Gällande avtal 2022 e-böcker och ljudböcker
Response by Luleå municipality to Märta Myrstener on .

Partially successful.

Hej,   Du har begärt att få ta del av allmän handling, bibliotekens avtal gällande e-böcker och ljudböcker 2022.   Inget avtal finns registrerat h...
Kommunala polisrapporter 1/2 1933 - 31/12 1941
Response by Luleå municipality to Christoph Andersson on .

Partially successful.

Hej, Vi får hänvisa Riksarkivet i Härnösand där dessa polisrapporter förvaras sedan förstatligandet av polisen.     Med vänlig hälsning   U...
Kommunens gällande kontoplan för 2022
Response by Luleå municipality to Alva on .

Successful.

Tack för att du kontaktat oss! Vi har tagit emot ditt mail och kommer att återkomma till dig så snart vi kan. Om ditt ärende är akut vänligen ring o...
Budget och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat
Response by Luleå municipality to Mattias Axell on .

Partially successful.

Hej   Angående begäran nedan. Luleå kommuns beslutade strategiska plan och budget för 2022-2024 finns på nedanstående länk:   https://www.lulea.se...
Upphandlingsavtal, arbetsbeskrivning med BDX.
Response by Luleå municipality to Jan Trohedsen on .

Waiting clarification.

God morgon Jan För att kunna gå vidare med er begäran behöver vi få lite mer info i vad det är du önskar få ta del av, Är det manuell snöröjning som...
God morgon Eric I de bifogade filerna finner ni det begärda avtalet. Önskar en fortsatt trevlig dag.   Mvh kommunstabens registratur Luleå kommun...
Upphandlingsplan Luleå
Request sent to Luleå municipality by PublicInsight on .

Long overdue.

Hej! Finns er upphandlingsplan (1) i format som excel eller word att begära ut enligt offentlighetsprincipen? Jag är tacksam om handlingarna kan sk...
e-fakturor April-Juni 2019
Response by Luleå municipality to Alessandro on .

Successful.

Hej, Skickar begärd handling.   Hälsningar Registrator Kommunstaben Luleå kommun Ärende: KLF 2019/1046 From: Kommunstaben Allmän E-posta...

Only requests made using handlingar.se are shown. ?