Kommunens gällande kontoplan för 2022
Response by Municipality of Uppsala to John Riggebo on .

Successful.

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ [1]Image Ditt ärende har behandlats och stängts. │ │ Ämne │ │ begära...
Hej Vi har stämt av er begäran men Uppsala kommuns enhet för budget, bolag och finans som meddelat att bifogade budgetdokument från Mål och budget 202...
Upphandlingsplan
Response by Municipality of Uppsala to PublicInsight on .

Partially successful.

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ [1]Image Nedan följer en översikt av det ärende du har registrerat o...

Only requests made using handlingar.se are shown. ?