Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Kommunikation mellan Tina Ghasemi Liljekvist och Stockholm Stad'.