Swedish Innovation Agency

A public authority, also called VINNOVA

Utlysningar för innovationsstöd

6 requests
Hej Martin! Tack för ditt mail.   Vinnova är enligt enligt 30 kap 23 § Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) skyldig att svärta/sekretessbelägg...

Only requests made using handlingar.se are shown. ?