Från: Lovisa Dahlström <[e-postadress]>
Skickat: den 13 december 2021 10:10
Till: Funktion Kommunstyrelsen <[Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: VB: Begäran

 

Hej!

Här kommer all kommunikation mellan anställda på rotel 5/Trafikroteln och mailadressen nedan.

Vänliga hälsningar,

Lovisa Dahlström, bitr. Borgarrådssekreterare

Miljö- och klimatroteln samt trafikroteln
Miljöpartiet de gröna i Stockholm
Ragnar Östbergs Plan 1, 105 35 Stockholm
Telefon: 076-122 96 17
[e-postadress]