Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Korrespondans mellan Trafikförvaltning och elsparksoperatörer'.

Avstämningsmöte elsparkcyklar 
16 mars 2021 – Skype 

1.  Trafikkontoret informerar 
Trafikkontoret informerar om att det i dagsläget finns ungefär 6600 st elsparkcyklar i drift.  
 
Trafikkontoret arbetar med att se över ett tillvägagångssätt att hantera elsparkcyklarna på 
tillsammans med SKR, Göteborg och Malmö. Beslutet kommer förmodligen att behöva gå via 
kommunfullmäktige och det är även kommunfullmäktige som kommer ta beslut om eventuell taxa.   
 
Transportstyrelsens utredning har publicerats. Frågan diskuterades.. 
 
2.  Närvarande bolag informerar 
Bolt, i och med att vädret blivit bättre har verksamhet återigen lanserats. 
Voi, har arbetat med att förbättra p-förbudsgränserna kring vattnet. 
Bird, ingen uppdatering. 
Moow, ingen uppdatering. 
Lime, ingen uppdatering. 
 
3.  Övrigt 
Vårstädningen och sandsopningen är i gång meddelar trafikkontoret efter en fråga. Johan meddelar 
även att han arbetar med att föra in parkeringsbegränsning kring vattnet i Stockholms stad. 
 
Trafikkontoret håller även på att ta fram en funktion för att ha möjlighet att se långtidsuppställda 
elsparkcyklar i Stockholm. Parkering av cyklar får ske i max 24 timmar innan fordonet måste flyttas. 
 
En del kortflyttar har skett och fakturor kommer att börja skickas ut. Alla parkeringsvakter har 
möjlighet att arbeta med kortflyttar och de flyttar endast elsparkcyklar om de står trafikfarligt eller 
hindrade. Ser staden att det blir mer och mer långtidsuppställda elsparkcyklar så kan det bli aktuellt 
med att flytta elsparkcyklar till uppställningsplatsen i Lunda igen. 
 
Johan påminner bolagen om att skicka in uppgifter om antal elsparkcyklar i drift.