Browse and search requests

  

About 172 FOI requests found

Hej,  Bifogar handlingar. Mvh Registrator Bifogade bilagor Filnamn Storlek Anmälan (2).pdf 1.09 MB Anmälan (3).pdf 1.07 MB Anmälan (4).pdf 1...
Trafikverket har nu tagit emot ditt meddelande. Tack för att du har kontaktat oss! Vi kommer behandla ditt ärende så snart som möjligt.   Vi vi...
Byggmötesprotokoll Wilhelsmrogårdens Äldreboende
Response by Jönköping Municipality to Christer Hugosson on .

Awaiting classification.

Detta är en automatisk bekräftelse på att vi har tagit emot ditt meddelande. Vi läser inkommande e-post varje arbetsdag. Din e-post hanteras i enlig...
Lönelista trafikkontoret
Response by Stockholm city to Nicklas Centring on .

Awaiting classification.

Hej Nicklas, vår personallista är för närvarande på 12 sidor. Handlingen lämnas därför gärna ut mot den fastställda kostnaden på 54 kr (den 10onde s...
Öppna data efterfrågas
Response by Nordanstig municipality to Uppenbar Pseudonym on .

Awaiting classification.

Hej, Tack för dina synpunkter. Om kolumnen "sköts av" inte är ifylld betyder det att Nordanstigs kommun sköter driften av badplatsen. I övriga fall ang...
"Fastighetstjänster markarbeten Lidköpingskommun"
Response by Lidköping Municipality to Mikael Bertilsson on .

Awaiting classification.

Hej, Tack för att du kontaktar Lidköpings kommun. Vi startar ditt ärende så fort som möjligt. Ditt ärende begäran enligt Offentlighetsprincipen - "...
Varumärken inom IT-infrastruktur
Follow up sent to Swedish Defence Research Agency by Emelie on .

Awaiting classification.

Till Johan Bäckman, Då önskar jag att myndigheten prövar frågan. Ni bör kunna lämna ut viss information då ni upphandlar och leverantörer blir tillde...
Lönelista med samtliga anställda på Inera AB
Response by Inera AB to Martin Nilsson on .

Awaiting classification.

Hej, Nu har jag lagt listan "på lådan" så att den kommer till adressen enligt nedan. Mvh Katarina -----Ursprungligt meddelande----- Från: Martin Nil...
Hej Sara, här är vår senaste rapport om besöken på de centrala museerna (plus Forum för levande historia och Riksantikvarieämbetets besöksmål): https:...
Lönelista för Huset på Höjden
Response by Järfälla municipality to Maja on .

Awaiting classification.

[1]Jarfalla Konfidentiellt Ämne OBS ÖPPNA EJ PÅ MOBIL/SÄKERTMEDDELANDE/Lönelista [2]Öppna meddelandet Du har fått ett konfidentiellt meddelande...
Ny motorcykel Försvarsmakten
Follow up sent to Armed Forces by Kontroll on .

Handled by postal mail.

Till EXP-HKV, Vänlig skicka dokumentet till FMCK Uppsala Försvarsmakten, Luftstridsskolan, Box 645 751 27 Uppsala Med vänliga hälsningar, Kon...
Hej! Här kommer lönelistan för alla anställda. Önskar en trevlig helg! Med vänlig hälsning, Louise Alm Administratör   Dir: 010-458 63 19 [mobilnum...
Lönelista Södersjukhuset
Response by Södersjukhuset AB to Martin Nilsson on .

Successful.

Hej Här kommer önskad lönelista bifogad. Med vänlig hälsning Lotta Ländin-Robertsson HR-avdelningen Södersjukhuset -----Ursprungligt meddelande----...
Hej Sabrina, Din begäran har besvarats av Mellanöstern och Nordafrikaenheten på Utrikesdepartementet den 27 oktober 2023. Du fick bifogat besked och...
Öppna data om Ena och grunddatadomäner
Response by Authority For Digital Management to Uppenbar Pseudonym on .

Awaiting classification.

Hej,   Digg har inte idag den data som du har begärt i det begärda formatet. Digg har undersökt förutsättningarna för att konvertera data till det...
Hej, Det finns inga allmänna handlingar som motsvarar din begäran hos Arbetsmarknadsdepartementet. Med vänlig hälsning Lisa Willman Arbetsmarknadsd...
Hej, Ledsen för sent svar. Det stämmer så som du skriver att numret för vart och ett av besluten är uppbyggt av departement/datum/ärendenummer. Jag be...
Hej, Nu har vi publicerat det efterfrågade materialet. Det kan laddas ner via nedanstående länk. https://www.isof.se/stod-och-sprakrad/spraktjanster/...
Hej, Du har begärt att få ta del av anteckningar, promemorior och allmänna meddelanden (e-post, telefonmeddelanden, chattar och liknande) om Europeisk...
Rålis parklek

Successful.

Hej, De hade en budget på 2,1 Mkr både 2022 och även för 2023. Vänliga hälsningar Pernilla Barsaum Registraturen Kungsholmens stadsdelsförvaltning E...
Hej Översänder här efterfrågande allmänna handlingar. Med vänliga hälsningar, Samverkan Stockholmsregionen Samordningskansliet webb: www.samverkans...
Bandängens parklek

Partially successful.

Hej David! Jag beklagar ett försenat svar på din begäran. Den har helt enkelt försvunnit i mitt mailflöde, den har kommit till rätt person enligt våra...
Anbud It-konsultförmedlartjänst 2019
Response by Police Authority to Elenor on .

Awaiting classification.

Hej!   Vänligen se bifogat, Polismyndighetens svar på er begäran om allmän handling.     Med vänlig hälsning, It-avdelningen/Avdelningskans...
Hej, Bifogar begärda handlingar med detta mail. Enligt sekretesslagen ska myndigheter göra en sekretessbedömning av handlingar innan de lämnas ut. De...
Avslutat ärende BES-2266323 hos Stöd och service, Region Östergötland. Vänligen se resultat nedan. Rubrik: begäran enligt Offentlighetsprincipen -...