Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Moderna Museet arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar'.