Huddinge Samhällsfastigheter

A public authority

Huddinge Samhällsfastigheter är ett kommunalt bolag som äger och förvaltar merparten av Huddinges skolor och förskolor, men också kommunens äldreboenden, idrottshallar och friluftsanläggningar.

Freedom of Information requests made using this site

Nobody has made any Freedom of Information requests to Huddinge Samhällsfastigheter using this site yet.