Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Fakturakopior Jet Luft i Jönköping AB'.

Faktura
Fakturanummer 4045
Säljare
Köpare
Fakturameddelande
JET-LUFT AB
Jönköpings kommun
Vid betalning efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta m
(PartsID: 5562313055)
(GLN: 7350040360002)
ed 18%  över gällande diskonto.
Box 393
55115 JÖNKÖPING SE
55302 JÖNKÖPING SE
Kontaktuppgifter
Kontakt: Lennarth Andersson
Telefon: 036310760
Fax: 036310761
Email: xxxx@xxxxxxx.xx
Beställarreferens
55DAAGH
Vår referens
Lennarth  Andersson
Fakturadatum
2021-09-13
Er kontakt
55DAAGH
Dokumentreferens
URN:urn:sfti:documents:object:
Fakturans valuta
SEK
2082552859
URN:urn:sfti:documents:object:
Ert VAT-nummer
SE2120000
2082552848
Betalningsvillkor
30 dagar netto
53001
Förfallodatum
2021-10-13
Ert organisationsnr
2120000530
Dröjsmålsränta
18.00%
Fakturarader (3 styck)
Radn
Fakturerad
Summan
Orderref
Följesedel
Benämning
À-pris
Summa
Skatt
Datum
Artikelnummer
r
kvantitet
inkluderar
/radnr
/radnr
25.00
2021-09-
1 RAMAVTAL 16/108-2
0.00
0.00 SEK
0.00 SEK
21004
%
13
2
0.00 SEK
Lerhagens förskola- problem med ventilation i kök.
25.00
2021-09-
4 - Arbetstid
2.00 Tim
350.00 SEK
700.00 SEK
%
13
Fakturans mervärdesskatter
Omräknat
Skattepliktigt
Ev ursprunglig fakturas
Skattesats
Skattebelopp
Ev undantagsorsak
skattebelopp
belopp
skatt
25.00%
175.00 SEK
700.00 SEK
Totalbelopp
Summa radbelopp
Fakturerat belopp exkl moms
Mervärdesskatt
Beloppsutjämning
Fakturan totalt (inkl mervärdesskatt)
700.00 SEK
700.00 SEK
175.00 SEK
875.00 SEK
Denna faktura kan betalas till:
Bankgiro
Ange vid betalning via BG
Företagets säte
F-skatt
50674951
Jönköping SE
Godkänd för F-skatt
Plusgiro
Ange vid betalning via PG
Organisationsnummer
Momsregistreringsnummer
43917624
5562313055
SE556231305501
Bank(BIC):
Ange vid betalning via bank
42301300494
Fakturabilden baseras på ett elektroniskt svefakturadokument
1 / 1