This is an HTML version of an attachment to the Freedom of Information request 'Lokala Säkerhetsnämnden Vid Ringhals arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar'.


Lokala Säkerhetsnämnden vid Ringhals kärnkraftverk
ARKIVFÖRTECKNING
LOKALA SÄKERHETSNÄMNDEN VID RINGHALS 
KÄRNKRAFTVERK 1981-2012

Referenskod
SE//1:1
Utskriftsdatum
2019-05-29
Arkivbildare
LOKALA SÄKERHETSNÄMNDEN VID RINGHALS KÄRNKRAFTVERK
1
Depå
Lokala säkerhetsnämnden

Översikt arkivbildare
LOKALA SÄKERHETSNÄMNDEN VID RINGHALS KÄRNKRAFTVERK
1
Uppgifter om arkivbildaren
Arkivbildarens namn
LOKALA SÄKERHETSNÄMNDEN VID RINGHALS 
1
KÄRNKRAFTVERK
Alternativa namn
LSN
Verksamhetstid
1981
   -   
NAD-kategori
Statlig myndighet
Verksamhetstyp
Geografisk hemvist
Verksamhetsort 

Uppgifter om arkiv
Arkivets namn
LOKALA SÄKERHETSNÄMNDEN VID RINGHALS KÄRNKRAFTVERK 
1:1
1981-2012
Tid för arkivhandlingar
1981
 - 
Hyllmeter
0,00
Placering
Varbergs kommun, Stadshus C, arkivlokal Postmästaren 1
2019-05-29

Översikt arkiv
LOKALA SÄKERHETSNÄMNDEN VID RINGHALS KÄRNKRAFTVERK 1981-2012
1:1
Uppgifter om arkivbildaren
Arkivbildarens namn
LOKALA SÄKERHETSNÄMNDEN VID RINGHALS 
1
KÄRNKRAFTVERK
Alternativa namn
LSN
Verksamhetstid
1981
   -   
NAD-kategori
Statlig myndighet
Verksamhetstyp
Geografisk hemvist
Verksamhetsort 

Uppgifter om arkiv
Arkivets namn
LOKALA SÄKERHETSNÄMNDEN VID RINGHALS KÄRNKRAFTVERK 
1:1
1981-2012
Tid för arkivhandlingar
1981
 - 
Hyllmeter
0,00
Placering
Varbergs kommun, Stadshus C, arkivlokal Postmästaren 1
2019-05-29

Innehåll
LOKALA SÄKERHETSNÄMNDEN VID RINGHALS KÄRNKRAFTVERK 1981-2012
1:1
Serie
Rubrik
A
PROTOKOLL
   A 1
PROTOKOLL
B
ARKIVKOPIOR AV UTGÅENDE SKRIVELSER
   B 1
UTGÅENDE SKRIVELSER
   B 2
KALLELSER
C
DIARIER
   C 1
DIARIUM
D
LIGGARE OCH REGISTER
   D 1
ARKIVREDOVISNING
E
INKOMMANDE HANDLINGAR, KORRESPONDENS
   E 1
DIARIEFÖRD KORRESPONDENS / INKOMMANDE HANDLINGAR
   E 2
ICKE DIARIEFÖRD KORRESPONDENS
F
HANDLINGAR ORDNADE EFTER ÄMNE
   F 1
HANDLINGAR ANGÅENDE KONFERENSER
   F 2
STYRGRUPP FÖR REGERINGSUPPDRAG, VARNING
   F 3
PRESSMEDDELANDEN
G
RÄKENSKAPER
   G 1
FAKTUROR
H
STATISTIK
J
KARTOR OCH RITNINGAR
K
FOTOGRAFISKA AVBILDNINGAR
L
TRYCK
Ö
ÖVRIGA HANDLINGAR
2019-05-29

Arkiv nr
Arkivnamn
Serie
1:1
LOKALA SÄKERHETSNÄMNDEN VID RINGHALS KÄRNKRAFTVERK 
A
1981-2012
Rubrik
PROTOKOLL
Placering
Volymnr
Tid
Anmärkningar
2019-05-29

Arkiv nr
Arkivnamn
Serie
1:1
LOKALA SÄKERHETSNÄMNDEN VID RINGHALS KÄRNKRAFTVERK 
A 1
1981-2012
Rubrik
PROTOKOLL
Placering
Volymnr
Tid
Anmärkningar
1
1981-1989
 
2
1990-1997
 
3
1997-2000
 
4
2001-2006
 
5
2007-2011
 
6
2012
 
2019-05-29

Arkiv nr
Arkivnamn
Serie
1:1
LOKALA SÄKERHETSNÄMNDEN VID RINGHALS KÄRNKRAFTVERK 
B
1981-2012
Rubrik
ARKIVKOPIOR AV UTGÅENDE SKRIVELSER
Placering
Volymnr
Tid
Anmärkningar
2019-05-29

Arkiv nr
Arkivnamn
Serie
1:1
LOKALA SÄKERHETSNÄMNDEN VID RINGHALS KÄRNKRAFTVERK 
B 1
1981-2012
Rubrik
UTGÅENDE SKRIVELSER
Placering
Volymnr
Tid
Anmärkningar
1
1983-1997
 
2019-05-29

Arkiv nr
Arkivnamn
Serie
1:1
LOKALA SÄKERHETSNÄMNDEN VID RINGHALS KÄRNKRAFTVERK 
B 2
1981-2012
Rubrik
KALLELSER
Placering
Volymnr
Tid
Anmärkningar
1
1985-1988
 
2
1989-1996
 
3
1998-2000
 
4
2001-2006
 
5
2007-2012
 
2019-05-29

Arkiv nr
Arkivnamn
Serie
1:1
LOKALA SÄKERHETSNÄMNDEN VID RINGHALS KÄRNKRAFTVERK 
C
1981-2012
Rubrik
DIARIER
Placering
Volymnr
Tid
Anmärkningar
2019-05-29

Arkiv nr
Arkivnamn
Serie
1:1
LOKALA SÄKERHETSNÄMNDEN VID RINGHALS KÄRNKRAFTVERK 
C 1
1981-2012
Rubrik
DIARIUM
Placering
Volymnr
Tid
Anmärkningar
1
1982-2012
Serien avslutad. Från och med 2013 ligger diarielita 
tillsammans med diarieförda handlingar i serie E 1.
Häri även D 1 "Arkivredovisning"
2019-05-29

Arkiv nr
Arkivnamn
Serie
1:1
LOKALA SÄKERHETSNÄMNDEN VID RINGHALS KÄRNKRAFTVERK 
D
1981-2012
Rubrik
LIGGARE OCH REGISTER
Placering
Volymnr
Tid
Anmärkningar
2019-05-29

Arkiv nr
Arkivnamn
Serie
1:1
LOKALA SÄKERHETSNÄMNDEN VID RINGHALS KÄRNKRAFTVERK 
D 1
1981-2012
Rubrik
ARKIVREDOVISNING
Placering
Volymnr
Tid
Anmärkningar
2011-2018
Ingår i C 1: 1
Arkivförteckning 2011
Arkivbeskrivning 2018
2019-05-29

Arkiv nr
Arkivnamn
Serie
1:1
LOKALA SÄKERHETSNÄMNDEN VID RINGHALS KÄRNKRAFTVERK 
E
1981-2012
Rubrik
INKOMMANDE HANDLINGAR, KORRESPONDENS
Placering
Volymnr
Tid
Anmärkningar
2019-05-29

Arkiv nr
Arkivnamn
Serie
1:1
LOKALA SÄKERHETSNÄMNDEN VID RINGHALS KÄRNKRAFTVERK 
E 1
1981-2012
Rubrik
DIARIEFÖRD KORRESPONDENS / INKOMMANDE HANDLINGAR
Placering
Volymnr
Tid
Anmärkningar
1
1984
 
2
1985
 
3
1986
 
4
1986
 
5
1987-1989
 
6
1990
 
7
1981-1982
 
8
1983
 
9
1991
 
10
1991
 
11
1992
 
12
1992
 
13
1993
 
14
1993
 
15
1994
 
16
1994
 
17
1995
 
18
1995
 
19
1995
 
20
1995
 
21
1996
 
22
1996
 
23
1997
 
24
1997
 
25
1997
 
26
1998
 
27
1998
 
28
1999
 
29
1999
 
30
2000
 
31
2000
 
32
2001
 
2019-05-29

Arkiv nr
Arkivnamn
Serie
1:1
LOKALA SÄKERHETSNÄMNDEN VID RINGHALS KÄRNKRAFTVERK 
E 1
1981-2012
Rubrik
DIARIEFÖRD KORRESPONDENS / INKOMMANDE HANDLINGAR
Placering
Volymnr
Tid
Anmärkningar
33
2001
 
34
2002
 
35
2002
 
36
2003
 
37
2003
 
38
2003
 
39
2003
 
40
2005
 
41
2005
 
42
2005
 
43
2006
 
44
2006
 
45
2007
 
46
2007
 
47
2008
 
48
2008
 
49
2009
 
50
2010
 
51
2011-2012
 
2019-05-29

Arkiv nr
Arkivnamn
Serie
1:1
LOKALA SÄKERHETSNÄMNDEN VID RINGHALS KÄRNKRAFTVERK 
E 2
1981-2012
Rubrik
ICKE DIARIEFÖRD KORRESPONDENS
Placering
Volymnr
Tid
Anmärkningar
1
1981-1982
 
2
1986-1989
 
3
2000-2009
 
2019-05-29

Arkiv nr
Arkivnamn
Serie
1:1
LOKALA SÄKERHETSNÄMNDEN VID RINGHALS KÄRNKRAFTVERK 
F
1981-2012
Rubrik
HANDLINGAR ORDNADE EFTER ÄMNE
Placering
Volymnr
Tid
Anmärkningar
2019-05-29

Arkiv nr
Arkivnamn
Serie
1:1
LOKALA SÄKERHETSNÄMNDEN VID RINGHALS KÄRNKRAFTVERK 
F 1
1981-2012
Rubrik
HANDLINGAR ANGÅENDE KONFERENSER
Placering
Volymnr
Tid
Anmärkningar
1983-1984
Ingår i F 2: 1
2019-05-29

Arkiv nr
Arkivnamn
Serie
1:1
LOKALA SÄKERHETSNÄMNDEN VID RINGHALS KÄRNKRAFTVERK 
F 2
1981-2012
Rubrik
STYRGRUPP FÖR REGERINGSUPPDRAG, VARNING
Placering
Volymnr
Tid
Anmärkningar
1
1996-1999
 
2019-05-29

Arkiv nr
Arkivnamn
Serie
1:1
LOKALA SÄKERHETSNÄMNDEN VID RINGHALS KÄRNKRAFTVERK 
F 3
1981-2012
Rubrik
PRESSMEDDELANDEN
Placering
Volymnr
Tid
Anmärkningar
1
1999-2008
 
2019-05-29

Arkiv nr
Arkivnamn
Serie
1:1
LOKALA SÄKERHETSNÄMNDEN VID RINGHALS KÄRNKRAFTVERK 
G
1981-2012
Rubrik
RÄKENSKAPER
Placering
Volymnr
Tid
Anmärkningar
2019-05-29

Arkiv nr
Arkivnamn
Serie
1:1
LOKALA SÄKERHETSNÄMNDEN VID RINGHALS KÄRNKRAFTVERK 
G 1
1981-2012
Rubrik
FAKTUROR
Placering
Volymnr
Tid
Anmärkningar
Serien utgallras med 10-års frist enligt SFS 1953:716
1
1983-1997
 
2019-05-29

Arkiv nr
Arkivnamn
Serie
1:1
LOKALA SÄKERHETSNÄMNDEN VID RINGHALS KÄRNKRAFTVERK 
H
1981-2012
Rubrik
STATISTIK
Placering
Volymnr
Tid
Anmärkningar
2019-05-29

Arkiv nr
Arkivnamn
Serie
1:1
LOKALA SÄKERHETSNÄMNDEN VID RINGHALS KÄRNKRAFTVERK 
J
1981-2012
Rubrik
KARTOR OCH RITNINGAR
Placering
Volymnr
Tid
Anmärkningar
2019-05-29

Arkiv nr
Arkivnamn
Serie
1:1
LOKALA SÄKERHETSNÄMNDEN VID RINGHALS KÄRNKRAFTVERK 
K
1981-2012
Rubrik
FOTOGRAFISKA AVBILDNINGAR
Placering
Volymnr
Tid
Anmärkningar
2019-05-29

Arkiv nr
Arkivnamn
Serie
1:1
LOKALA SÄKERHETSNÄMNDEN VID RINGHALS KÄRNKRAFTVERK 
L
1981-2012
Rubrik
TRYCK
Placering
Volymnr
Tid
Anmärkningar
2019-05-29

Arkiv nr
Arkivnamn
Serie
1:1
LOKALA SÄKERHETSNÄMNDEN VID RINGHALS KÄRNKRAFTVERK 
Ö
1981-2012
Rubrik
ÖVRIGA HANDLINGAR
Placering
Volymnr
Tid
Anmärkningar
2019-05-29