Kommuners gällande kontoplaner 2022 - a batch request

Sent to 6 authorities by Lina on .
Kommuners gällande kontoplaner 2022
Request sent to Mora municipality by Lina on .

Successful.

Till Mora kommun, Med hänvisning till TF önskar jag ta del av kommunens kontoplan(er) för år 2022. Jag utgår ifrån att jag kan ta del av handlingarna...
Kommuners gällande kontoplaner 2022
Request sent to Mark's municipality by Lina on .

Successful.

Till Marks kommun, Med hänvisning till TF önskar jag ta del av kommunens kontoplan(er) för år 2022. Jag utgår ifrån att jag kan ta del av handlingarn...
Kommuners gällande kontoplaner 2022
Request sent to Mellerud municipality by Lina on .

Successful.

Till Melleruds kommun, Med hänvisning till TF önskar jag ta del av kommunens kontoplan(er) för år 2022. Jag utgår ifrån att jag kan ta del av handlin...
Kommuners gällande kontoplaner 2022
Request sent to Markaryd Municipality by Lina on .

Successful.

Till Markaryds kommun, Med hänvisning till TF önskar jag ta del av kommunens kontoplan(er) för år 2022. Jag utgår ifrån att jag kan ta del av handlin...
Kommuners gällande kontoplaner 2022
Request sent to Mjölby municipality by Lina on .

Long overdue.

Till Mjölby kommun, Med hänvisning till TF önskar jag ta del av kommunens kontoplan(er) för år 2022. Jag utgår ifrån att jag kan ta del av handlingar...
Kommuners gällande kontoplaner 2022
Request sent to Motala municipality by Lina on .

Successful.

Till Motala kommun, Med hänvisning till TF önskar jag ta del av kommunens kontoplan(er) för år 2022. Jag utgår ifrån att jag kan ta del av handlingar...