Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Fakturakopior Jet Luft i Jönköping AB'.

Faktura
Fakturanummer 4035
Säljare
Köpare
Fakturameddelande
JET-LUFT AB
Jönköpings kommun
Vid betalning efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta m
(PartsID: 5562313055)
(GLN: 7350040360002)
ed 18%  över gällande diskonto.
Box 393
55115 JÖNKÖPING SE
55302 JÖNKÖPING SE
Kontaktuppgifter
Kontakt: Lennarth Andersson
Telefon: 036310760
Fax: 036310761
Email: xxxx@xxxxxxx.xx
Beställarreferens
55LALEN
Vår referens
Lennarth  Andersson
Fakturadatum
2021-07-09
Er kontakt
55LALEN
Dokumentreferens
URN:urn:sfti:documents:object:
Fakturans valuta
SEK
2065729650
URN:urn:sfti:documents:object:
Ert VAT-nummer
SE2120000
2065729565
Betalningsvillkor
30 dagar netto
53001
Förfallodatum
2021-08-08
Ert organisationsnr
2120000530
Dröjsmålsränta
18.00%
Fakturarader (7 styck)
Radn
Fakturerad
Summan
Orderref
Följesedel
Benämning
À-pris
Summa
Skatt
Datum
Artikelnummer
r
kvantitet
inkluderar
/radnr
/radnr
25.00
2021-07-
1 RAMAVTAL 16/108-2
0.00
0.00 SEK
0.00 SEK
555807
20107
%
09
2
0.00 SEK
555807
Omställning Bäckadal Etapp 1 del 1.
4
0.00 SEK
555807
Delfaktura nr 3.
32800.00
25.00
2021-07-
5 - Projektering/utredning
82.00 Tim
400.00 SEK
555807
SEK
%
09
263200.00
25.00
2021-07-
6 - Arbetstid montör
752.00 Tim
350.00 SEK
555807
SEK
%
09
171022.60
25.00
2021-07-
7 - Material enligt bilaga
555807
SEK
%
09
34200.00
25.00
2021-07-
8 - Lager/övrigt
555807
SEK
%
09
Fakturans mervärdesskatter
Omräknat
Skattepliktigt
Ev ursprunglig fakturas
Skattesats
Skattebelopp
Ev undantagsorsak
skattebelopp
belopp
skatt
25.00% 125305.65 SEK
501222.60 SEK
Totalbelopp
Summa radbelopp
Fakturerat belopp exkl moms
Mervärdesskatt
Beloppsutjämning
Fakturan totalt (inkl mervärdesskatt)
501222.60 SEK
501222.60 SEK
125305.65 SEK
-0.25 SEK
626528.00 SEK
Denna faktura kan betalas till:
Bankgiro
Ange vid betalning via BG
Företagets säte
F-skatt
50674951
Jönköping SE
Godkänd för F-skatt
Plusgiro
Ange vid betalning via PG
Organisationsnummer
Momsregistreringsnummer
43917624
5562313055
SE556231305501
Bank(BIC):
Ange vid betalning via bank
42301300494
Fakturabilden baseras på ett elektroniskt svefakturadokument
1 / 1