Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Korrespondans mellan Trafikförvaltning och elsparksoperatörer'.

 
Avstämningsmöte 9 
10 juni 2020 – Skype 

1.  Snabb presentation 
 
2.  Research project regarding electric scooters in cooperation between The City of 
Stockholm and Vianova (Thibault Castagne. CEO Vianova). 
Se bilaga Vianova Kickoff Stockholm 
 
3.  Effekter av Corona 
Johan har haft kontakt med bolagen och SL som tidigare diskuterats. SL behöver mest hjälp 
utanför innerstan men där är bolagen inte aktiva. Istället har man underlättat genom att 
möjliggöra parkering nära kollektivtrafiken. Exempelvis genom att tillfälligt tagit bort no 
parking zone vid Odenplan. Vi fortsätter så tillsvidare och Johan informerar om ändring sker 
t.ex. om mängden elsparkcyklar ökar.  
 
4.  Anmälan av antalet elsparkcyklar per 1 juni 
Johan önskar att bolagen månadsvis mejlar antalet mängd elsparkcyklar som bolagen har 
utplacerade. 
 
5.  Vidare diskussion rörande polisens rättsutredning och ansökningar tillstånd enligt 
ordningslagen (Johan) 
Transportstyrelsen har kommit med sin första rapport som går att hämta på deras hemsida.  
 
Polistillstånd kan behövas för användandet av offentlig plats för elsparkcyklarna men inte för 
den enskilda användaren. Polisen informerar att de bedömer ansökningarna i det enskilda 
fallet. Polisen informerar att de ser bland annat över om det är tillfälligt, inom obetydlig 
omfattning och inte inkräktar för någon annans tillstånd. 
 
Det finns inkommande ansökningar hos Polisen. Denna typ av tillstånd är nya och kan behöva 
utredas. 
 
Nästa rapport från Transportstyrelsen kommer i höst och sedan kommer en ny i april 2021. 
 
6.  Information om lånecykelupphandling 
Förvaltningsrätten beslutat att avisa upphandlingen av lånecyklar, trafikkontoret står utan 
anbud. Trafikkontoret ser över hur processen kan gå vidare. En överklagan, göra om 
upphandlingen eller göra något annat. Statsjurist ser över hur trafikkontoret ska agera.  
 
TendSign om det kommer en ny upphandling. 
 
7.  Övriga frågor 
 
8.  Nästa möte 
Trafikkontoret återkommer, eventuellt 25 augusti.