Från: Funktion SLK socialdemokraterna <[e-postadress]>
Skickat: den 10 december 2021 13:41
Till: Funktion Kommunstyrelsen <[Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: SV: Begäran

 

Hej.

Vi hade två mejl, ett till Karin Wanngård och ett till Jan Valeskog, bifogar dem.

Trevlig helg!

Sarah Heidenborg, borgarrådssekreterare

Socialdemokraternas kansli
Stadsledningskontoret

Stadshuset, 105 35 Stockholm
Telefon: 076-122 92 36
E-post:
[e-postadress]
start.stockholm

http://intranat.stockholm.se/PageFiles/4812/logotyp_epost.png 

 

Information om behandling av personuppgifter
Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag som hanterar personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig. På start.stockholm/dataskydd hittar du information om stadens behandling av personuppgifter.