This is an HTML version of an attachment to the Freedom of Information request 'Moderna Museet arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar'.