Browse and search requests

  

About 650 FOI requests found

Miljö- och tillsynsärenden
Response by Karlskoga municipality to Kjell Sjöstrand on .

Awaiting response.

Hej! Tack för ditt mejl! Ditt ärende har fått ärendenummer 2022SC1127. Vi hanterar ditt ärende och återkopplar till dig. Skickar du in ditt ären...
Lönelista från Stockholm stads gymnasieskola
Response by Stockholm city to A.Ali on .

Handled by postal mail.

Hej   Här kommer önskad lönelista gällande december 2021. Vi skickar dock inte den här typen av listor med uppgift om namn till externa e-postadre...
Fakturakopior Jet Luft i Jönköping AB
Response by Region Jönköpings län to Christer Hugosson on .

Awaiting classification.

Hej Christer!     Nu har vi gått igenom dokumenten och det går bra att komma och ta del av dessa från imorgon den 19/1   Handlingarna finns...
Hej Jan,   Du har begärt att få ta del av handlingen Förordnande i Delegationen för folkrättslig granskning av vapenprojekt, Fö2021/00527. Handlin...
Hej   Här kommer önskad lönelista gällande december 2021. Vi skickar dock inte den här typen av listor med uppgift om namn till externa e-postadre...
Hej, Går igenom förfrågningar och kan inte se att denna är besvarad. Vänligen bekräfta eller dementera. Mvh Cornelia Billberg Inköpsadministratör/R...
Artificial Intelligence Act
Response by Ministry of Defense to Myriam Douo on .

Handled by postal mail.

Dear Myriam, Thank you for the information below. We have sent the document to you by post today. Please get in touch if you do not receive them withi...
Till Lindblom Anna, Tack Kontaktar kommunen Inga Med vänliga hälsningar, Inga Alander
Fakturakopior Jet Luft i Jönköping AB
Request sent to Jönköping Municipality by Christer Hugosson on .

Long overdue.

Till Jönköpings kommun, Önskar att ta del av samtliga leverantörsfakturor från Jet Luft i Jönköping AB (556231-3055) samt en kopia av det ramavtal som...
Hej!     Översänder här den begärda handlingen inklusive e-faktura för betalning av avgift enligt avgiftsförordningen.   Vinnova har enligt offentlighe...
Vad får Naturvårdsverket föreskriva om?
Response by Government Offices to Jan Ainali on .

Refused.

Hej!   Det korta svaret på din fråga är att det i miljöbalken inte bestäms något normgivningsmandat för Naturvårdsverket. Naturvårdsverket får sin...
Till Södermalms stadsdelsförvaltning, Hej, jag skulle vilja ha löneuppgifter för alla anställda på sociala avdelningen. Tack! Med vänlig hälsning...
Institutet för mänskliga rättigheter
Response by Ministry of Employment to Jan Ainali on .

Successful.

Hej, Institutet för mänskliga rättigheter har tilldelats organisations-numret 202100-7022.   Mvh, Anna-Lena -----Ursprungligt meddelande----...
Möjlighet till lönebidrag efter 65 år
Response by Employment Service to Annika on .

Successful.

Hej Annika! I Arbetsförmedlingens interna instruktion AFII 2/2011 Beslut om särskilda insatser och program efter 65 år till personer som har en dokume...
Hej Annika! Bifogat hittar du arbetsförmedlingens interna instruktioner gällande beslut om lönebidragsanställning. Med vänliga hälsningar, Daniel La...
Dear Aurimas,   We have finally put together some useful information regarding your questions and thoughts about Folk high school. First, I woul...
Hej Jacob,   Var god se bifogat besked.       Med vänlig hälsning   Moa Karlhagen Sekrtetesshandläggare Rättsavdelningen Mobil: 073...
Inköp av mark och entreprenad tjänster
Internal review request sent to Stockholm city by Mulham El Soudi on .

Awaiting internal review.

Till Info IDR Idrott, Hej. Med mark och entreprenadarbeten avses exempelvis; Väg byggnationer, underhåll/anläggande av parker, underhåll/anläggande av...
Kommunikation mellan Tina Ghasemi Liljekvist och Stockholm Stad
Response by Stockholm city to Sara Larsson on .

Awaiting classification.

Hej! Här kommer efterfrågade handlingar. Vänliga hälsningar Registraturet Stadsledningskontoret, Juridiska avdelningen - KF/KS kansli Stadshuset, 1...
Leverantörsreskontra 2019, 2020 och 2021H1
Response by Jönköping Municipality to Anders Thoresson on .

Awaiting classification.

Mail 5 av 5 Vänliga hälsningar, Andrea Renblad Redovisningschef   Jönköpings kommun Stadskontoret 551 89 JÖNKÖPING Tel: 036-10 57 42 [e-postadress]...
Lönelistor Exploateringskontoret
Response by Stockholm city to Gunilla Brogren on .

Awaiting classification.

Hej,   Här kommer enligt begäran löneuppgifter för anställda på exploateringskontoret.   Hälsningar Ellinor Exploateringskontoret Personalf...
Lönelistor Trafikkontoret
Response by Stockholm city to Gunilla Brogren on .

Awaiting classification.

 Hej! Du har begärt ut handlingar gällande lön på trafikkontoret, Stockholm stad. Det föreligger inte någon sekretess för dessa uppgifter enligt offen...
Nej, det har inte varit prioriterat...     Med vänliga hälsningar Johan Sundman, Projektledare Trafikkontoret, Tillstånd Telefon: 08-508 26 027, E-po...
Tack för ditt meddelande till trafikkontoret. Detta är ett automatiskt svarsmeddelande för att bekräfta att vi har tagit emot din e-post.   Vill d...
Dear Aurimas,   Thank you for your letter regarding Folkhögskola. Your questions are rather extensive and unfortunately the ministry does not have...