Police Authority

A public authority

7 requests
Ansvarig inom öppna data
Response by Police Authority to Axel Magnusson on .

Information not held.

Hej,   Du har ställt frågor angående myndighetens åtgärder med anledning av den nya lagen (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande...
Hej,   Tjänstemannaprövning Med tjänstemannaprövning avses en prövning om en handling ska lämnas ut eller om det föreligger hinder mot detta på g...
Hej Jacob,   Var god se bifogat besked.       Med vänlig hälsning   Moa Karlhagen Sekrtetesshandläggare Rättsavdelningen Mobil: 073...

Only requests made using handlingar.se are shown. ?