Från: Funktion SLK Rotel-I <[e-postadress]>
Skickat: den 16 december 2021 11:58
Till: Funktion Kommunstyrelsen <[Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: SV: Begäran - påminnelse

 

Hej,

Dessa tre dokument har hittats vid genomsökning i mailkorgar på Rotel I, II och III.

 

Med vänliga hälsningar

 

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­____________________________________

Malin Fredholm

Biträdande borgarrådssekreterare

 

Finansroteln

Stadshuset

105 35 Stockholm

Besöksadress: Ragnar Östbergs plan 1

 

Telefon: 08-508 29 147

Mobil: 076-12 29 147

E-post: [e-postadress]

www.stockholm.se

 

http://slk.intranat.stockholm.se/pagefiles/544166/logotyp_epost.png

 

Information om behandling av personuppgifter
Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag som hanterar personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig. På stockholm.se/dataskydd hittar du information om stadens behandling av personuppgifter.