Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Korrespondans mellan Trafikförvaltning och elsparksoperatörer'.

Avstämningsmöte elsparkcyklar 
24 augusti 2021 – Skype 

1.  Trafikkontoret informerar 
Elsparkcykelställen. De nya ställen som har placerats ut diskuterades. Staden efterlyste incitament 
från bolagen för att i högre grad förmå användarna att parkera elsparkcyklarna i ställ. Om det visar 
sig att ställen inte används ska de flyttas till bättre platser. När väl ställen varit i bruk under en tid ska 
de utvärderas för att se om de har haft positiv effekt på parkeringssituationen.  
 
2.  Närvarande bolag informerar 
Bolagens parkeringspatrull. Iza berättade kort om hur parkeringspatrullen arbetar. 
Parkeringspatrullen är ute måndag till söndag under högsäsongen, dock endast kontorstid. De 
arbetar zonindelat och utgår från olika prioritetsgator. Vissa områden ska gås igenom flera gånger 
per dag. När det var som mest arbetade 14 personer under sommaren men man går nu ner till sju 
eller åtta personer i Stockholm under hösten. Om trafikkontoret ser problemområden kan man med 
fördel kontakta framförallt Iza eller Jocke som i sin tur kontakter arbetsledningen för 
parkeringspatrullen. Cecilia påpekade att när vi pratar med parkeringsvakterna så är problemet ofta 
åtgärdat inom 15 minuter medan det kan ta flera timmar för bolagen att åtgärda en sak. 
Trafikkontoret kommer i första hand använda sina egna p-vakter för akuta problem men kommer 
skicka till bolagens parkeringspatrull när man ser återkommande problem på samma plats så att 
patrullen kan lägga in tätare besök på dessa platser.  
 
3.  Övrigt 
P-kaoset. Sommarens p-kaos diskuterades. Det märktes en stor skillnad i antal inkomna klagomål och 
synpunkter när antalet elsparkcyklar passerade 20 000. Mycket av problemen har varit hur 
elsparkcyklarna körs. Många gånger får man intrycket att det är mindreåriga som kör på trottoarer. 
Diskussion om hur bolagen ska hindra personer under 18 att hyra. Hur bolagens personal agerar när 
de byter batterier diskuterades. Trafikkontoret har vid flera tillfällen sett hur bolagens egen personal 
bara byter batteri på elsparkcykeln utan att vare sig ställa upp den eller flytta den till en bättre plats.  
 
Elsparkärendet i nämnden. Information från trafikkontoret om ärendet.  
 
Lånecyklar. Johan informerade att trafikkontoret skrivit avtal med Marfina om lånecyklar. De första 
1000 lånecyklarna ska vara på plats 1 april 2022, 1 000 ytterligare 6 månader senare och resterande 3 
150 kommer vara på plats 1 april 2023. Avtalet är på 7 år från 1 april 2022.  
 
4.  Nästa möte 
28 september 13:00-14:30.