Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Information om Götalandsbanan - nya stambanor för höghastighetståg'.

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Trafikverket <xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx>
Skickat: den 5 november 2021 15:10
Till: Utlämnanden Trafikverket <xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Information om Götalandsbanan - nya stambanor för höghastighetståg-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Per Vorberg <xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx>
Skickat: den 5 november 2021 14:22
Till: Trafikverket <xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Information om Götalandsbanan - nya stambanor för höghastighetståg

Till Trafikverket,

Önskar ta del av all mailkorrenspondans mellan Sara Distner, Jörgen Einarsson, Patrik Benrick och Ann-Sofie Atterbrand, enskilt eller tillsammans med följande personer gällande ny järnväg Göteborg - Borås:Johnny Magnusson, Ordförande, Regionstyrelsen Västra Götalandsregionen

Helen Eliasson, v Ordförande, Regionstyrelsen Västra Götalandsregionen

Kristina Jonäng, Ordförande, Regionutvecklingsnämnden, Västra Götalandsregionen

Axel Josefsson, Ordförande, Göteborgsregionen

Ulf Ohlsson, Ordförande, Boråsregionen

Helena Nilsson, Regionutvecklingsdirektör, Västra Götalandsregionen

Max Falk, Infrastrukturstrateg, Västra Götalandsregionen

Irma Ganibegovic, ledningsstöd, Västra Götalandsregionen

Maria Sigroth, Avdelningschef, Göteborgsregionen

Magnus Haggren, Förbundsdirektör Boråsregionen

Ann-Sofi Atterbrand, Verksamhetsstyrningschef Nya Stambanor, Trafikverket

Jörgen Einarsson, Regional direktör, Trafikverket

Sara Distner, Projektchef TrafikverketMed vänlig hälsning,Per Vorberg-------------------------------------------------------------------Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xxÄr xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Trafikverket? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till xxxx@xxxxxxxxxx.xx:

https://handlingar.se/sv/change_request/new?body=trafikverketAnsvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officersPublicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------