev ursprunglig fakturas
Skattesats
Skattebelopp
Ev undantagsorsak
skattebelopp
belopp
skatt
25.00%
1612.50 SEK
6450.00 SEK
Totalbelopp
Summa radbelopp
Fakturerat belopp exkl moms
Mervärdesskatt
Beloppsutjämning
Fakturan totalt (inkl mervärdesskatt)
6450.00 SEK
6450.00 SEK
1612.50 SEK
0.50 SEK
8063.00 SEK
Denna faktura kan betalas till:
Bankgiro
Ange vid betalning via BG
Företagets säte
F-skatt
50674951
Jönköping SE
Godkänd för F-skatt
Plusgiro
Ange vid betalning via PG
Organisationsnummer
Momsregistreringsnummer
43917624
5562313055
SE556231305501
Bank(BIC):
Ange vid betalning via bank
42301300494
Fakturabilden baseras på ett elektroniskt svefakturadokument
1 / 1